Aktieöverlåtelseavtal – gratis mall

Ska du sälja aktier i ditt aktiebolag eller funderar du på att ge bort dom i gåva? Ja, då ska du skriva ett aktieöverlåtelseavtal. Ett sådant avtal innehåller uppgifter om berörda parter och ska skrivas vare sig det handlar om överlåtelse till privatpersoner eller företag. Avtalet innehåller även detaljer kring själva affären/gåvan och är ett dokument som säkerställer att köpare och säljare är överens om affärens villkor.

TIPS! Ta hjälp av Lexly för ditt aktieöverlåtelseavtal
Lexly
erbjuder dig att skriva avtal online, med eller utan assistans av en jurist. Med dem säkrar du ett juridiskt korrekt avtal och alla parter kan känna sig trygga med affären.

Reglera ägarvillkoren och undvik tvister

Om det inte regleras i avtalet kommer alla företagets skulder, tillgångar och olika ingångna avtal med. tillgångar, skulder och ingångna avtal med. De skyldigheter och rättigheter gentemot exempelvis anställda och samarbetspartners företaget hade innan överlåtelsen följer alltid med och kan inte avtalas bort i aktieöverlåtelseavtalet.

Däremot bör en garantikatalog vara med i avtalet. Den innebär att säljaren lämnar garantier om att den t.ex. inte är i en tvist på något sätt. Tvisten kan både vara mot anställda och olika entreprenörer företaget samarbetar med. Avtalet bör även ta med vad som händer om de garantier som lämnat inte stämmer eller om de brister. Det kan t.ex. handla om att köpet går tillbaka eller att det kraftigt rabatteras.

Därför ska du skriva ett aktieöverlåtelseavtal

Om du ska köpa ett bolag eller en del av det är det väldigt viktigt att du har koll på hur dess ekonomi och olika avtal ser ut. Samt om det är i några tvister.

Det kan finnas skulder, olika processer eller åtaganden som bör påverka företagets värdering och förmåga att driva sin verksamhet på ett smidigt sätt. Genom avtalet synliggörs allt detta och du kan få garantier skriftligen på att allt detta. Då vet du vad du köper helt enkelt. Eller får om det skulle vara en gåva eller ett arv.

Ladda ner gratis avtalWord

Är det ett krav på aktieöverlåtelseavtal?

Nej det är inget krav, men det rekommenderas starkt för att undvika eventuella konflikter och tvister. Det är ett betryggande dokument både för säljare och mottagare eller givare och mottagare. Genom avtalet förstår den som ska överta företaget innebörden av vad den åtar sig och den som lämnar över förstår sina egna skyldigheter i och med överlåtelsen.

Tänk också på att anmäla de nya ägarförhållande till Skatteverket och att eventuella förändringar i företagets art eller styrelse ska anmälas till Bolagsverket. Säljaren bör även kontrollera att ändringsanmälningar, exempelvis om ny styrelse, blivit klara hos Bolagsverket så att den nya styrelsen verkligen registrerats.

TIPS! Ta hjälp av Lexly istället för att använda en mall
Gratismallar i all ära, de funkar bra om du är säker på din sak men för extra trygghet med ditt avtal rekommenderar vi dig att använda Lexly. Hos dem skriver du snabbt avtal online och väljer själv om du vill göra det med juridisk assistans (mot en kostnad) eller inte. För en så stor affär som en aktieöverlåtelse är det nog värt att lägga några kronor på det ändå.

Vanliga frågor om aktieöverlåtelseavtal

Vad ska alltid finnas med i ett aktieöverlåtelseavtal?
Vissa punkter ska alltid vara med för att det ska anses vara ett giltigt avtal:

  • alla parters fullständiga namn
  • vilket bolag det gäller
  • antar aktier som avtalet gäller
  • datum för när äganderätten överförs
  • det totala priset på aktierna (om de inte är en gåva förstås)
  • sista betalningsdatum

Utöver ovanstående punkter står det fritt för parterna att själva formulera avtalet och vad som ska ingå i det.

Hur får man med en konkurrensklausul?
En väldigt vanlig punkt att ha med i ett aktieöverlåtelseavtal är en så kallad konkurrensklausul. Den innebär, enkelt förklarat, att säljaren av aktierna under en viss tid förbjuds att bedriva konkurrende verksamhet gentemot verksamheten denna precis sålde i sin helhet eller till del. Lägg helt enkelt in punkten i avtalet med exempelvis en formulering enligt:

Säljaren förbinder sig att under en period av 24 månader från avtalsdatum inte bedriva verksamhet av sådan art att den kan tänkas konkurrera med det överlåtna bolagets verksamhet.

Behöver man ha med en klausul för sekretess?
Det finns inga krav på det men är ofta att rekommendera av olika skäl. Det är exempelvis vanligt att köpeskillingen vill hållas hemlig.

Foto av författare

R. Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.