Framtidsfullmakt mall

En framtidsfullmakt ger dig möjlighet att själv bestämma vem eller vilka som kan ta beslut å dina vägnar i framtiden, i en tid då du själva kanske inte längre har möjlighet till det. Framtidsfullmakten är ett alternativ till god man och innebär att någon kan ta hand om dina ekonomiska och personliga intressen. Möjligheten till att skriva en framtidsfullmakt skapades först 2017. I denna artikel berättar vi allt du behöver veta om framtidsfullmakt. Vi erbjuder även en gratis mall.

Skriv framtidsfullmakt med Kontraktakuten
Kontraktakuten erbjuder ett smidigt onlineverktyg för att skriva framtidsfullmakt. Du svarar på ett antal frågor och utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt. En snabb och smidigt process som ger juridisk trygghet för din fullmakt.

Vad är en framtidsfullmakt?

Om du önskar att någon ska göra något åt dig i ditt namn krävs en fullmakt. Det kan t.ex. handla om att göra bankärenden, skriva på ett kontrakt eller att hämta ut något på posten. En framtidsfullmakt innebär att du ger någon denna rätt för ett framtida behov, redan idag.

Framtidsfullmakten kan exempelvis användas för att:

• Betala olika typer av räkningar
• Avsluta abonnemang för tidning, telefon, streamingtjänster etc.
• Handla med värdepapper
• Ta ut pengar från dina olika konton
• Köpa eller sälja en bostad

I en framtidsfullmakt har du även möjlighet att skriva vilken typ av ärenden som fullmaktshavaren inte har rätt att utföra å dina vägnar. En bra punkt att ha med är att denna inte ska ha rätt att skänka några av dina tillhörigheter eller bankmedel. Det är också viktigt att veta att en fullmaktshavare aldrig kan ges rätten att ta hand om din vård, den typen av beslut görs av professionella bedömare.

När börjar en framtidsfullmakt att gälla?

Den träder i kraft den dagen du inte längre kan ta hand om dina egna intressen och angelägenheter. Det kan bero på t.ex. fysisk eller psykisk sjukdom eller demens. Det är upp till fullmaktsgivare att besluta om det är fullmaktshavaren eller tingsrätten som ska besluta när det tillståndet är uppnått. En fullmaktshavaren kan således inte på eget bevåg ta detta beslut.

Finns det regler för hur man ska skriva en framtidsfullmakt?

Ja, den ska vara skriftlig och signeras av två olika vittnen. Vittnena ska signera vid samma tillfälle. Det ska tydligt framgå vilka personer som är involverade i ärendet och vilka villkor och rättigheter som gäller för de olika individerna.

Ladda ner gratis mall – i Word

Skriv säkrare framtidsfullmakt med Kontraktakuten
Kontraktakuten
erbjuder juridiskt korrekta framtidsfullmakter vilket gör att du kan känna dig extra trygg med deras avtal. Vår egen mall är uppställd korrekt men vi tar inget ansvar för att den fylls i på ett sätt som är juridiskt rätt till 100%.

Kan den gälla försäljning av bostad?

Ja det kan den. Tidigare krävdes det en god man för att kunna sälja en bostad om t.ex. maken blev sjuk eller alltför gammal för att bo hemma och makan ville sälja det gemensamma boendet. Nu kan det istället föranledas med en dialog mellan makan och fullmaktshavaren vilket gör det enklare och till en mer värdig process.

Kan jag skriva en som företagare?

Ja det kan du. Och vi rekommenderar det starkt, särskilt om du är småföretagare! Med en framtidsfullmakt kan du klargöra vem som har rätten att sköta företaget om du skulle bli allvarligt sjuk eller av någon annan anledning inte kunna sköta ditt företag. Har du ett litet företag är det inte alltid det finns en successionsordning eller tydliga rutiner på vad som gäller om personen som tar besluten och tecknar firman tillfälligt eller permanent faller fort. En bra lösning är då att helt enkelt tydliggöra vem som tar över beslutsrätten och mandatet att driva firman genom en framtidsfullmakt. Det kan även förhindra eventuella konflikter mellan personer i familjen.

Andra vanliga frågor om framtidsfullmakt

Vem kan skriva en framtidsfullmakt?
Det får den som hunnit fylla 18 år och räknas som fullt kapabel att sköta sina egna ärenden och intressen.

Vem får bevittna?
De som är minst 15 år och förstår innebörden av dokumentet denne signerar. Det får inte vara en nära släkting eller fullmaktsgivaren själv.

Går det att återkalla en framtidsfullmakt?
Ja. Fullmaktsgivaren kan göra det närsomhelst, såvida denna bedöms som förmögen till att sköta sina egna intressen och angelägenheter. En granskare kan också återkalla den.

Kan man ha mer än en (1) fullmaktshavare?
Ja det kan du. Var dock noga med att förklara respektive fullmaktshavares befogenheter och om de måste vara överens eller ej. Det går även att lägga till ersättare om någon av dem frånsäger sig ansvaret av ett eller annat skäl.

Vem ska förvara originalet?
Vi rekommenderar att den upprättas i två exemplar där det ena förvaras hos fullmaktshavaren och den andra hos fullmaktsgivaren. Upprättas endast ett exemplar bör den förvaras hos fullmaktshavaren.

Gäller den på bank och apotek?
Det skiljer sig mellan olika banker och apotek. En del kräver att man använder deras egna dokument för detta. Kontrollera gärna direkt med dem.

Behöver gifta också skriva framtidsfullmakt?
Både ja och nej. För enkla vardagsärenden som att betala räkningar behövs det inte. Men, det krävs vid handlande av värdepapper och bostäder/fastigheter.

Skriv framtidsfullmakt med Kontraktakuten
Kontraktakuten
erbjuder ett smidigt onlineverktyg för att skriva framtidsfullmakt. Du svarar på ett antal frågor och utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt. En snabb och smidigt process som ger juridisk trygghet för din fullmakt.

Foto av författare

R. Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.