Ombilda enskild firma till aktiebolag

Du får ombilda från enskild firma till aktiebolag när du själv finner det lämpligt, men det finns några viktiga saker du behöver göra och en del saker du bör känna till för att allt ska ske i rätt ordning och på rätt sätt.

I denna artikel får du lära dig allt om hur du gör för att ombilda från enskild firma till aktiebolag. Du får konkret information om vad du behöver göra, samt i vilken ordning allt ska göras.

Borde enskild firma ombildas till aktiebolag?

Innan du påbörjar ombildningen till aktiebolag måste du bestämma om det verkligen är rätt beslut för dig. I vissa fall kan det till och med vara mer fördelaktigt att inte ombilda.

Upplever du följande saker kan det vara mer fördelaktigt att ombilda från enskild firma till aktiebolag:

 • Företagets resultat är nära brytpunkten för statlig skatt. Denna brytpunkt baseras på den pensionsgrundande inkomsten (PGI) och varierar från år till år. Under 2022 innebär detta att du, ur en skattemässig synvinkel, borde ombilda till ett aktiebolag om ditt överskott av näringsverksamhet överstiger 554 900 sek.
 • Företaget har vuxit och du anser det är dags att anställa. Till Skillnad från en enskild firma blir du inte personligt ansvarig för aktiebolagets skulder och det förekommer fler förmåner att anställa via ett aktiebolag än som en enskild firma.

Detta krävs för att ombilda till aktiebolag

Efter att du har klargjort att det är lämpligt att ombilda från enskild firma till aktiebolag måste du ha:

 • Ett kapital på minst 25 000 sek som ska vara insatsen till företaget. Denna summa kallas för aktiekapital och går till de aktier som tilldelas företagets ägare, alltså du och de personer som firman startas tillsammans med.
 • Betalat in aktiekapitalet på minst 25 000 sek och fått ett betalningsintyg från banken som sedan ska skickas till Bolagsverket i samband med aktiebolagets registrering. 
 • En styrelse i bolaget som består av minst en ledamot samt en suppleant. Det går att använda en familjemedlem som suppleant.

Aktiekapitalet behöver inte bestå av kontanter, det går lika bra med exempelvis en egendom som har ett väsentligt värde för verksamheten. Är sådant fallet måste en revisor värdera egendomen.

Hitta bästa företagslånet

Letar du företagslån? Jämför!

Hitta det bästa företagslånet för dig och ditt företag genom att använda en jämförelsesajt, exempelvis Lendo. De hittar bästa räntan och bästa villkoren för dig.

Dags att registrera aktiebolaget

När du har mottagit inbetalnings intyget från banken är det dags att registrera ditt aktiebolag. Det är mycket viktigt att du registrerar aktiebolaget innan du avregistrerar den enskilda firman eftersom aktiebolaget sedan kommer att köpa upp den enskilda firman och alla dess tillgångar.

Att bilda, även kallat att registrera ett aktiebolag sker hos Bolagsverket genom en kostnadsfri ansökan hos verksamt.se.

Namnskyddat bolag

När du registrerar ditt aktiebolag hos Bolagsverket blir företaget automatiskt namnskyddat i hela Sverige.

Aktiebolaget köper upp den enskilda firman

Genom att ombilda från enskild firma till aktiebolag köper aktiebolaget i praktiken upp alla tillgångar som finns i den enskilda firman, som inventarier och varulager, men även skulder.

Värdera en enskild firma

För att aktiebolaget ska kunna köpa upp den enskilda firman måste bolaget först värderas med hjälp av en redovisningskonsult eller revisor.

När det skattemässiga värdet av den enskilda firmans tillgångar är analyserade krediteras värdet i den enskilda firmans bokföring och samma belopp debiteras i aktiebolaget.

Skulder vid ombildning

Det går även att föra över den enskilda firmans skulder till aktiebolaget, i detta fall debiteras skulderna i den enskilda firman och krediteras i aktiebolaget.

Skulle skulderna överstiga tillgångarna skapas det istället en fordran, alltså ett rättsligt bindande anspråk på aktieägarna. Då måste aktieägarna bidra med medel för att reglera skulden.

