Anläggningsarrende

Anläggningsarrende är en av de fyra olika arrendetyperna och specificerar att en arrendator hyr marken av jordägaren i syfte att ha minst en byggnad för att bedriva en näringsverksamhet.

Det är inte tillåtet för dig som arrendatorn att bygga ett bostadshus för egen eller närståendes bostad, detta kallas bostadsarrende. Det är inte heller tillåtet att bedriva jordbruk, vilket således blir ett jordbruksarrende.  

Byggnadskrav

Den byggnad eller de byggnader som finns eller byggs på marken ska vara av stor betydelse för näringsverksamheten. Byggnader som tillämpas för ideella föreningar eller hobbys tillhör inte ett anläggningsarrende och är därför inte tillåtna. Hit räknas bland annat klubbhus, sjöbodar och golfbanor.

Du som arrendator har som krav att bedriva en näringsverksamhet och byggnaderna måste ligga i linje med denna verksamhet. Exempel på byggnader som är tillåtna på ett anläggningsarrende är:

  • Kiosker
  • Verkstäder
  • Affärslokaler
  • Vindkraftverk
  • Bensinstationer
  • Fabriksbyggnader

TIPS! Sänk din ränta!
Genom att jämföra ett stort antal långivare hos Compricer kan du hitta lägre räntor och bättre villkor än du har idag. Det är gratis att använda och du har därmed ingenting att förlora på att ge det ett försök.

Avtal för anläggningsarrende

Avtalet ska vara skriftligt och vara tidsbestämt. Det är inte möjligt för avtalstiden att löpa under hela arrendatorns livstid.

I avtalet ska arrendetiden fastställas. Den ska vara minst 1 år och högst 50 år. Är det ett detaljplanerat område är det högst 25 år som gäller.

Betalning

Du som arrendator är skyldig att ersätta jordägaren för dina rättigheter att nyttja marken. Ett anläggningsarrende kan kompenseras genom pengar, samt genom varor eller tjänster.

Vilken typ av betalning som är tillåten ska finnas i avtalet.

Läs även: Arrende – så fungerar det

Uppsägning

Avtalet måste sägas upp antingen av dig som arrendator eller din jordbruksägare. Skulle ingen av er säga upp avtalet förlängs det automatiskt med samma tid som arrendetiden, alltså högst 5 år om avtalet inte fastställer något annat.

Det går att specificera i avtalet att arrendet inte ska förlängas eller förlängas på en viss tid.

Om inget annat är avtalat ska arrendeavtalet sägas upp senast 6 månader innan arrendetidens slut.

Jordägaren får specificera i avtalet att personen har rätt att säga upp avtalet i förtid, men detta måste alltid godkännas av arrendenämnden. Det ska tydligt framgå i avtalet att det ska ske en ansökan om arrendenämndens godkännande, annars blir villkoret ogiltigt.

Indirekt besittningsskydd

Ett indirekt besittningsskydd vid anläggningsarrende innebär att du som arrendator måste flytta om avtalet sägs upp, men jordägaren kan bli skadeståndsskyldig.

Vad händer vid markförsäljning?

Skulle jordägare sälja marken som tillhör arrendet fortlöper avtalet att gälla och du som arrendatorn har fortsatt rätt att nyttja marken enligt samma avtal.

TIPS! Sänk din ränta!
Genom att jämföra ett stort antal långivare hos Compricer kan du hitta lägre räntor och bättre villkor än du har idag. Det är gratis att använda och du har därmed ingenting att förlora på att ge det ett försök.

Foto av författare

R. Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.