Årsredovisning (Gratis mall & info)

Varje år ska alla aktiebolag, ekonomiska föreningar samt vissa handelsbolag skicka in en årsredovisning. Årsredovisningen är en sammanställning av bolagets räkenskapsår. Det är lagstadgat, enligt aktiebolagslagen vad, som ska ingå i redovisningen och den ska alltid vara offentlig.

Årsredovisningen ska alltid vara gjord på ett sätt så att det är lätt att få sig en bild över verksamheten. Den ska naturligtvis vara sanningsenlig på alla sätt och följa god redovisningssed, alltså följa lagar och praxis. Innehållet i den ska helt enkelt vara enkelt för läsaren att följa och ge denne en rättvis bild av verksamheten.

Vad ska en årsredovisning innehålla?

Det finns några delar som en årsredovisning måste innehålla. Dessa är balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse.

  • Balansräkningen visar bolagets ekonomiska ställning vid en fast tidpunkt, normalt sett den sista dagen på valt räkenskapsår. I den redovisas tillgångar, eget kapital och eventuella skulder.
  • Resultaträkningen är en sammanställning av intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Det är helt enkelt bolagets finansiella resultat.
  • Noter 
  • Förvaltningsberättelsen är en skriftlig översikt av företagets resultat, verksamhet och ställning. I förvaltningsberättelsen ingår bland annat hur man som bolaget ser på sin utveckling och vilka betydande händelser som skett under året.

Läs även: Aktieägartillskott

Mall för årsredovisning i mindre AB enligt K2

Här nedan kan du ladda ner en mall för årsredovisning som följer K2-reglerna. K2-mallen är avsedd för mindre aktiebolag. Mallen är tydlig och enkel att följa där vi lagt in vissa exempel för att förtydliga. Vi har en mall i Excel och en för Word. Vill du hellre göra din årsredovisning online, läs då vår rekommendation nedan. För gratis bokföringsprogram eller att jämföra bokaföringsprogram, besök Fakturian.se.

Ladda ner mall i Word: Gratis
Ladda ner mall i Excel: Gratis

Vad anses vara ett mindre bolag?

Ett mindre aktiebolag är ett företag som inte anses vara ett större. Därför är det viktigt att förstå vad som är ett större för att veta om det är ett mindre. Ett större aktiebolag är ett vars andelar (aktier), optioner och skuldebrev är noterade på någon form av reglerad marknad. Det kan exempelvis vara en börs eller en auktoriserad marknadsplats. Bolaget ska dessutom uppfylla minst ett av tre nedanstående villkor.

  • Antalet anställda har i snitt uppgått till minst 50 under de två senaste räkenskapsåren.
  • Balansomslutningen har uppgått till minst 40.000.000:- under de två senaste räkenskapsåren.
  • Nettoomsättningen för de två senaste räkenskapsåren måste uppgått till minst 80.000.000:- per år.

Uppfyller bolaget inget av dessa kriterier så anses det vara ett mindre bolag och ska redovisa enligt K2.

Hur fungerar årsredovisning för aktiebolag utan verksamhet?

Äger man ett aktiebolag utan verksamhet kan man istället lämna in en så kallad förkortad årsredovisning. I den ska det ingå såväl intäkter som utgifter men man behöver exempelvis inte ha med en resultaträkning eller en förvaltningsberättelse. Det gäller dock endast för de år som bolaget inte varit verksamt. Har du ett företag utan verksamhet kan du absolut använda våra mallar ovan men helt enkelt utesluta ovan nämnda delar.

Skicka in via papper eller digitalt?

Det går att skicka in ditt aktiebolags årsredovisning både via papper och digitalt. Det blir allt vanligare att det görs digitalt och det mest sannolika är att det inom en hyfsat snar framtid kommer att vara enda möjligheten. Vill du skicka in den via papper kan du använda våra mallar men vill du skicka in den digitalt fungerar de ej. Vid digital inlämning godkänner Bolagsverket endast vissa programleverantörer och i ärlighetens namn rekommenderar vi någon av dem jämfört med att göra det via papper. Testa gärna Årsredovisning Online som är en superenkel och smidig tjänst för dig som vill slippa onödigt mycket sifferarbete.

Är det enklare med Årsredovisning Online?

Ett snabbt och rakt svar på den frågan är JA. med Årsredovisning Online är du klar med din redovisning på bara 15 minuter. Koppla ditt bokföringsprogram mot tjänsten och ladda upp den, så skapar de en årsredovisning åt dig. Gå sedan igenom den med deras digitala stöd och signera. Du erhåller efter det en fil som du kan ladda upp på Bolagsverket för din årsredovisning samt en fil som du kan använda för Inkomstdeklaration 2.

Foto av författare

Lucas Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.