Aktiebok (Gratis mall & info)

En aktiebok är till för att registrera ett aktiebolags alla aktier och vem/vilka som är innehavare av dem.

Vad är en aktiebok?

Varje aktiebolag måste alltid ha ett aktiekapital till att börja med, minst 25.000:-. Det är bolagets kapital som är anledningen till att man alltid måste föra ett register över företagets aktier och dess olika aktieinnehavare. Att föra aktiebok är reglerat enligt aktiebolagslagen och det är viktigt att veta att aktieboken måste vara tillgänglig för allmänheten. 

Ansvaret att föra aktiebok ligger på företagets styrelse och den bör vara gjort så snart som alla parter har signerat stiftelseurkunden.

Det är inte reglerat i vilken form aktieboken förs utan det kan vara digitalt eller på papper. Är det en utskrift får den inte vara äldre än tre månader. Vare sig det är digitalt eller papper måste boken innehålla följande uppgifter:

  • aktiernas nummer.
  • aktieägarens namn, personnummer och adress.
  • datum när aktierna införskaffades.

Ladda ner: Gratis mall i excel

Vad händer om aktiebok ej förs?

Det är reglerat i aktiebolagslagen att föra aktiebok och det ska därmed alltid göras. Om det av någon anledning saknas en så är det förenligt med straffansvar för företagets styrelse. Utöver det kan avsaknaden av boken medföra problem vid den årliga bolagsstämman då endast aktieägare får rösta och finns det inte registrerat vilka personer det gäller. Och som inte det var nog så kommer det garanterat skapa bekymmer vid en eventuell aktieöverlåtelse eftersom det inte är klarlagt vem eller vilka som är ägare. Det är med andra ord inte endast ett lagkrav, det är också en trygghet och säkerhet för alla inblandade och ägande parter.

TIPS!

Spara tid och pengar genom att skapa dina företagsdokument online. Hos Lexly hittar du juridiskt korrekta mallar för att starta och driva företag – billigt.

Läs även: Recension av Lexly

Foto av författare

R. Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.