Nyttjanderättsavtal

Gratis mall för att skriva nyttjanderättsavtal. Mallen är skapad för nyttjanderätt av fordon men kan enkelt anpassas för sådant som fastigheter och båt, eller varför inte fiskerätt.

Innehållsförteckning

Vad är nyttjanderätt?

Nyttjanderätt innebär att en person innehar rätten att nyttja en annan persons egendom på något sätt. Det kan gälla fordon, fastigheter eller något helt annat och rätten är alltid tidsbegränsad

Olika exempel på nyttjanderätter

 • En person har rätten att nyttja sin grannes brygga.
 • En person innehar rätten att nyttja sin grannes tomt för att upprätta en odling.
 • En person innehar rätten att använda sin grannes mark för att parkera alla sina fordon.
 • En person innehar rätten att fiska och jaga på annan persons mark.

Olika typer av nyttjanderätter

 • Tomträtt
 • Arrende
 • Jakträtt och fiskerätt

Så skriver du ett nyttjanderättsavtal

Det finns inga formkrav på hur ett nyttjanderättavtal ska se ut men som alla avtal bör det finnas några olika delar med:

 1. Fullständiga namn på parterna samt personnummer och eventuella organisationsnummer (om det är juridisk person)
 2. Kontaktuppgifter till involverade parter
 3. Beskrivning av vad nyttjanderätten innebär. Ju tydligare desto bättre. Lista eventuella begränsningar också.
 4. Pris på rätten och hur avgifterna ska betalas.
 5. Signatur av bägge parter.

Ibland kan ett mer omfattande nyttjanderättsavtal vara att föredra, då olika nyttjanderätter är olika komplexa. Ni avgör själva vad som passar er bäst.

Ladda ner gratis mall för nyttjanderättsavtal

Gratis mall i word för att skriva nyttjanderättsavtal för fordon. Du anpassar enkelt avtalet efter den typ av nyttjanderätt som just ditt avtal avser.

Ladda ner: Gratis nyttjanderättsavtal

.

Foto av författare

Lucas Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.

Lämna en kommentar