Attefallshus – regler

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på högst 15 m2, även uppföra attefallshus utan bygglov. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. Nedan gäller för uppförande av attefallshus.

Storlek på och avgränsningar för attefallshus

Önskar du uppföra ett attefallshus finns regler kring dess storlek och var den får vara placerad på tomten.

  • Det får uppföras i det primära bostadshusets närhet med en maxstorlek på 30 kvm och en maxhöjd på 4 meter från mark till taknock. Vad du använder huset till är upp till dig själv och du kan använda det till t.ex. bostad, förråd, gäststuga eller garagae etc.
  • Du får bygga mer än ett (1) attefallshus på din tomt men den sammanlagda ytan får inte vara över 30 kvm.
  • Huset får inte uppföras närmare än 4,5 från tomtgränsen. Ger din granne medgivande är det dock ok. Försök få det skriftligt isåfall. Ger din granne inte medgivande kan du istället ansöka om bygglov och hoppas på ett godkännande den vägen. Vi rekommenderar dock att hålla sig på god fot med sina närmsta grannar.

Låna till attefallshus
Det bästa sättet att finansiera sitt attefallshus är att utöka sitt bolån. Går inte det kan du istället ta ett privatlån. Lånekoll.se ger letar fram de bästa räntorna både för bolån och privatlån så du slipper betala mer för ditt nya hus än nödvändigt.

Attefallshus och strandskydd

Du får inte uppföra ett attefallshus närmare än 100 meter från hav, sjö eller vattendrag utan tillstånd. Det finns även regler om din tomt gränsar eller är i närheten av allmän väg och järnväg. Ta kontakt med byggnadsnämnden i den kommun boendet är placerat för att höra vad som gäller där.

Platser/områden där de ej får uppföras

Det finns platser där attefallshus får byggas oavsett vilket ändamål som finns meduppförandet av det. Det är helt enkelt särskilt värdefulla områden. Om ett område är av särskilt intresse för svenska försvaret får komplementhus inte byggas medan förråd och garage däremot kan godkännas. Ta alltid kontakt med byggnadsnämnden innan du beslutar dig för att bygga ett attefallshus för att vara säker på hur det ser ut i din omgivning vad gäller särskilt värdefulla områden.

Byggstandard för husen

Attefallshus måste följa Boverkets byggregler och konstruktionsregler. Hur reglerna ser ut beror på vad huset ämnas användas till. Vill ni uppföra ett för att använda som permanent boende måste det till exempel inneha alla bostadsfunktioner som enligt reglerna ska finnas i ett sådant. Det handlar om att kunna laga mat, sköta sin hygien samt förvara saker. Ska det användas som permanentboende finns även tillgänglighetsregler som måste följas. Ska det användas som fritidshus finns dock en del undantag.

Avgifter för att bygga attefallshus

Även om du inte behöver söka bygglov för att bygga attefallshus kommer det med vissa avgifter. Byggnadsnämnden tar ut avgifter för beslut om startbesked och slutbesked samt avgifter för sådant som olika samråd, arbetsplatsbesök och tillsynsbesök på byggarbetsplatsen. Vad din avgift är kontrollerar du med byggnadsnämnden.

Det händer om du bygger utan anmälan

Har du byggt ett attefallshus men inte skickat in en anmälan innan om att du ska föra det räknas det som ett svartbygge. Har du uppfört ett hus olovligen kan du beläggas med en byggsanktionsavgift samt eventuellt återställa den mark där du uppfört huset, alltså riva huset. Många gånger kan du undvika detta genom att skicka in en anmälan i efterhand.

Fått nej till startbesked? Då kan du överklaga.

Det händer att man nekas startbesked av byggnadsnämnden av någon anledning. Då kan du överklaga. Har du fått ett godkänt startbesked kan dina grannar i sin tur överklaga det beslutet.

Lista över alla Sveriges byggnadsnämnder

För att kontakta din byggnadsnämnd – sök i denna lista.

Låna till attefallshus – hitta bästa räntan & villkoren
Det bästa sättet att finansiera sitt attefallshus är att utöka sitt bolån. Går inte det kan du istället ta ett privatlån. Lånekoll.se ger letar fram de bästa räntorna både för bolån och privatlån så du slipper betala mer för ditt nya hus än nödvändigt.

Tjänsten Zmarta låter flera olika långivare tävla om att ge dig det bästa alternativet för ditt bolån eller privatlån, så att du kan välja det som passar dina behov bäst. Oavsett om du vill ta ett nytt lån, samla dina lån eller köpa ett Attefallshus så hittar Zmarta ett billigare lån för dig. Testa gratis idag.

Foto av författare

Lucas Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.