Leverantörsavtal (Gratis mall & info)

Leverantörsavtal innebär att en beställare och en leverantör ingår ett avtal mellan varandra där leverantören förse beställaren med en vara eller tjänst. Avtalet kan ske både muntligt samt skriftligt, men det sistnämnda är att rekommendera för att kunna styrka villkoren vid eventuella missförstånd.

Krav för ett giltigt leverantörsavtal

För att ett leverantörsavtal ska vara juridiskt giltigt krävs det att följande krav är uppfyllda.

 • Båda parterna måste vara minst 18 år.
 • Det måste ske ett anbud och accept.

Anbud (erbjudande/offert) och accept (ett svar) innebär att en offert skickas från ena parten till den andra och måste i sin helhet accepteras av motpartnern. Skulle motpartnern göra ett tillägg eller förändring i ett avtalsvillkor sker en motoffert.

Vid en motoffert måste parten som skickade den ursprungliga offerten acceptera de nya villkoren, detta kallas för accept. När offerten är accepterad ska båda parterna skriva under och ta del av var sin kopia, då uppstår ett leverantörsavtal.

Anbud + Accept = Leverantörsavtal

När ett leverantörsavtal har accepterats av båda parterna är det bindande för både beställaren och leverantören. Har avtalet skett muntligt finns inga papper att skriva under, men avtalet är fortfarande bindande för båda parterna, dock svårare att bevisa vid eventuella missförstånd.

När krävs ett leverantörsavtal?

Det finns inga formella krav vid en leverantörs överenskommelse, vilket innebär att ett skriftligt leverantörsavtal aldrig krävs, men indirekt ingår beställaren och leverantören ett avtal med varandra så fort som en beställning genomförs. Detta kallas för allmänna villkor och kan variera mellan olika leverantörer.

Genom att beställaren genomför en beställning av varor från leverantören sker ett accept, vilken innebär att leverantörens allmänna villkor accepteras av beställaren, därav sker det ett leverantörsavtal.

Skriva ett leverantörsavtal

För båda parternas säkerhet bör ett skriftligt avtal genomföras och avtalet kan variera beroende på olika faktorer som, omfattningen av varor eller tjänster, längden på avtalet samt företagens storlek. Däremot är nedan punkter extra viktiga att ha i ett leverantörsavtal:

 • Vad som ska levereras samt i vilken mängd.
 • Kostnaden på varorna eller tjänsterna som ska levereras.
 • Om priserna är fasta eller rörliga, exempelvis timpris eller kvantitetpris.
 • Vem som står för frakten.
 • När och hur och till vem betalningen sker.
 • Vem som ska stå på fakturan.
 • Leveranstid för varorna eller tjänsterna.
 • Leveransplats för varorna eller tjänsterna.
 • Vad som händer vid en leveransförsening.
 • Hantering av bristande kvalité av varor eller tjänster som inte följer avtalet.
 • Leverantörens garantier och deras giltighetstid.
 • Hur beställaren kan genomföra en reklamation vid missnöje av det som levererats.

Avtal med privatperson

Vid ett leverantörsavtal med en privatperson bör du som leverantör skapa ett sedvanligt avtal utifrån din bransch. Här kan det vara extra bra att se över leveranstider, reklamationsvillkor och vad som sker vid förseningar. 

För att utforma ett rimligt leverantörsavtal för privatpersoner kan du läs mer i Konsumentköplagen (2022:820).

Läs även: Återförsäljaravtal

Allmänna villkor

Allmänna villkor är vanligt förekommande och finns hos alla trovärdiga företag. Allmänna villkor är en samling avtalsvillkor som gäller samtliga kunder, fördelen med detta är att leverantören inte behöver skriva ett separat leverantörsavtal med varje beställare. Detta skapar en bättre överblick över avtalen som gäller.

Allmänna villkoret kan fungera både enskilt eller som komplement till enskilda leverantörsavtal med specifika beställare.

De allmänna villkoren publiceras med fördel på hemsidan för att potentiella kunder ska kunna ta del av dessa innan de bestämmer sig för att genomgå ett avtalsförhållande. Ibland skiljer sig de allmänna villkoren beroende på om beställaren är en privatperson eller företag, är detta fallet ska det tydligt framgå. 

Leverantörsavtal eller leverantörs-överenskommelse

Skillnaden mellan ett leverantörsavtal samt en leverantörs överenskommelse är att avtalet sker skriftligt medan en överenskommelse är muntlig. Båda varianterna är däremot bindande och innebär samma skyldigheter och rättigheter mellan parterna.

Ladda ner gratis mall

Vår mall är skapad i Word och enkel att redigera. Grunden är ett samarbetsavtal och fungerar att använda även som leverantörsavtal. Byt snabbt ut alla markerade delar mot de uppgifter som avses.

Ladda ner: Gratis mall

TIPS! Köp juridiskt korrekta avtal – billigt!
Driver man företag finns det mycket man måste hålla reda på och som måste bli korrekt. Hos juridiskadokument.nu kan man köpa massa olika typer av mallar och avtal som förenklar småföretagandets vardag. Deras priser är väldigt låga jämför med konkurrenterna och dessutom ingår support i det redan låga priset.

Foto av författare

Lisa Petersson

Frilansande webbredaktör med erfarenhet inom design och kommunikation, bland annat SEO, content – och copy writing, Wordpress samt marknadsföring genom tryck och webb.