Köpekontrakt häst (Gratis mall)

Ska du köpa eller sälja häst är det viktigt att du upprättar ett köpekontrakt eller köpeavtal med den andra parten. Kontraktet är en trygghet för bägge parter och sätter ramar och villkor för affären.

När du köper eller säljer häst gäller muntliga avtal också, men de är väldigt svåra att bevisa varför vi rekommenderar att du/ni alltid upprättar ett köpekontrakt med alla viktiga detaljer kring affären.

11 punkter i ett köpekontrakt för häst

Det finns några delar som alltid bör vara med medan andra behöver anpassas efter affärens unika karaktär. Här är elva punkter som alltid bör finnas med i ett köpekontrakt.

 1. Fullständigt namn på både köpare och säljare.
 2. Kontaktuppgifter till parterna i affären.
 3. En tydlig och detaljerad beskrivning av objektet och objektets skick, i detta fall hästen.
 4. Överenskommet pris på hästen.
 5. Hur betalningen ska gå till och när den senast ska vara genomförd.
 6. Hur hästen ska lämnas över.
 7. När ansvaret för hästen övergår från köparen till säljaren.
 8. Veterinärbesiktning, när är den gjord och va framkom. Lägg till som bilaga.
 9. Om parterna har kommit överens om garantier ska de vara med.
 10. Reklamationsrätt.
 11. Detaljer kring hur en tvist ska lösas om den skulle uppstå.

Ladda ner: Gratis köpekontrakt häst

Vilka lagar gäller?

Vilken lag som reglerar affären beror vem eller vilka som köper och säljer hästen. Är det en affär mellan privatpersoner gäller idag köplagen, såvida inget annat framkommer av ingånget köpeavtal.

I de fall som säljaren istället är ett företag eller annan näringsidkare så gäller istället konsumentköplagen. Den lagen ger större skydd för köparen än köplagen då villkoren i avtalet inte får vara sämre än de som lagen säger. Skulle villkoren ändå vara sämre anses avtalet ogiltigt.

Läs även: Köpekontrakt för bil

Foto av författare

Lucas Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.