7.1 C
Stockholm
torsdag, oktober 21, 2021

Aktieöverlåtelseavtal – gratis mall

HemDokumentmallarAktieöverlåtelseavtal - gratis mall

Ska du sälja aktier i ditt aktiebolag eller funderar du på att ge bort dom i gåva? Ja, då ska du skriva ett aktieöverlåtelseavtal. Ett sådant avtal innehåller uppgifter om berörda parter och ska skrivas vare sig det handlar om överlåtelse till privatpersoner eller företag. Avtalet innehåller även detaljer kring själva affären/gåvan och är ett dokument som säkerställer att köpare och säljare är överens om affärens villkor.

Ta hjälp av Lexly för ditt aktieöverlåtelseavtal
Lexly
erbjuder dig att skriva avtal online, med eller utan assistans av en jurist. Med dem säkrar du ett juridiskt korrekt avtal och alla parter kan känna sig trygga med affären.

Reglera villkoren och undvik tvister

Om det inte regleras i avtalet kommer alla företagets skulder, tillgångar och olika ingångna avtal med. tillgångar, skulder och ingångna avtal med. De skyldigheter och rättigheter gentemot exempelvis anställda och samarbetspartners företaget hade innan överlåtelsen följer alltid med och kan inte avtalas bort i aktieöverlåtelseavtalet.

Däremot bör en garantikatalog vara med i avtalet. Den innebär att säljaren lämnar garantier om att den t.ex. inte är i en tvist på något sätt. Tvisten kan både vara mot anställda och olika entreprenörer företaget samarbetar med. Avtalet bör även ta med vad som händer om de garantier som lämnat inte stämmer eller om de brister. Det kan t.ex. handla om att köpet går tillbaka eller att det kraftigt rabatteras.

Därför ska du skriva ett aktieöverlåtelseavtal

Om du ska köpa ett bolag eller en del av det är det väldigt viktigt att du har koll på hur dess ekonomi och olika avtal ser ut. Samt om det är i några tvister.

Det kan finnas skulder, olika processer eller åtaganden som bör påverka företagets värdering och förmåga att driva sin verksamhet på ett smidigt sätt. Genom avtalet synliggörs allt detta och du kan få garantier skriftligen på att allt detta. Då vet du vad du köper helt enkelt. Eller får om det skulle vara en gåva eller ett arv.

Ladda ner gratis avtal – Word

Är det ett krav på aktieöverlåtelseavtal?

Nej det är inget krav, men det rekommenderas starkt för att undvika eventuella konflikter och tvister. Det är ett betryggande dokument både för säljare och mottagare eller givare och mottagare. Genom avtalet förstår den som ska överta företaget innebörden av vad den åtar sig och den som lämnar över förstår sina egna skyldigheter i och med överlåtelsen.

Tänk också på att anmäla de nya ägarförhållande till Skatteverket och att eventuella förändringar i företagets art eller styrelse ska anmälas till Bolagsverket. Säljaren bör även kontrollera att ändringsanmälningar, exempelvis om ny styrelse, blivit klara hos Bolagsverket så att den nya styrelsen verkligen registrerats.

Ta hjälp av Lexly istället för att använda en mall
Gratismallar i all ära, de funkar bra om du är säker på din sak men för extra trygghet med ditt avtal rekommenderar vi dig att använda Lexly. Hos dem skriver du snabbt avtal online och väljer själv om du vill göra det med juridisk assistans (mot en kostnad) eller inte. För en så stor affär som en aktieöverlåtelse är det nog värt att lägga några kronor på det ändå.

relaterade artiklar

Köpa fritidshus

Bästa fonder 2021

Husbesiktning