Förmedlingsavtal & förmedlingsuppdrag

Ett förmedlingsuppdrag kan gälla många olika saker och ett förmedlingsavtal kan användas av både företag och privatpersoner. Man använder det för att nå ut med en tjänst eller en produkt för att nå nya marknadsandelar. Hela syftet med ett förmedlingsavtal är upprätta villkoren och förhållandet mellan en förmedlare och en uppdragstagare där uppdragstagaren är den som tjänsten eller produkten till slutkund.

Avtalet ska klargöra vad samarbetet mellan parterna innebär och vilka specifika åtaganden de tar sig an och vad de förväntas leverera. I den här artikeln reder vi ut vad som gäller för förmedlingsavtal och vad som kan vara bra för parterna att tänka på.

TIPS! Skriv avtal online!
Hos Lexly
kan du skriva fler olika typer av företagsavtal online, som är garanterat juridiskt korrekta. Det sparar både tid och pengar åt dig som företagare då det går fort och du slipper dyra juristbyråer. Fyll i deras formulär och de genererar automatiskt ett tillförlitligt dokument till dig. Försäkring ingår alltid.

Innehållsförteckning

Vad bör ett förmedlingsavtal innehålla?

Liksom för många andra former av avtal finns det inga lagstadgade krav på hur avtalet ska utformas eller formuleras. Det är parterna som ingår det som själva avgöra vilka delar som ska ingå och på vilken nivå som beskrivningarna nedtecknas. Ett förmedlingsavtal behöver inte vara skriftligt då ett muntligt avtal också är bindande. Det svåra med muntliga avtal är att de i princip är helt omöjliga att bevisa om någon form av tvist uppstår. Vi rekommenderar därför alltid att ni upprättar ett skriftligt avtal.

Den kanske vanligaste typen av förmedlingsavtal som privatpersoner kommer vara en part i är vid försäljning av bostad, där de ingår avtal med mäklaren att förmedla sin villa, bostadsrätt eller sitt fritidshus. I de fallen ska förmedlingsavtalet alltid upprättas enligt fastighetsmäklarlagen och vad som anses god sed enligt fastighetsmäklarna. Det här bör alltid avtalet innehålla:

 • Namn på inblandade parter– Fullständigt namn på båda parter.
 • Kontaktuppgifter, referenser och organisationsnummer på mäklaren
 • Beskrivning av förmedlingsobjektet– En tydlig beskrivning av det objekt, den produkt eller tjänst som ska förmedlas. Det bör även vara med en beskrivning av hur försäljningen ska gå till.
 • Uppgifter om marknaden. Vilken marknad gäller för förmedlingen och hur ser målgruppen ut? Det kan exempelvis handla om ett särskilt geografiskt område eller en specifik målgrupp. i ett förmedlingsavtal bör en tydlig beskrivning av marknaden och hur förväntas att nås vara beskrivet.
 • Uppdragets varaktighet– Tidsramar för förmedlingen.
 • Ansvarsfrågor – Vem ansvarar för vad? Vem bekostar vad?
 • Arvode – Här anges hur betalning till förmedlaren skall ske. Ersättning kan betalas till en fast på förhand bestämd summa alternativt per timme. Övriga betalningsvillkor skall också anges, exempelvis dröjsmålsränta och påminnelseavgift.)
 • Betalning – På vilket sätt ska betalningarna göras och när ska de senast vara inne hos uppdragstagaren.
 • Uppsägning – Vad gäller om någon av parterna önskar att avsluta uppdraget?
 • Agerande vid avtalsbrott – Vad gäller om någon av parterna inte håller sig till avtalet? Var tydlig med denna punkt för att underlätta för alla parter vid en eventuell tvist.
 • Ägande- och nyttjanderätt – Vem har äganderätt till vad? Hur ser nyttjanderätten ut?
 • Sekretessklausuler – om uppdragstagaren inte får sprida viss information utanför uppdragsgivarens ”väggar”. Ladda gärna ner och komplettera med ett sekretessavtal.

