Anslutningsavtal till aktieägaravtal

Ett anslutningsavtal är ett avtal som skrivs för en tillkommande aktieägare som i sin tur ska ansluta sig till ett redan befintligt aktieägaravtal. 

Ett aktieägaravtal upprättas mellan aktieägare i ett företag. Avtalet kan reglera i princip vad som helst, vanligtvis handlar det om rättigheter och skyldigheter som aktieägarna har inom bolaget.

TIPS! Skriv aktieägaravtal online!
Hos Lexly kan du skriva aktieägaravtal online som är garanterat juridiskt korrekta. Fyll i deras formulär och de genererar automatiskt ett tillförlitligt dokument till dig. Försäkring ingår.

Vad är ett aktieägaravtal?

Ett aktieägaravtal är ett avtal som upprättas mellan alla eller vissa aktieägare i ett aktiebolag. Till skillnad från en bolagsordning så är ett aktieägaravtal ett avtal mellan aktieägarna och inte för bolaget. Ett aktieägaravtal kan även, till skillnad från en bolagsordning, hållas hemlig för utomstående.

När delägare i ett bolag vill upprätta ett aktieägaravtal ska man ha i åtanke att det inte är ett avtal som är obligatoriskt. Avtalet är frivilligt och är helt upp till delägarna i bolaget om de vill upprätta ett sådant. 

Läs mer: Mer om aktieägaravtal och gratis mall

När upprättas ett aktieägaravtal?

När det finns fler än en aktieägare i ett aktiebolag kan ett aktieägaravtal kan upprättas. Ett sådant avtal innebär reglering av olika skyldigheter och rättigheter mellan aktieägarna. 

Ofta så regleras även vad som skulle ske vid en eventuell försäljning av aktier, eller om man skulle ta in nya aktieägare i bolaget. En fördel med ett sådan avtal mellan delägarna i ett företag är att man kan undvika eventuella konflikter som kan uppstå vid försäljning av ett bolag eller en försäljning av aktier. 

Hur upprättas ett aktieägaravtal?

Vid ett avtal mellan delägarna i ett aktiebolag så råder en relativt stor avtalsfrihet och ägarna kan själva komma överens om vad avtalet ska innehålla. För att underlätta arbetet när ett aktieägaravtal ska genomföras finns det ett flertal färdiga mallar att ta hjälp av som går att köpa online.

Om avtalet innehåller fler eller mer komplexa punkter kan det dock vara bra att be om hjälp från en jurist som innehar den kunskap som krävs för att få rätt hjälp.

TIPS! Skriv aktieägaravtal online!
Hos Lexly kan du skriva aktieägaravtal online som är garanterat juridiskt korrekta. Fyll i deras formulär och de genererar automatiskt ett tillförlitligt dokument till dig. Försäkring ingår.

Vad är ett anslutningsavtal?

Ett  anslutningsavtal är ett avtal som upprättas när en ny aktieägare ansluter sig till ett bolag. Anledningen till att man upprättar ett anslutningsavtal är för att nya aktieägare ska ingå i aktieägaravtalet. 

När ska ett anslutningsavtal upprättas till ett aktieägaravtal?

Ett anslutningsavtal bör upprättas när nya ägare tillkommer i bolaget och man vill att den eller dessa ska inkluderas i ett aktieägaravtal.

Aktieägaravtalet binder inte nya ägare utan ett anslutningsavtal

Ett aktieägaravtal inkluderar de aktieägare som har signerat och omfattas av det aktuella avtalet. Om nya ägare tillkommer i bolaget så omfattas inte de av avtalet som tecknades mellan aktieägarna i ett tidigare skede. 

Klargör de nya aktieägarnas roll

Ett anslutningsavtal ger dig som aktieägare en möjlighet att klargöra och förtydliga de nya aktieägarnas roll i bolaget.

Ibland vill man att nya aktieägare ska ha samma skyldigheter och rättigheter som övriga aktieägare. Det är dock vanligt att man vill att nya aktieägare har andra roller, särskilt om de nya aktieägarna inte äger en stor del av företaget.

Allt det ovannämnda kan regleras i anslutningsavtalet. Villkoren i ett aktieägaravtal förändras inte på grund av ett anslutningsavtal, däremot kan man reglera vilka bestämmelser som omfattar de nya ägarna.

Anslutningsavtal kan skapas flera gånger

Ett anslutningsavtal är ett avtal som kan upprättas flera gånger. Det är alltså fullt möjligt att skriva ett anslutningsavtal om det är första gången en partner ansluter eller om andra parter redan har tillkommit tidigare. 

Hur skriver jag ett anslutningsavtal?

För att skriva ett anslutningsavtal så finns det färdiga mallar som går att köpa på internet för ett par tusen kronor. Om innehållet i ditt anslutningsavtal ska vara mer komplext så kan det vara en god idé att ta hjälp av en affärsjurist, som i sin tur har den expertis som behövs inom det aktuella området.

Sammanfattning

Ett aktieägaravtal är ett avtal mellan alla eller några av bolagets ägare. Det kan reglera allt möjligt exempelvis aktieägarnas rättigheter och skyldigheter i bolaget, hur bolaget ska skötas och vad som sker vid en eventuell försäljning. 

När nya aktieägare tillkommer så omfattas dessa inte automatiskt av ett aktieägaravtal. Man måste då skriva ett anslutningsavtal för att de nya aktieägarna ska omfattas av alla eller vissa punkter från det ursprungliga aktieägaravtalet. 

Foto av författare

Lucas Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.