Servitutsavtal (Gratis mall & info)

Ett servitut innebär ett ett begränsat användande av en annan fastighet. Det gäller alltid mellan fastigheter och inte de som äger fastigheterna och kan handla om allt som kommer med en fastighet, d.v.s. mark, diverse anläggningar och hus/byggnader.

Parter i ett servitutsavtal

Parterna i ett servitutsavtal är alltså inte privatpersoner utan fastigheter. Man skiljer där på de fastigheter som ingår i avtalet:

  • Den tjänande fastigheten. Det är den fastighet som anses ha belastningen.
  • Den härskande fastigheten. Det är den fastighet som innehar rättigheterna.

Vad omfattar ett servitut?

Ett servitut omfattar alla de rättigheter som som krävs för att den härskande parten ska kunna fungera där det kan finnas både negativa och positiva servitut. Ett positivt servitut är exempelvis att inneha rätten att köra över en fastighet för att effektivisera sin logistik medan ett negativt servitut kan vara ett förbud mot att uppföra byggnader som skymmer grannarnas utsikt eller försvårar för dem att ta sig in i sin fastighet. Nyttjande i sin tur handla om;

  • mark
  • byggnader
  • andra anläggningar.

Olika typer av servitut

Man skiljer på olika typer av servitut som bildas på olika sätt. Det finns två varianter:

Avtalsservitut

Ett avtalsservitut upprättas mellan två eller flera fastighetsägare.

Officialservitet

Ett officialservitut upprättas och bildas istället genom myndighetsbeslut men kan skapa grunden för ett senare avtalsservitut.

TIPS!
Att upprätta servitutsavtal behöver inte vara svårt men är det komplext eller omfattande bör man ta hjälp av en jurist. Hos Lexly kan man boka en tid med jurister med precis rätt kunskap. Det kostar inget att bli uppringd av dem men kommer ni överens om.

Ladda ner gratis mall för servitutsavtal

Vår mall kommer som pdf och kan användas rakt av genom att skriva ut den och fylla i för hand eller så kan man kopiera texten i fylla i luckorna i det ordbehandlingsprogram som man har, exempelvis word.

Ladda ner: Gratis mall

Olika exempel på servitut

När man tecknar ett servitutsavtal kan det gälla en rad olika punkter för fastigheten. Nedan listar vi några exempel på vad det kan vara.

  • dra fiber genom någon annans tomt.
  • rätten att använda annans tomt som transportväg.
  • dra vattenledningar eller avloppsledningar på annans mark.
  • få nyttja något som är beläget på den tjänande fastigheten. Det kan exempelvis vara att dela på en brunn som ligger på endast en tomts fastighet.
  • jaga eller fiska på annans tomt.

En utgångspunkt för ett servitutsavtal är att den härskande fastigheten ska ha nytta av det som står i avtalet. Det är också så att nyttan ska gälla även om den tjänande fastigheten säljs framöver. Givetvis ska avtalet inte vara till skada för den tjänande fastigheten utan ska bidra till ett totalt sett bättre tillstånd för båda fastigheterna samtidigt.

Läs även: Ta gärna del av våra andra dokumentmallar

TIPS!
Att upprätta servitutsavtal behöver inte vara svårt men är det komplext eller omfattande bör man ta hjälp av en jurist. Hos Lexly kan man boka en tid med jurister med precis rätt kunskap. Det kostar inget att bli uppringd av dem men kommer ni överens om.

Foto av författare

Lucas Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.