Styrelsen ska godkänna köpet

När den enskilda firman är värderad måste aktiebolagets styrelse godkänna köpet. Detta ska ske skriftligt där det tydligt framgår att aktiebolagets styrelse godkänner köpet av den enskilda firman, detta kallas för överlåtelseavtal.

Överlåtelseavtalet ska bland annat innehålla vad aktiebolaget köper samt till vilket pris. Detta ska sedan bokföras i både aktiebolaget samt den enskilda firman.

Ansöka om tillstånd

Har du i din enskilda firma exempelvis alkoholtillstånd eller om det är ombud för spel följer dessa tillstånd inte automatiskt med till aktiebolag. Istället får du ansöka om nya tillstånd via aktiebolaget. 

Avregistrera enskild firma

När uppköpet av den enskilda firman och dess tillgångar är avslutat ska du avregistrera den enskilda firman. Detta är inget som kommer att ske automatiskt.

Du avslutar din enskilda firma genom ett bokslut och en deklaration för beskattningsåret då ombildningen sker. Trots att bolaget är avslutat ska bokföringen sparas i ytterligare sju år, detta kallas för bokföringslagen.

Hitta bästa företagslånet

Letar du företagslån? Jämför!

Hitta det bästa företagslånet för dig och ditt företag genom att använda en jämförelsesajt, exempelvis Lendo. De hittar bästa räntan och bästa villkoren för dig.

Avveckla den enskilda firman – sista steget

När du har registrerat bolaget är det också dags att avveckla det. Detta är den sista delen som ska göras innan hela processen med att ombilda från enskild firma till aktiebolag är avklarad.

De vanligaste sakerna som behöver ses över är:

 • Moms
 • F-skatt
 • Kassaregister
 • Adressändring
 • Preliminär skatt
 • E-tjänster och ombud
 • Periodisk sammanställning
 • Avregistrering som arbetsgivare

Moms

Kommer aktiebolaget att bedriva samma näringsverksamhet som den enskilda firman ska du inte ta ut någon moms, men du ska be skatteverket avregistrera din enskilda firma från momsplikten.

Momsen för alla redovisningsperioder fram till och med dagen för avregistreringen ska redovisas. Alla fordringar samt skulder ska tas upp i den sista momsdeklarationen oavsett om företaget använder boksluts- eller faktureringsmetoden.  

F-skatt

Du ska begära att ditt tillstånd för F-skatt återkallas.

Kassaregister

Om den enskilda firman tillämpar kassaregister ska detta avanmälas genom e-tjänsten för kassaregistret.

Adressändring

Innehar din enskilda firma en särskild skatteadress och besöksadress ska du begära att skatteverket tar bort dessa adresserna.

Preliminärskatt

När du ombildar bolaget är det stor risk att uträkningen för preliminärskatten inte stämmer. Du ska därför lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket med de nya aktuella uppgifterna.

Lämnar du inte in den ny preliminära inkomstdeklaration ska du fortsätta att betala samma skatt som tidigare annars riskerar du en skatteskuld som kommer överlämnas till kronofogden för indrivning.

E-tjänster och ombud

Har den enskilda firman en person med behörighet att titta på samt lämna in uppgifter via skatteverkets hemsida ska du anmäla en avregistrering av detta till Skatteverket.

Periodisk sammanställning

Om den enskilda firman har sålt varor eller tjänster till företag i andra EU-länder ska du lämna in den periodiska sammanställningen. Här ska alla perioder fram till och med dagen för avregistreringen från moms redovisas.

Avregistrering som arbetsgivare

I samband med ombildningen ska du avregistrera dig som arbetsgivare samt redovisa arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för alla redovisningsperioder fram till och med dagen för avregistreringen av den enskilda firman.

Hitta bästa företagslånet

Letar du företagslån? Jämför!

Hitta det bästa företagslånet för dig och ditt företag genom att använda en jämförelsesajt, exempelvis Lendo. De hittar bästa räntan och bästa villkoren för dig.

Foto av författare

R. Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.