Köpa ut anställd

En arbetsgivare kan erbjuda att köpa ut en anställd när arbetsrätten (LAS) inte möjliggör en uppsägning men arbetsgivaren önskar att avsluta den anställdes anställning. I samband med att du som arbetsgivare önskar att köpa ut en anställd ska det skrivas ett utköpsavtal.

I denna artikel går vi igenom hur det fungerar att skriva ett utköpsavtal, vilka rättigheter och skyldigheter du som arbetsgivare har, samt vad du kan göra om den anställde vägrar att bli utköpt.

Vad innebär det att köpa ut anställd?

Att köpa ut en anställd innebär att du som arbetsgivare tillsammans med den anställde avtalar om att anställningen ska upphöra. I vissa fall innebär detta att den anställde blir arbetsbefriad samt får ta del av en uppsägningslön under den avtalade perioden.

Utköpsavtal är frivilligt

Det viktigaste att veta är att du som arbetsgivare aldrig kan tvinga en anställd att skriva på ett utköpsavtal, detta är helt frivilligt. Utköpsavtalet är alltid en ömsesidig överenskommelse och du som arbetsgivare kan inte ta för givet att den anställde kommer gå med på villkoren, eller ge besked på en gång.

Förlängd och arbetsbefriad uppsägningstid

I samband med att en anställd ska köpas ut är det vanligt att det förhandlas fram en längre uppsägningstid som är arbetsbefriad, detta råder även om den anställde skulle hitta en ny anställning under uppsägningstiden.

Kostnad och kompensation

Att köpa ut en anställd är en kostsam process och den totala summan varierar stort beroende på anställningens varaktighet, arbetstagarens framtidsutsikter för ett nytt jobb samt hur den anställdes A-kassa påverkas.

När det gäller kompensation i form av månadslöner finns det inga regler eller lagar som styr vad som anses rimligt. De största faktorerna som påverkar summan är anställningens varaktighet samt den anställdes position. 

Lojalitetsplikt råder

När du ingår ett utköpsavtal med en anställd gäller fortfarande lojalitetsplikten under uppsägningstiden. Detta innebär att den anställde måste sätta ditt intresse i första hand och kan därav inte genomföra aktiviteter som på något sätt kan påverka ditt företag negativt. Detta berör bland annat att ta arbete hos en konkurrent eller starta upp en konkurrerande verksamhet.

Däremot går det att förhandla bort lojalitetsplikten i samband med ett utköpsavtal och genom detta blir den anställde fri att ta vilken anställning som helst och även starta en konkurrerande verksamhet.

Hitta bästa företagslånet

Letar du företagslån? Jämför!

Hitta det bästa företagslånet för dig och ditt företag genom att använda en jämförelsesajt, exempelvis Lendo. De hittar bästa räntan och bästa villkoren för dig.

Viktiga saker att tänka på som arbetsgivare

Som arbetsgivare är det viktigt att tänka på att ett utköpsavtal inte kan ångras, har du erbjudit en arbetstagare ett utköpsavtal som har accepterats är det bindande. Detsamma gäller villkoren i avtalet.

Innan du köper ut en anställd ska LAS undersökas, kanske finns det någon faktor som gör det tillåtet att säga upp vederbörande. 

Vid avtalsbrott kan den anställde väcka talan i en arbetsrättslig tvist enligt LRA (lag om rättegången i arbetstvister). För att undvika detta ska alla punkter i avtalet vara tydliga och väl införstådda av båda parterna.

Om den anställde vägrar

Den anställde kan inte bli tvingad att skriva avtalet och det finns väldigt lite du som arbetsgivare kan göra om vederbörande inte vill skriva under.

Genom att arbeta effektivt med förhandlingen och erbjuda arbetstagaren det som efterfrågas kan personen ändra sig och skriva under avtalet. Här är det dock mycket viktigt att det inte sker under pressade eller tvingade former.

Risk att utköpsavtalet ogiltigförklaras

Om den anställde på något sätt skulle bli tvingad att ingå i ett utköpsavtal kan detta innebära att avtalet ogiltighetsförklaras på grund av de avtalsrättsliga principerna som gäller när en överenskommelse om upphörande av anställning äger rum.

Läs även: MBL-förhandling

Utforma ett utköpsavtal

Ett utköpsavtal har inga specifika formkrav enligt lag men bör innehålla delar som är relevanta för den rådande situationen. Utköpsavtalet ska vara en skriftlig variant av de bestämmelser som gjordes under själva förhandlingen, därför är förhandlingen det moment som är mest väsentligt.

Nedan punkter bör inkluderas, men inte begränsas till i utformningen av ett utköpsavtal:

  • Sekretesshantering.
  • Löptiden för uppsägningstiden.
  • Om arbetstagaren har rätt till återanställning.
  • Hur innestående semesterdagar kommer hanteras.
  • Om arbetstagaren är arbetsbefriad under uppsägningstiden.
  • Hur lojalitetsplikten och eventuell konkurrensklausul ska råda.
  • Datum för inlämning av arbetsredskap; dator, nycklar och mobil.
  • Den anställdes ekonomiska kompensation, exempelvis antal månadslöner.
  • Hantering av tjänsteförmåner och eventuella andra rättigheter som tillhör arbetet.
Hitta bästa företagslånet

Letar du företagslån? Jämför!

Hitta det bästa företagslånet för dig och ditt företag genom att använda en jämförelsesajt, exempelvis Lendo. De hittar bästa räntan och bästa villkoren för dig.

Foto av författare

Lucas Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.