Avdrag för skadestånd

Om ditt företag av någon anledning varit tvunget att betala skadestånd är det bra att veta att det kan vara en avdragsgill kostnad. Det förutsätter att det skadestånd du varit ålagd betala beror på en olyckshändelse som anses vara en normal risk i den verksamhet som du bedriver. Det kan handla om skadestånd på grund av försenade leveranser, produktbrister eller om företaget har kostnader i samband med att det blivit stämt för någon form av avtalsbrott.

När skadeståndet är ett engångsbelopp

I de fall som skadeståndet är ett engångsbelopp är det viktigt att göra en bedömning om huruvida det kan anses vara en kostnad i verksamheten, eller något annat. Är det en kostnad är den också avdragsgill. Tycker du att det är svårt att göra den bedömningen kan du utgå från dessa två principer:

  • om skadeståndet är på grund av ett avtalsbrott ,och om
  • det är utomobligatoriskt skadestånd

Behöver du hjälp med företagsjuridiken?
Gör det då enkelt för dig och använd dig av Lexly. Där kan du köpa juridiska dokument för ditt företag till en låg kostnad och dessutom lägga till rådgivning om du så önskar. Ett betydligt billigare och smidigare sätt än att använda en dyr byrå.

Läs även: VD-avtal

Foto av författare

R. Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.