Skuldebrev

Ett skuldebrev är ett skriftligt och signerat dokument som klargör att en aktör har en skuld till en annan. Skulden kan vara mellan privatpersoner men också mellan en privatperson och en bank eller ett företag. Det kan exempelvis handla om en skuld mellan privatpersoner eller en skuld mellan en privatperson och en bank.

När ett lån ges från en bank eller ett större företag är det helt självklart att ett skuldebrev upprättas men mellan privatpersoner missas det ibland. Och ibland kanske det inte upprättas för att personerna litar på varandra. Vi rekommenderar dock alltid att ett skuldebrev upprättas för att undvika alla eventuella konflikter och eventuella trasiga relationer.

Gratis mall för skuldebrev

Vår mall är av enkel sort och laddas ner som pdf:

Köp skuldebrev och få hjälp att fylla i det för endast 395:-På Juridiskadokument.nu kan du istället köpa en mall för skuldebrev samt få juridisk hjälp med att fylla i det för endast 395:-. Det kan helt klart vara värt några kronor för att få ett juridiskt säkerställt dokument och en trygghet för både långivare och låntagare.

Information kring skuldebrev

Ett skuldebrev är som ovan nämnts en dokumentation över en skuld mellan en långivare och en låntagare. I brevet bör dessa fyra punkter alltid vara med:

  • Storleken på skulden i valutan det avser
  • När låntagaren senast ska ha betalat tillbaka delar av eller hela skulden
  • Tid som skuldebrevet är giltigt och gäller
  • Ska lånet beläggas med ränta ska räntesatsen vara med

Det finns egentligen ett flertal anledningar till varför det är en god idé att skriva skuldebrev vid ett lån men den enskilt viktigaste är att undvika konflikter och eventuella tvister omkring det. Skuldebrevet klargör villkoren för lånet och det blir väldigt svårt för någon part att hävda något som står i motsats till det skuldebrev som båda parter signerat och godkänt.

Det är viktigt att ha i åtanke att det måste uppföras på ett korrekt sätt för att vara giltigt och om det inte uppförs rätt kan båda långivare och låntagare stå inför ett dyrt scenario där låntagaren kanske måste betala skulden två gånger eller långivaren inte får betalt alls. Så var noggrann med formaliteterna. Se också till att skriva rätt typ av skuldebrev, det finns två sorters.

1. Enkelt skuldebrev

Det finns två sorters skuldebrev och det i särklass vanligaste för privatpersoner är ett enkelt. Ett sådant brev är kopplat till en person och kan inte på något sätt säljas eller överföras till någon annan av låntagaren. Om långivaren önskar att överföra skuldebrevet till någon annan och därmed rätten att driva in skulden måste låntagaren alltid bli informerad om det och överföringen måste kunna styrka överföringen med någon form av dokumentation, exempelvis ett kvitto.

2. Löpande skuldebrev

Till skillnad mot ett enkelt skuldebrev kan ett löpande överföras till en annan person utan att låntagaren blir informerad om det. Ett övertaget lån, som köpts eller blivit skänkt, kan användas på två sätt

Innehavsskuldebrev

Med den den här formen av skuldebrev räcker det med att visa upp det för låntagaren för att kunna driva in skulden.

Orderskuldebrev

Ett orderskuldebrev innebär att den som driver in skulden måste bevisa genom någon form av dokumentation att denna nu äger rätten att göra så.

Skuldebrev bör bevittnas

Det är inte särskilt komplicerat att skriva brevet själv och använda en mall som ovan men vi rekommenderar ändå att ni köper ett och får hjälp med att skriva det, genom t.ex. juridiskadokument.nu. Ett dokument som säkerställts av jurister är naturligtvis ett tryggare alternativ både för långivare och låntagare.

Det bör nämnas att ett skuldebrev faktiskt är giltigt utan att det är bevittnat. Det är dock att föredra då vittnen även blir ett extra intygande om att både långivarens och låntagarens signaturer av dokumentet är äkta. Så, se alltid till att det bevittnas även om det i lagens mening inte behövs.

Skuldebrev för gifta och sambos

Det är många som tror att ett skuldebrev inte behöver upprättas mellan två parter som är gifta, ingått partnerskap eller är sambos. Eller att det inte behövs ett samboavtal eller äktenskapsförord bara för att det tecknats ett.

Givetvis är det inte ett tvång men för att ett skuldebrev ska vara giltigt mellan gifta måste skulden (för den som är borgenär) dokumenteras och skrivas in som enskild egendom i äktenskapsförordet.

Finns det inget samboavtal eller äktenskapsförord alls kommer inte heller skuldebrevet att gälla vid en eventuell bodelning. Så var riktigt noga med att få ordning på alla papper och känner man sig det minsta osäker, så ska man anlita en expert.

Läs även: Samboavtal, tips och mall

Köp skuldebrev och få experthjälp att fylla i det för endast 395:-På Juridiskadokument.nu kan du istället köpa en mall för skuldebrev samt få juridisk hjälp med att fylla i det för endast 395:-. Det kan helt klart vara värt några kronor för att få ett juridiskt säkerställt dokument och en trygghet för både långivare och låntagare.

Vanliga frågor om skuldebrev

Den normala preskriptionstiden för skuldebrev är tio år. Det gäller då från fordringens tillkomstdatum. Det betyder alltså att om inget hänt under denna tid så kommer skuldebrevet att förfalla efter tio år och skulden i sig likaså. Det gäller även om den överenskomna återbetalningstiden är över tio år.

Finns det en skuld kvar och man inte vill att den ska preskriberas måste man avbryta preskriptionstiden. Det kan man göra på följande sätt:

  • Genom att skriftligen begära en full återbetalning av skulden det gäller.
  • Skicka en skriftlig påminnelse till gäldenären om att skulden finns.
  • Åberopa skulden i exempelvis domstol.

I de fall som gäldenären börjar betala av skulden eller eventuell ränta på den så påbörjas också automatiskt en ny 10-årsperiod.

Med en bra mall, som vår ovan är det gratis. Du kan också få köpa 100 % juridiskt säkerställda skuldebrev hos juridiskadokument.nu och Lexly för en relativt billig peng. Känner du dig inte trygg med gratismallar kan vi rekommendera båda dessa tjänster.

Använder man sig av en avbetalningsplan för skulden är det viktigt att på något sätt anteckna det på skuldebrevet för att vara säker på att rätt peng har betalats i slutändan. När skulden är fullbetald ska det också antecknas och gäldenären (den som tagit lånet) kan begära att få tillbaka skuldebrevet.

Nej, det finns inga krav på det. Vi rekommenderar det dock starkt för att kunna använda som bevisföring vid en eventuell konflikt.

Foto av författare

Lucas Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.