Anställningsavtal (Gratis mall & info)

När man driver ett företag och önskar anställa medarbetare är det viktigt att alltid upprätta anställningsavtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Avtalet reglerar villkoren för anställningen och respektive parts olika rättigheter och skyldigheter. I denna artikel förklarar vi närmare vad det innebär att skriva anställningsavtal samt erbjuder en gratis mall för ändamålet.

Vad är ett anställningsavtal?

Det är ett avtal mellan en arbetsgivare och en medarbetare på företaget, arbetstagaren. Ett anställningsavtal går inte att formulera fritt utan det finns en hel del lagar och regler som reglerar vad som ska finnas med i ett sådant avtal. Om arbetsgivaren av någon anledning bryter mot någon eller några av dessa lagar riskerar de att bli skadeståndsskyldiga gentemot arbetstagaren. Därför är det viktigt att det är helt korrekt utformat och vill man ha experthjälp med det, istället för att använda en mall, kan man exempelvis köpa avtal billigt genom juridiskadokument.nu.

Regler och formalia

När man anställt en person i sitt företag ska den anställde få skriftlig information om allt som berör dennes anställning senast en månad efter denna börjat arbeta. Det gäller dock endast om anställningstiden är längre än tre veckor. Är den under det behöver man inte utlämna den informationen.


Det här bör alltid finnas med i ett anställningsavtal:

 • Arbetsgivarens namn och adress (gärna även organisationsnummer).
 • Arbetstagaren namn och adress (minst, det är även bra med personnummer).
 • Datum då anställningen började gälla.
 • Arbetsplats som anställningen avser (geografisk, avdelning, grupp etc).
 • Vilken titel den anställde fått.
 • En beskrivning av den anställdes uppgifter (det går givetvis inte alltid att specificera helt).
 • Villkor för anställningen – om den är tills vidare eller begränsad på något sätt. Det ska även framgå om det är en provanställning eller om det finns andra villkor som påverkar anställningstiden.
 • Vilken uppsägningstid som gäller.
 • Lönen vid anställningsstart, löneförmåner och när och hur ofta lönen betalas ut.
 • Antalet betalda semesterdagar per år.
 • Antal arbetstimmar per vecka eller beskrivning av hur en arbetsdag eller arbetsvecka ser ut.
 • Information om vilket kollektivavtal som gäller, om det finns ett sådant.
 • Bägge parters signaturer och namnförtydligande.

Ladda ner gratis mall för anställningsavtal

Nedan kan man ladda ner ett gratis anställningsavtal för tillsvidareanställning i pdf att använda som grund för ens egna avtal. Känner man sig minsta osäker på hur du ska använda mallen rekommenderar vi att man istället köper ett avtal via juridiskadokument.nu. Det kostar endast 325 kronor.

Avtalet gäller endast medarbetare som omfattas av LAS. Behöver man ett för person som inte omfattas av LAS så kan man istället ladda ner och använda ett VD-avtal.

Ladda ner: Gratis mall för anställningsavtal

Anställningsavtal gratis mall

Foto av författare

R. Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.