Säga upp bostadsrättsinnehavare

Det är väldigt ovanligt att en bostadsrättsinnehavare blir uppsagd eller behöver bli uppsagd. Men det händer och ibland kan det kännas nödvändigt ur bostadsrättsföreningens perspektiv.

En uppsägning av bostadsrätt kallas även förverkning och det finns några lagliga grunder för en föreningen att åberopa en sådan. Vissa har uppfattning att man som bostadsrättsinnehavare kan göra lite vad man vill i sin lägenhet men det stämmer såklart inte. Den boende är skyldig att hålla ordning och se till att både lägenheten och resterande delar av huset hålls i gott skick. Den boende ska också se till att alltid betala sin avgift i rätt tid, inte hyra ut den utan tillstånd från föreningen eller störa alltför mycket. Skulle den boende bryta mot en eller flera av dessa saker kan det vara skäl för uppsägning.

Vilka giltiga skäl finns det att säga upp bostadsrättsinnehavare?

Vilka olika villkor som måste uppfyllas för att kunna säga upp en bostadsrättsinnehavare regleras av bostadsrättslagen. De skäl som de listar är den enda som finns för att kunna förverka. Har ni ett problem som inte står med på listan kommer ni inte kunna gå vidare med en uppsägning, och det vore bara rent slöseri med pengar och tid att ens försöka.

Av dessa anledningar kan ni säga upp bostadsrättsinnehavare:

  • Om den boende vägrar föreningen tillträde vid renoveringar och besiktningar
  • Om den boende inte betalar sin avgift i tid. Den ska vara betald senast en vecka efter förfallodatum.
  • Om den boende hyrt ut sin bostad i andra hand utan föreningens tillåtelse.
  • Om bostaden används till annat än vad den är avsedd för, nämligen att bo i.
  • Om bostadsrätten sköts på ett så dåligt sätt att det anses som vanvård.
  • Om den boende inte följer vad som kan anses vara sundhet, ordning och gott skick. Givetvis en tolkningsfråga.
  • Om den boende har en inneboende som kan anses vara skadlig för föreningen.

Det är viktigt att notera att det inte går att säga upp en boende vid ringa fall.

Behöver ni hjälp med juridiken?
Med Lexly kan du undvika framtida problem och konflikter när livet vänder. De har ett stort utbud av juridiska mallar för privatpersoner, företag och föreningar. Köp gärna till juridisk expertis för en betydligt lägre kostnad än att anlita en juristbyrå.

Hur går en uppsägning till?

I regel måste föreningen skicka en skriftlig varning till den boende innan dennes bostadsrätt är förverkad. Ett tips är att skicka varningen som ett rekommenderat brev då ni då kan bevisa att hen tagit del av den. Om den boende skärper till sig enligt vad som står i varningen kan föreningen inte gå vidare med att säga upp denne.

Det är viktigt att alltid kontakta socialnämnden innan man förverkar bostadsrätten. I fall där den boende stör så mycket att de kan anses allvarliga behöver faktiskt inte en varning skickas ut utan det går bra att gå direkt till socialnämnden. Det är ett mycket ovanligt tillvägagångssätt men det händer.

Uppsägningen ska alltid vara skriftlig. Utan undantag. Det räcker med att föreningen gör det så man behöver alltså inte går via rätten för att få tillåtelse att göra det. Står det fler än en person som ägare till bostadsrätten ska alla meddelas skriftligen.

Vad händer när lägenheten är uppsagd?

Då ska bostadsrätten säljas. Det är innehavaren som ser till att den blir såld genom att antingen låta en mäklare göra det eller ta hand om försäljningen privat. I vissa fall kan försäljningen även skötas av Kronofogden. Pengarna från försäljningen fördelas sedan efter de skulder innehavaren har. Hen ska betala av sitt bostadslån och betala av de skulder hen har till föreningen. Resten behåller innehavaren själv.

Kan innehavaren förhindra uppsägning av bostadsrätten?

Går det så långt att personen inte ändrar sitt beteende och börjar sköta sina inbetalningar och föreningen vill gå vidare med uppsägningen så kan hen givetvis överklaga beslutet. I sådana fall avgörs fallet i rätten.

Behöver ni hjälp med juridiken?
Med Lexly kan du undvika framtida problem och konflikter när livet vänder. De har ett stort utbud av juridiska mallar för privatpersoner, företag och föreningar. Köp gärna till juridisk expertis för en betydligt lägre kostnad än att anlita en juristbyrå.

Foto av författare

R. Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.