Regressavtal mall

Behöver du en medlåntagare för att köpa bostad men vill inte att denna person står som delägare på bostaden? Eller är du förälder och önskar hjälpa ditt barn med att köpa sin första lägenhet?

Då behöver ni upprätta ett så kallat regressavtal. Det gör man när endast en eller kanske två personer ska nyttja ett boende (alltså nyttja själva lånet) men fler personer än så ska stå på lånet. Ett regressavtal är en trygghet för alla inblandade och vi förklarar mer kring det längre ner i denna artikel.

Ett annat exempel när ett regressavtal kan vara till nytta är om en av två samboende betalar mer för lånet än den andra, då kan det justeras i avtalet att det belopp som denna betalar mer ska betalas tillbaka vid en eventuell försäljning eller senare under samboendet.

Lite billigare juridiska dokument
Vi kan också starkt rekommendera juridiskadokument.nu (annonslänk) som erbjuder enkla men juridiskt korrekta regressavtal och andra dokument. Givetvis ingår support.

Vad är regressavtal?

Ett regressavtal skrivs mellan två eller fler personer som står på samma lån. Personerna kan vara såväl fysiska som juridiska. Syftet med avtalet är att fördela betalningsansvaret mellan alla låntagare. Det är viktigt att ha med sig att huvudregeln är att alla som står på lånet har ett lika stort betalningsansvar och är det så man vill ha det så behöver man inget regressavtal. Avtalet skriver man endast när ansvaret skiljer sig mellan de olika personerna.

Ansvar gentemot banken

Ett regressavtal tydliggör betalningsansvaret sinsemellan de olika låntagarna och skapar en trygghet för alla involverade. Men, avtalet är inget som banken bryr sig om och vad dem bekommer ska lånet betalas enligt det avtal som man tecknat med dem. Kan inte en av låntagarna betala är det upp till de andra att betala för hen. Regressavtalet är dock viktigt för låntagarna som i efterhand kan kräva betalning av dem eller de som inte uppfyllt sin del av betalningarna.

Ladda ner vår gratis mall för regressavtal

Nedan kan du ladda ner vårt regressavtal, en av våra många gratis dokumentmallar, i Word gratis:

Ladda ner: Gratis mall i Word

3 exempel när avtalet är nödvändigt

  1. När ett samboende par belånat sitt boende för att finansiera den ena partens affärer. I dessa fall kan de också vara en god idé att komplettera med antingen ett samboavtal eller ett äktenskapsförord.
  2. När familjemedlemmar hjälper en annan familjemedlem med finansieringen av en bostad genom att stå som medlåntagare. Om t.ex. föräldrar står som medlåntagare men inte avser att betala för lånet.
  3. När man lånar ut pengar till en kontantinsats och låntagaren ska betala räntor och amortera enligt avtal. Lånar man ut pengar utan att avtala om betalningsansvar ska man istället upprätta ett skuldebrev.

Det här bör alltid vara med i ett regressavtal

Som med alla avtal kommer vissa krav på formalia för att det ska vara giltigt. I ett regressavtal bör nedanstående alltid vara med:

  1. Alla parters namn (f-namn, e-namn) och fullständiga personnummer
  2. Alla parters fullständiga adress.
  3. Signaturer (allas) med namnförtydligande.
  4. Ort och datum för signaturer.
  5. Vidimering av två vittnen med signatur, namnförtydligande samt ort och datum för signering. Det är inte ett krav men alltid en bra idé och en trygghet för alla inblandade.
  6. En tydlig och noggrant genomgången beskrivning av betalningsansvaret. Var så specifik som möjligt. Det bör också stå med vad som händer om någon part inte uppfyller sin del av avtalet.

Köp billigt och juridiskt korrekt regressavtal
Vi kan också starkt rekommendera juridiskadokument.nu (annonslänk) som erbjuder enkla men juridiskt korrekta regressavtal och andra dokument. Support ingår i priset!

Foto av författare

Lucas Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.