Företagsöverlåtelse

En företagsöverlåtelse innebär en överlåtelse av exempelvis aktier i ett aktiebolag, andelar i ett handelsbolag eller en verksamhet.

Överlåtelsen är nästan alltid en stor sak och något som alla parter borde ta på största allvar, och med andra ord inte ha bråttom med. En företagsöverlåtelse är omgärdad av många regler och villkor, inte minst skattemässigt. Det är därför väldigt viktigt att noga välja metod för överlåtelsen och, beroende på storlek på affären, tjäna massor med pengar.

Hur går en företagsöverlåtelse till?

Det finns flera sätt som en företagsöverlåtelse kan gå till. Det kan exempelvis handla om skriva över aktier eller andelar i ett bolag, till någon som ska driva företag i framtiden. Det i sin tur kan handla om att ägaren/ägarna helt enkelt vill gå vidare i livet eller så kan det handla om att det är dags för barnen att ta hand om bolaget. Finns det i dessa fall mer än en (1) ägare i bolaget kan överlåtelsen ske genom att de andra ägarna löser in de aktier som person 1 önskar överlåta.

En företagsöverlåtelse kan också göras genom en så kallad inkråmsöverlåtelse. Köp av inkråm betyder att köparen endast tillförskaffar sig tillgångarna i bolaget, eller utvalda delar av tillgångarna. Det innebär att ett bolag överlåter alla tillgångar och skulder som finns inom den verksamhet eller verksamhetsgren som ska gå till försäljning. Vid en inkråmsöverlåtelse finns det många saker att tänka på, för att maximera nyttan av affären även om det är enklare att överblicka rättigheter och skyldigheter jämför med en aktieöverlåtelse. De sakerna, juridiska, ekonomiska och affärsmässiga, bör man tänka på i god tid innan det är dags att skicka deklarationen till Skatteverket. Observera att ska man endast köpa inkråmet i ett bolag behöver man ett företag att driva verksamheten i.

Hur gör man skattemässigt bäst vid en företagsöverlåtelse?

Hur företagsöverlåtelsen går till kan spela väldigt stor roll på den skattemässiga delen av affären. Och det är viktigt att tänka på att en aktieöverlåtelse inte beskattas på samma sätt som en överlåtelse av inkråm. Det gäller såväl säljare som köpare och det är därför av vikt att parterna samtalar och planerar tillsammans.

Läs även: Bästa företagslån

Då kan en direkt försäljning vara bäst

En direkt försäljning av företaget kan vara det bästa alternativet när du har sparat ett högt gränsbelopp för utdelning som täcker hela vinsten. Det beloppet kallas K10-beloppet. Säljer du aktierna direkt får du bruka gränsbeloppet och behöver således endast betala skatt på 20%. Önskar du återinvestera det belopp som du säljer för kan däremot en indirekt försäljning vara bättre.

Då kan en indirekt försäljning vara bäst

Har du endast sparat ett lågt K10-belopp riskerar du en skatt på 50% vid försäljning av aktierna . Det är när beloppet du sparat inte täcker hela vinsten. Säljer du istället indirekt kan du fördela dina vinstuttag över tid och på så vis hålla skattenivån på en betydligt lägre nivå, cirka 20-25% istället. Det blir naturligtvis väldigt mycket mer fördelaktigt för dig som säljare.

Den indirekta försäljningen är också bättre om du har planer på att återinvestera allt kapital du får för företagsöverlåtelsen. Anledningen till det är att försäljning av onoterade aktier normalt sett är skattefri. Rådgör gärna med en jurist eller revisor för att säkra dig vad som är bäst för dig.

Då kan inkråmsöverlåtelse vara bäst

När man genomför en inkråmsöverlåtelse får köparen bruka ett högre avskrivningsunderlag. Det i sin tur kommer att minska den bolagsskatt som företag behöver betala framgent. Säljaren, vid denna typ av affär, kommer att få betala skatt för hela vinsten. Sedan 2020 ligger skattesatsen på 20,6% men håll dig gärna uppdaterad om vilken bolagsskatt som gäller just nu hos Skatteverket.

Skjut på skatten med ett holdingbolag

Är du säljare och inte önskar, eller behöver, använda hela den vinst du gör vid överlåtelsen är det att rekommendera att försäljningen sker indirekt genom ett holdingbolag. Har du ett holdingbolag betalar du skatt när vinst tas ut från företaget och du betalar därmed inte skatt på hela beloppet direkt.

TIPS!
Behöver du företagslån för att genomföra en företagsöverlåtelse och låta din egen verksamhet växa? Använd dig då av en låneförmedlare som snabbt och enkelt hittar bästa möjliga lån för dig och ditt företag. Två av de bästa på marknaden är Lendo Företagslån och Creddo. De är båda gratis att använda och då du inte binder dig till något har du inget att förlora. Dessutom sparar du tid och undviker massa onödiga kreditupplysningar genom UC.

Foto av författare

R. Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.