Aktieägartillskott – Mall & Info

Ibland vill eller behöver man tillföra kapital till sitt aktiebolag för att stärka det av olika anledningar. Det kan göras antingen genom en nyemission eller genom ett aktieägartillskott.

Villkorat och ovillkorat aktieägartillskott

Ett tillskott av detta slag kan antingen vara villkorat eller ovillkorat:

Villkorat: Innebär att personen som tillfört kapital till bolaget ska få tillbaka motsvarande belopp när det finns balanserade medel i företaget för det.

Ovillkorat: Innebär att den som tillfört kapital frånsäger sig rätten att få pengarna återbetalda till sig. Istället kan personen lägga till beloppet av tillskottet till anskaffningsvärdet av aktierna.

Det är inget krav att skriva en handling på tillskottet men är givetvis starkt rekommenderat för alla parters trygghet.

Ladda ner gratis mall för aktieägartillskottWord

Foto av författare

Lucas Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.