Ladda ner gratis mall för förmedlingsavtal

Ladda gärna ner vår mall nedan och använd som grund för ditt avtal. Lägg till eller ta bort efter eget behov. Är uppdraget omfattande rekommenderar vi dig att istället ta hjälp av en jurist eller ännu bättre använda Lexly för att skapa ett 100% juridisk korrekt avtal.

Ladda ner: Gratis förmedlingssavtal

Vad gäller för avtal med mäklare?

En mäklare, eller i detta fall fastighetsmäklare, är en person som förmedlar bostäder och tomter av olika slag. När du anlitar en mäklare för att sälja just din bostad ska du alltid se till att alla punkter ovan finns med i ert avtal. Som extra trygghet för dig som kund ska avtalet alltid vara upprättat med hänsyn både till fastighetsmäklarlagen och vad som anses som god sed för mäklare. Fastighetsmäklare har helt enkelt en skyldighet att leva upp till vissa krav, annars riskerar de att bli av med sin licens.

Krav på fastighetsmäklare

En fastighetsmäklare är alltid skyldig att vara neutral och agera efter både köparens och säljarens intressen. Det betyder att hen ska agera opartiskt och inte ta ställning för eller mot någon part eller påverka någon av parternas beslut i en riktning de egentligen inte önskar. Ett exempel på det är att mäklaren alltid måste upplysa spekulanter om kända brister i bostaden som hen förmedlar även om det påverkar försäljningspriset och därmed potentiellt mäklarens provision.

I fall där en fastighetsmäklare inte alls följer god sed och kan anses agera vårdslöst riskerar hen att beläggas med skadestånd, om någon av parterna i affären kan anses ha lidit ekonomisk skada. Ett exempel kan då vara om mäklaren inte berättat om brister i bostaden som den nya ägaren sedan behöver rätta till mot en kostnad. Ett annat är om det går att bevisa att mäklaren har falska bud för att trycka upp budgivningen och därmed slutpriset.

Hur går det till att avtala om ensamrätt?

En förmedlare av en tjänst eller produkt väljer ofta till en punkt om ensamrätt i ett förmedlingsavtal. Det betyder endast den personen har rätt förmedla produkten och att den rätten inte kan överlåtas till en annan förmedlare. Gäller det exempelvis en förmedling av bostad måste den ensamrätten vara tidsbegränsad och aldrig vara längre än tre månader. Du kan som säljare av en bostad alltså byta mäklare tre månader efter att du säger upp ert avtal.

I de fall som man säljer sin bostad utan mäklare med har ett gällande förmedlingsavtal med en har mäklaren rätt till arvode trots att hen inte själv lyckades sälja bostaden.

Uppsägning av förmedlingsavtal

Det är helt upp till parterna som ingår ett förmedlingsavtal hur uppsägning av avtalet ska regleras. Det är också upp till dem om en särskild uppsägningstid ska vara med eller om det ska vara giltigt tillsvidare. En uppsägning ska alltid vara skriftligt och det bör framgå i förmedlingsavtalet på vilket sätt som uppsägningen ska skickas in. Skickar någon av parterna in uppsägningen på annat sätt än vad som framgår av avtalet behöver den mottagande parten inte godta uppsägningen. Var därför noga med hur ni formulerar den punkten i avtalet, så att det är enkelt att skicka in uppsägningen och få bekräftelse på den. Rekommenderat brev är alltid ett säkert kort.

TIPS! Skriv avtal online!
Hos Lexly
kan du skriva fler olika typer av företagsavtal online, som är garanterat juridiskt korrekta. Det sparar både tid och pengar åt dig som företagare då det går fort och du slipper dyra juristbyråer. Fyll i deras formulär och de genererar automatiskt ett tillförlitligt dokument till dig. Försäkring ingår alltid.

Foto av författare

R. Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.