Hur kan jag använda ROT-avdrag?

Denna artikel beskriver hur du som privatperson kan dra nytta av ROT-avdrag och vilka regler som gäller kring detta.

1. När är jag berättigad ROT-avdrag?

Du måste äga din bostad samt vara skriven på adressen och bo i Sverige. Avdraget kan endast appliceras på arbetstid från entreprenör, ej material eller resekostnader.
Se checklista nedan för villkor:

  • ROT-avdrag gäller endast renovering, ombyggnad eller tillbyggnad, ej nybyggnation.
  • Både du som privatperson och entreprenör har ett gemensamt ansvar att säkerställa att det planerade arbetet är berättigat ett avdrag. Säkerställ detta innan produktion sätter igång, helst skriftligt som går att bevisa vid eventuella framtida oklarheter.
  • I bostadsrätter kan det endast appliceras på arbete inom bostadsrättens gränser, som anses vara insida golv, väggar och innertak.
  • Du är berättigad ROT-avdrag mot dina föräldrars bostad om du äger bostaden. Däremot har du inte denna rätt mot dina barn, även om du skulle äga bostaden eller bo där vid olika tillfällen.
  • Även utomlands har du faktiskt rätt till avdraget om du äger bostaden och betalar all skatt i Sverige och uppfyller ovan krav.

2. Hur mycket ROT-avdrag får jag använda per år?

Du som privatperson måste vara +18 år gammal och är berättigad att utnyttja ROT-avdraget för upp till 50.000 kr per år samt har du rätt upp till 25.000 kr i RUT-avdrag. Därav har du rätt till totalt 75.000 kr i skattereduktion med det statliga bidraget per år. Din årliga inkomst och betald skatt är det enda som kan sätta gränser upp till ovannämnda maxbelopp. Detta beräknas på föregående skatteår och deklaration. Se exempel för uträkning här nedan:

Exempel
Kostnad för renovering: 100.000 kr
Varav kostnad för arbetstid: 30.000 kr (material o.dyl = 70.000 kr)
ROT-avdrag: 30.000 kr minus 30% (summa x 0,7) = 21.000 kr
Kostnader efter ROT-avdrag: 91.000 kr (= 21.000 kr + 70.000 kr)

3. Förbered dina uppgifter

Du som söker ROT-avdrag kommer behöva lämna specifika uppgifter till din entreprenör som i sin tur skickar in ansökan. Om du bor i en Bostadsrätt eller i ett flerbostadshus ska du lämna din bostadsrättsförenings organisationsnummer samt ditt lägenhetsnummer(4 siffror), ej internt lägenhetsnummer. Du hittar detta i överlåtelsekontraktet. Vid fristående fastighet ska du ange din fastighetsbeteckning.

4. Entreprenörens krav för ROT-avdrag

Entreprenören du anlitar måste ha F-skatt om arbetet ska utföras i Sverige. Om arbetet sker utanför Sveriges gränser gäller inte detta krav. ROT-avdrag ska tydligt framgå på specificerad faktura efter utfört arbete.

Extratips!

Vid försäljning av din bostad så kan du även dra av resterande beloppet efter din entreprenörs ROT-avdrag i din deklaration.