Omsättningsgräns för moms

Sedan 2017 har det varit en omsättningsgräns för moms på 30.000:-. Det innebär att om man har en beräknad försäljning i företaget på det beloppet eller under så slipper man redovisa moms. Från den i juli 2022 är detta belopp 80.000:-

Understiger man som företagare omsättningsgränsen för moms behöver man inte lämna några momsdeklarationer eller periodiska sammanställningar. I sådana fall läggs inte heller någon moms på de utgående fakturorna.

Villkor för att slippa moms

För att du som företagare ska uppfylla villkoren för momsfrihet får företagets momspliktiga försäljning inte vara högre än 80.000:- under det innevarande beskattningsåret. Samma sak gäller även för de två senaste beskattningsåren. Med andra ord, understiger det gränsen detta år men översteg det året innan kan du inte anses uppfylla villkoren. Är ditt beskattningsår kortare än tolv månader ska det justeras i förhållande till det (exempelvis blir 6 månader 40.000.-).

Vad räknas in i omsättningen?

 • All momspliktig omsättning inom Sveriges gränser
 • All export ditt företag har
 • Försäljning inom EU
 • Finansiella transaktioner
 • Fastighetstransaktioner
 • Försäkringstjänster.

Överstiger företaget gränsen är det viktigt att veta att omsättning på anläggningstillgångar inte ska räknas med.

Hur ansöker man om momsfrihet?

Har du aldrig blivit momsregistrerad behöver du inte ansöka om momsfrihet såvida inte din omsättning överstiger 80.000:- det vill säga. Är du däremot redan registrerad och vet med dig att din omsättning går under gränsen ska du göra en ansökan hos Skatteverket. Det gör du genom att logga in med ditt BankID och gå till företaget du representerar.

Vad händer om omsättningen överstiger beloppsgränsen?

Överstiger omsättningen 80.000:- uppfyller man inte villkoren för momsfrihet. Då ska företaget redovisa moms, deklarera och eventuellt göra periodiska sammanställningar. Företaget ska även tillföra moms till sina utgående fakturor.

Förändringen sker utan någon som helst beslut (ansökan behövs således ej) men det är viktigt att man gör en momsregistrering hos Skatteverket för att på så sätt även få ett momsregistreringsnummer (VAT-nummer). Man behöver inte göra någon retroaktiv förändring för årets tidigare transaktioner.

Undantag från möjlighet till momsfrihet

Alla kan inte åtnjuta momsfrihet. Det gäller exempelvis följande personer eller situationer:

 • Beskattningsbara personer som inte har sin bas i Sverige.
 • Diverse konstnärer som är frivilligt momsskyldiga.
 • Den som är frivilligt momsskyldig när det handlar om intäkter/omsättning från fastighetsupplåtelser.
 • Nya transportmedel inom den europeiska unionen (EU).
 • När man gör uttag av varor som ska nyttjas av en själv eller en eller flera medarbetare.

Bra att veta – Tröghetsregeln

Då Skatteverket inte vill att företag ska växla ständigt mellan att vara momspliktiga och momsbefriade finns det en så kallad tröghetsregel. Den innebär att ett momsbefriat företag som ansökt om momsregistrering inte ska kunna bli momsbefriade igen förrän det tredje året efter momsregistreringen godkändes.

Vanliga frågor om omsättningsgränser

 1. Kan jag vara momsregistrerad trots att min försäljning understiger gränsen?
  Ja, du kan välja att vara momspliktig ändå. Det finns även tillfällen då du kan behöva det, som exempelvis om du har affiliatelänkar på din hemsida som genererar mindre än 80.000:- per år.
 2. Går det att göra en ändring retroaktivt?
  Ja, ansöker du om momsregistrering kan du ansöka om att den ska gälla från ingången av beskattningsåret före det år du skickar ansökan.
Foto av författare

R. Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.