A Category

Arvskifte - gratis mall och info

Arvskifte (Gratis mall & info)

När bouppdelningen samt dödsboförvaltningen är avklarad ska det göras ett arvskifte. Ett arvskifte innebär att arvet delas upp mellan arvingar och testamentstagare. Rent konkret innebär det att den avlidnes kvarlåtenskap ska skifta ägare och falla i ägo hos arvingarna. Det är i samband med arvskiftet som arvingarna får ta del av sina arv. Var den…

Köpa ut anställd - så gör du

Köpa ut anställd

En arbetsgivare kan erbjuda att köpa ut en anställd när arbetsrätten (LAS) inte möjliggör en uppsägning men arbetsgivaren önskar att avsluta den anställdes anställning. I samband med att du som arbetsgivare önskar att köpa ut en anställd ska det skrivas ett utköpsavtal. I denna artikel går vi igenom hur det fungerar att skriva ett utköpsavtal,…


More Articles