Konsultavtal (Gratis mall och info)

Ett konsultavtal, även kallat uppdragsavtal, sätter relationen/förhållandet mellan en uppdragsgivare och en uppdragstagare (konsult). Det är inte samma sak som ett anställningsavtal som endast används för ett företags egna anställda.

I avtalet framgår vad som ingår i uppdraget och vad som inte gör det, hur ersättningen ser ut och ska betalas ut samt vem som står som ägare av slutprodukten. T.ex. har en fotograf nästan alltid upphovsrätt medan en IT-konsult oftast inte äger rapporten den skrivit åt företaget som anlitat hen.

För dig som är konsult – därför bör du skriva konsultavtal

Säljer du eller ditt företag olika tjänster eller åtar sig olika uppdrag bör du/ni upprätta ett konsultavtal. Det definierar uppdragets art och gör det tydligt för dig vad som förväntas av dig. I avtalet får ni med uppdragets omfattning, på vilket sätt och var det ska genomföras, betalningen och vad som sker om någon av parterna inte lyckas hålla sin del av överenskommelsen. Det går också att få med om du som konsult har rätt att samtidigt ha andra uppdrag hos t.ex. en konkurrent eller inte.

Avtalet ger båda parter en trygghet och minimerar riskerna för en dålig affär och relation. Du hittar vår gratis mall längst ner på sidan.

Skriv konsultavtal online med Lexly
Gör det enkelt för dig och skriv ditt avtal online via Lexly. Du svarar på några korta frågor och därefter görs ett skräddarsytt avtal till dig. Betala och ladda ner. Det kostar några kronor men med tanke på vikten av dokumentet är det inte särskilt dyrt.

Skillnad mellan konsultavtal och anställningsavtal

Ett konsultavtal, även kallat uppdragsavtal, används när ett uppdrag ska genomföras till någon utanför den egna organisationen och ingen anställning sker. Uppdragstagaren är med andra ord fristående.

Vid en anställning använder man istället ett anställningsavtal. Den anställda blir då automatiskt omfattad av lagen om anställningsskydd (LAS), vilket en konsult inte blir. Med anställning kommer krav som inte kommer med anlitande av konsult, som t.ex. betalning av arbetsgivaravgifter och andra sociala ansvar som kommer med en anställning.

Läs även: kompanjonsavtal

Måste man egentligen ha ett konsultavtal?

Nej, det finns inga lagstadgade krav på det. Men, det vore att ta en mycket stor risk att inte uppföra ett. Avtalet ger trygghet för konsult och arbetsgivare och minimerar risken för framtida konflikter och otydligheter i uppdraget.

Ladda ner gratis mall – Word

Det här bör ett konsultavtal innehålla

1. Parter i avtalet

Det finns några punkter som alltid bör eller ska vara med i ett giltigt konsultavtal. Och så finns det några som kan läggas till beroende på uppdragets art. Här nedan har vi fokuserat på det som ska vara med i alla olika avtal.

Här ska det tydligt framgå namn, organisationsnummer, adress och kontaktuppgifter för alla de parter som ingår i avtalet. Uppdragstagaren, det vill säga konsulten, ska också bifoga dokument med både F-skattsedel och eventuellt momsregistreringsnummer.

2. Beskrivning av uppdraget

I avtalet ska det framgå vad uppdraget går ut på och vilket syfte det har. Under denna del ska de även redovisas sådant som tidplan för uppdraget, villkor för samarbetet, rapportering etc.

3. Alla eventuella ersättningar

4. Betalningsvillkor

Under denna del redovisas alla ersättningar som kan tänkas komma att betalas ut. Timarvode, resor, traktamente och så vidare. Var extra noggrann under den här punkten som är den viktigaste för många för att undvika konflikter i framtiden.

Få med i avtalet hur betalningsvillkoren för konsulttjänsterna ser ut.

5. Konsultens försäkring

Det är upp till konsulten att redovisa och ha en egen ansvarsförsäkring för sitt arbete. Tänk på att försäkringen bör gälla fler månader efter uppdraget är avslutat, då eventuella fel kan upptäckas långt senare.

6. Ansvar

Vilket ansvar har respektive part och vem ansvarar för att tillhandhålla exempelvis telefon, dator eller annan nödvändig teknik och vem ska hållas ansvarig om något går fel? Det ska ni svara på i avtalet.

7. Sekretess

Det är väldigt viktigt att det framgår villkoren för sekretess och vite om sekretessen inte respekteras i ett konsultavtal. Ha med vad som gäller och vilket eller vilka vitesbelopp som gäller.

8. Tid för uppdraget

Vet du redan innan hur lång tid konsulten ska anlitas ska det stå med i avtalet. Se också till att få med en punkt om uppsägningstid så du inte står utan arbetskraft mitt i ett projekt om konsulten får för sig att avsluta sitt uppdrag.

9. Signaturer

Avtalet måste, givetvis, vara signerat av bägge parter för att vara giltigt.

10. Bilagor

Behöver du lägga till mer information till ditt konsultavtal, gör det gärna som bilagor.

Ladda ner gratis mallWord

Skriv anställningsavtal online med Lexly
Är det egentligen ett anställningsavtal ni behöver skriva? Då kan ni göra även det via Lexly. Det är en snabb och enkel process som ger dig ett tryggt och korrekt avtal för dig och din anställda. Det går att lägga till juridisk expertis mot en extra kostnad.

Foto av författare

R. Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.