Förlikningsavtal

Förlikning innebär att två tvistande parter kommer fram till en frivillig uppgörelse genom att på egen hand, alltså utan domstol, har kommit fram till ett förslag som båda parterna accepterar.

När en förlikning uppnås ska detta tydliggöras med hjälp av ett förlikningsavtal. Genom att skriva ett förlikningsavtal kan tvisten inte prövas på nytt i domstolen, mer om detta finns i 17 kap. 6§ Rättegångsbalken.

De största fördelarna med att uppnå en förlikning och skriva ett gemensamt förlikningsavtal är möjligheten att undgå en kostsam och tidskrävande process i domstolen, tvisten går snabbare att lösa samt blir utfallet av tvisten mer kontrollerbar för båda parterna.

Allt om förlikningsavtal

Syftet med ett förlikningsavtal är att fastställa förlikningsöverenskommelsen i skriftlig form. Först då kan båda parterna vara säkra på att inga framtida anspråk eller dylikt kommer att uppstå.

TIPS! Skriv avtal online!
Hos Lexly
kan du skriva fler olika typer av företagsavtal online, som är garanterat juridiskt korrekta. Det sparar både tid och pengar åt dig som företagare då det går fort och du slipper dyra juristbyråer. Fyll i deras formulär och de genererar automatiskt ett tillförlitligt dokument till dig. Försäkring ingår alltid.

Då ska ett förlikningsavtal skrivas

Förlikningsavtal ska alltid upprättas när det sker en förlikning utom rätta. Utom rätta innebär att det har skett en överenskommelse utan involveringen av en domstol.

Vid förlikning inom rätta, alltså när det sker en överenskommelse medan tvisten pågår i domstol, finns möjligheten att få överenskommelsen stadfäst, alltså bekräftad i officiella dokument. 

Så här formges ett förlikningsavtal

Enligt lag existerar inga formkrav på förlikningsavtal, vilket innebär att det på egen hand är möjligt att formge ett sådant avtal. Viktigt är att förlikningsavtalet tydliggör förlikningen och dess villkor, för att skapa en kontext av förlikningen ska även tvisten beskrivas i avtalet.

Att delge syftet med förlikning är väldigt betydelsefullt för att undvika eventuella missförstånd på grund av en feltolkad text.

Det är den individuella tvisten som ska ligga till grund för avtalets innehåll och därför är det omöjligt att skapa ett helt standardiserat förlikningsavtal, men nedan punkter ska alltid ingå oavsett hur tvisten ser ut.

  • Tydligt och konkret syfte med förlikningen.
  • Själva förlikningen, alltså överenskommelsen.
  • Bakgrundsinformation om tvisten för att skapa en kontext.
  • Fördelning av eventuella ombuds- och rättegångskostnader.
  • Båda parternas namn och person- eller organisationsnummer.
  • Alla villkor som ska uppfyllas för att förlikningen ska träda i kraft.
  • Instruktioner samt eventuella uppskov kring betalning eller fullgörande prestationer.

Läs även: Kompanjonsavtal

Förlikning eller domstol, vad är bäst?

Om förlikning eller huvudförhandling i domstol är bäst beror på den unika situationen. Några delar som talar för en förlikning är:

  • Lägre rättegångskostnader är viktigt.
  • Tvisten ska lösas snabbt.
  • Eget inflytande i lösningen prioriteras.

Viktigt att tänka på är att en förlikning endast ska ske om båda parterna på egen hand är villiga att genomgå en. Att övertala eller att bli övertalad av motparten kan vara på grund av en dold agenda som kan vara missgynnande.

Är ärendet mer invecklat och krävande kan en huvudförhandling i domstol vara att föredra. Där kommer domstolen besluta ärendets utfall, vilket i korta drag innebär att en part kommer att vinna och den andra att förlora. Anser en part att denna har rätt kan det finnas mer att vinna i domstolen om parten är villig att ha en dyrare och längre process. 

TIPS! Skriv avtal online!
Hos Lexly
kan du skriva fler olika typer av företagsavtal online, som är garanterat juridiskt korrekta. Det sparar både tid och pengar åt dig som företagare då det går fort och du slipper dyra juristbyråer. Fyll i deras formulär och de genererar automatiskt ett tillförlitligt dokument till dig. Försäkring ingår alltid.

Foto av författare

Lucas Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.