Aktieägaravtal – mall och info

Ett aktieägaravtal är ett avtal mellan de olika ägarna i ett aktiebolag och reglerar villkoren för ägarskapet mellan parterna. Det kan exempelvis handla om hur vinsten ska fördelas dem emellan, vad som händer om en av ägarna skiljer sig och vinstutdelning. Avtalet innebär helt enkelt att ägarna kommer överens sinsemellan hur olika situationer ska hanteras innan de dyker upp, för att förhindra eventuella konflikter i framtiden.

Måste man ha ett aktieägaravtal?

Nej. Men, det är däremot mycket klokt att ha ett. Det ger alla ägarna en stor trygghet i både sitt ägarskap och partnerskap. Utan ett sådant avtal riskerar det uppkomma konflikter som de kanske inte räknat med från början. Det är naturligtvis svårt att reglera alla potentiella situationer men ju fler desto bättre och det finns ju hjälp att få. Hos bland annat Lexly kan man få hjälp av deras jurister med att skriva avtalet.

Genom att skriva aktieägaravtal kan man dessutom påverka hur företaget ska fungera, rent praktiskt. Det är dock viktigt att veta att avtalet avser personerna som äger bolaget och inte själva bolaget i sig.

Skriv aktieägaravtal online
Med Lexly
kan ni snabbt skriva ett juridiskt korrekt aktieägaravtal med Lexlys onlinetjänst. Ni kan välja mellan att skriva det själv eller lägga till en jurists hjälp med att skriva det. Det kostar några kronor men med tanke på dess värde och den trygghet det genererar rekommenderar vi det.

Varför ska man ha ett aktieägaravtal?

Det är ett väldigt viktigt komplement till en bolagsordning. Bolagsordningen är mer formell medan ett aktieägaravtal kan innehålla fler bestämmelser av olika karaktär. Man skriver det bland annat för att reglera hur bolagets vinst ska användas, vad som gäller om någon av ägarna vill sälja sina andelar, hyr styrelsen ska utses och vad som händer vid allvarlig sjukdom eller dödsfall.

Läs också: bolagsordning

Vilka personer ingår i avtalet?

Det är de olika delägarna, endast. Delägarna kan vara både företag och privatpersoner.

Skydda bolaget vid skilsmässor

Det går att lägga till att varje delägare av ett aktiebolag ska lägga till sitt ägarskap i ett äktenskapsförord och därmed göra sitt ägande till enskild egendom. På så sätt kan inte den ickeägande parten kräva delar av företaget vid en skilsmässa.

Är kompanjonsavtal samma sak som aktieägaravtal?

Inte riktigt, kompanjonsavtal skrivs för handelsbolag medan aktieägaravtal endast ingås för aktiebolag. De fungerar dock i praktiken på samma sätt. 

Läs mer om kompanjonsavtal

Vad kan hända om man inte har ett avtal?

Risken är stor för att det i framtiden uppkommer tvister mellan de olika ägarna om det inte är dokumenterat hus man ska lösa dem. Människor är helt enkelt olika och har olika syn på hur saker och ting ska lösas när de dyker upp utan förvarning. Undvik osämja med arbetskamrater eller kamrater rent generellt med ett aktieägaravtal.

Skriv aktieägaravtal online
Med Lexly
kan ni snabbt skriva ett juridiskt korrekt aktieägaravtal med deras onlinetjänst. Ni kan välja mellan att skriva det själv eller lägga till en jurists hjälp med att skriva det. Det kostar några kronor men med tanke på dess värde och den trygghet det genererar rekommenderar vi det. Gå till deras onlinetjänst >

Gratis mall i Wordladda ner här.

Foto av författare

Lucas Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.