Stadgar bostadsrättsförening (Gratis mall)

Stadgar är en form av regler och föreskrifter som gäller för en bostadsrättsförening. Stadgarna anger hur föreningen ska organiseras, vilka rättigheter och skyldigheter som medlemmarna har, samt hur beslut fattas och hur föreningen ska förvaltas.

Här är några exempel på vad som kan och bör finnas med i stadgarna för en bostadsrättsförening. Du laddar ner en fullständig mall från Bolagsverket nedan.

  1. Föreningens ändamål: Stadgarna bör specificera vilket ändamål föreningen har och vilka mål och syften den ska verka för.
  2. Medlemskap: I stadgarna bör det stå beskrivet vilka krav som gäller för att bli medlem i föreningen och under vilka omständigheter eller förutsättningar som medlemskapet kan upphöra/sägas upp.
  3. Styrelse: Hur ska styrelsen väljas, vilka befogenheter har den och hur den ska fördela sina uppgifter? De frågorna bör besvaras av stadgarna.
  4. Årsmöte: När och hur ska årsmötet ska anordnas, vilka rättigheter och skyldigheter har medlemmarna under mötet och hur beslut fattas?
  5. Ekonomi: Stadgarna bör specificera hur föreningens ekonomi ska hanteras, vilka avgifter och avgifter som medlemmarna ska betala och hur pengarna ska användas.
  6. Förvaltning: Det bör framgå hur föreningens fastigheter ska förvaltas, vilka ansvar styrelsen har och hur beslut om förvaltningen fattas.

Till dig som medlem av en bostadsrättsförening

Det är viktigt att du läser igenom stadgarna för din bostadsrättsförening noga så att du är medveten om vilka regler och föreskrifter som gäller. Stadgarna kan ibland vara svåra att förstå, så om det finns något du undrar över kan det vara bra att prata med styrelsen eller någon annan som kan hjälpa dig att förstå innebörden. Ska du köpa en lägenhet och har frågor kring stadgarna kan du ibland fråga din mäklare.

Gratis mall stadgar för bostadsrättsförening

Denna mall är skapad av Bolagsverket och kan användas av bostadsrättsföreningar för att skapa sin egen stadgar, eller uppdatera en befintlig.

Ladda ner: Gratis mall

TIPS! Skriv avtal online!
Hos Lexly
kan du skriva fler olika typer av företagsavtal online, som är garanterat juridiskt korrekta. Det sparar både tid och pengar åt dig som företagare då det går fort och du slipper dyra juristbyråer. Fyll i deras formulär och de genererar automatiskt ett tillförlitligt dokument till dig. Försäkring ingår alltid.

Foto av författare

Lucas Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.

Lämna en kommentar