Samboavtal – tips, info och gratis mall

Regler och lagar för samboavtal

Som utgångspunkt gäller alltid sambolagen mellan sambor men den kan avtalas bort genom att de upprättar ett så kallat samboavtal. Det i sin tur innebär att samborna kommer överens om att frånsäga sig de generella reglerna om bodelning där en antingen inte behöver genomföras alls eller så gäller den endast viss egendom. Upprättas inget samboavtal gäller bodelning för all egendom som inhandlats för gemensamt bruk.

Ladda ner gratis mall

Mallen för samboavtal nedan används då två personer som har flyttat ihop eller tänker göra det ska göra någon form av inköp. Det kan exempelvis handla om en bostad där det är bra om det framgår hur mycket var och en betalar i insats för den.

Ladda ner vår mall i Word Gratis!

Vad gäller för en bodelning mellan sambor?

Sambors gemensamma ägodelar kan utgöras av en mängd olika typer av lös egendom. Det gemensamma för dem är att de köpts in för gemensamt bruk. Det betyder i sin tur att allt som ingår i ett bohag inte är föremål för bodelning vid en eventuell separation. Det som den ena parten köpt in för enskilt bruk innan eller under samboendet räknas inte som egendom som ska fördelas. Har den ena exempelvis köpt bostaden som båda nu bor i innan de flyttade ihop kan den andra aldrig begära en andel av den.

Det är endast bostad och bohag som köpts in för att användas tillsammans som ingår i en bodelning vilket gör att sådant som medel på ett fondkonto, aktier eller sommarhus inte ingår. Samma sak gäller för sådant som endast brukas av den ena parten, det kan vara sådant som kläder och smycken.

Exempel på vad som skall delas 50/50 enligt sambolagen om det köpts in tillsammans för att användas av båda:

  • Bostad, både brf och hyresrätt
  • Elektronik så som TV, dator och köksmaskiner
  • Möbler och alla typer av inredning
  • Verktyg till hem och trädgård

Exempel på vad som är enskild egendom och inte delas vid en separation:

  • Medel på bank- och fondkonto
  • Sommarhus eller kolonilott
  • Kläder och skor
  • Bil och båt
  • Mobiltelefonen

Samboavtal om ni köper bostad ihop

I de fall som man köper en bostad tillsammans och inte går in med samma insats så behöver det regleras i ett så kallat skuldebrev. Det gör man för att det ska vara tydligt hur mycket den ena parten behöver lösa ut den andra med om så skulle bli fallet, eller hur stor andel av bostaden som vid en försäljning ska tillfalla respektive part. Går man inte med lika mycket pengar behövs det dock inte upprättas något skuldebrev.

Juridiskt korrekt samboavtal för endast 395:-
Hos juridiskadokument.nu kan du köpa ett samboavtal för 395:-. I priset ingår hjälp med att fylla i det för att det ska bli helt juridiskt korrekt. En billigt trygghet för er båda!

3 snabba frågor om samboavtal

Måste vi skriva avtalet innan vi flyttar ihop?

Nej, ett samboavtal kan upprättas närsomhelst under den tid ni är samboende. Tills dess att ni har skrivit avtal gäller sambolagen. När eller om ni sedan skriver avtal innebär det istället att blir på villkor ni själva sätter upp.

Måste det bevittnas?

Nej, det behöver det inte för att vara giltigt men vi skulle starkt rekommendera det, då det kan skapa trygghet till båda parter. Däremot måste det signeras av de samboende för att vara giltigt.

Vad händer om någon avlider?

När en sambo avlider ärver inte den andra sambon någonting per automatik utan det måste i sådant fall framgå av ett inbördes testamente mellan sambor. Finns det inget testamente går arvet odelat till den avlidnes släktingar. Dock gäller enligt sambolagen att den efterlevande sambon garanteras ”som sin andel vid fördelning av sambornas bostad och bohag alltid få ut så mycket av den behållna egendomen efter avdrag för skulder, i den mån den räcker, att det motsvarar två gånger det vid tiden för dödsfallet gällande prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring”. Det gäller dock endast egendom som räknas som samboegendom.

Skriv samboavtal online med Kontraktakuten
Kontraktakuten är en smidig webbtjänst
som erbjuder juridiskt korrekta samboavtal och andra former av avtal för sambos. Lite dyrare, betydligt enklare och mycket bättre.

Foto av författare

Lucas Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.