Återförsäljaravtal (Gratis mall & info)

Återförsäljaravtal innebär att en tillverkare (huvudmannen) av en produkt åtar sig att sälja produkterna till en återförsäljare som i sin tur säljer produkterna vidare till sina kunder.

Syftet med ett återförsäljaravtal är att främja marknadsföringen och försäljningen av tillverkarens produkter samt skapa nya och effektiva distributionskanaler.

Användningsområden och fördelar

Fördelarna med ett återförsäljaravtal är att återförsäljaren oftast har goda kunskaper inom marknaden och har ett kontaktnät, affärslokaler samt kännedom om den lokala affärskulturen.

För huvudmannen är en återförsäljare oftast en mindre kostnadskrävande distributionskanal än att etablera egna filialer eller dotterbolag i utlandet.

Ett återförsäljaravtal innebär sällan ett tätt samarbete mellan huvudmannen och återförsäljaren, men tillverkaren förse oftast återförsäljaren med det marknadsföringsmaterial som krävs för att marknadsföra produkterna. 

TIPS! Köp juridiskt korrekta avtal – billigt!
Driver man företag finns det mycket man måste hålla reda på och som måste bli korrekt. Hos juridiskadokument.nu kan man köpa massa olika typer av mallar och avtal som förenklar småföretagandets vardag. Deras priser är väldigt låga jämför med konkurrenterna och dessutom ingår support i det redan låga priset.

Krav på återförsäljaravtal samt konkurrensrätt

Det finns ingen särskild lagstiftning som reglerar återförsäljarens rättigheter och skyldigheter, därför är ett välskrivet och genomtänkt återförsäljningsavtal av ytterst vikt.

Relationen avseende försäljning av produkterna ska vara varaktig, alltså löpa över en längre tid. Ett enstaka köpeavtal eller separata köpeavtal under en viss tid är inte tillräckligt för att kallas ett återförsäljaravtal.

Villkoren som ska ingå kan parterna förhandla om relativt fritt, men vissa EU-regler avseende konkurrensrätt bör beaktas. Bland annat ensamrätt, geografiska begränsningar samt prissättning. 

Kortfattat innebär konkurrensrätten ett förbud mot samarbete som begränsar konkurrensen samt förbud för företag att missbruka en dominerande ställning.

Läs gärna mer om konkurrensrätt på konkurrensverket.

Skriva ett återförsäljaravtal

Det viktigt att skriva ett avtal som reglerar de bestämmelser som samarbetet ska utgå ifrån. Ett skriftligt avtal är säkrare än ett muntligt avtal för båda parterna eftersom det sistnämnda är svårare att bevisa vid eventuella missförstånd eller andra oförutsägbara händelser.

Viktiga delar som bör finnas i ett återförsäljaravtal är:

 • Namn på parterna – såväl företagsnamn som representanternas namn
 • Information om produkter och försäljningsområde.
 • Prislista och betalningsvillkor.
 • Beställning och leveransvillkor.
 • Minimikvantiteter.
 • Avtalets giltighet och upphörande.
 • Anlitande av underleverantörer.
 • Vilka produktgarantier som finns och hur länge de gäller.
 • Ansvar för fel.
 • Immateriella tillgångar som exempelvis varumärke och upphovsrätt.
 • Sekretess gällande företagets hemligheter.
 • Konkurrensförbud.
 • Hur eventuella tvister ska lösas.
 • Lämplig lag (om avtalet sträcker sig över olika länder).

Risker med återförsäljaravtal

Alla avtal medför risker och med ett återförsäljaravtal finns det risker för både återförsäljaren samt tillverkaren. Genom att vara medveten om riskerna kan du teckna bättre avtal.  

Risker som återförsäljare

Det är viktig att identifiera de förordningar, direktiv samt andra regler som gäller för produkten på den marknaden du befinner dig på. För den svenska marknaden finns bland annat krav på språk i märkningen samt dokumentationen, framför allt gällande el-produkter.

Som återförsäljaren är du beroende av att tillverkarens inkommande leveranser fungerar. Får tillverkaren brist på material, få du brist på produkter. Detta är en situation som en återförsäljare har minimal möjlighet att påverkar.

Risker som tillverkare

Oavsett om du är tillverkad inom MTS, MTA eller MTO kan du stöta på risker som försvårar din leveranskedja. Framför allt leveransproblem av material, tillförlitliga leveranser är viktiga. Operativa risker som trasiga maskiner eller strömförlust kan försvåra att avtalet följs. Det är viktigt att tänka förebyggande för att inte tappa återförsäljare. 

Ladda ner gratis mall

Vår mall är skapad i Word och uppfyller alla villkor. Vill du vara 100% säker på att ditt avtal håller juridiskt rekommenderar vi dock att du kontaktar en jurist eller köper en mall från en byrå som juridiskadokument.nu eller liknande. Behöver du fler mallar hittar du dem under vår kategori företagsmallar.

Ladda ner: Gratis mall

TIPS! Köp juridiskt korrekta avtal – billigt!
Driver man företag finns det mycket man måste hålla reda på och som måste bli korrekt. Hos juridiskadokument.nu kan man köpa massa olika typer av mallar och avtal som förenklar småföretagandets vardag. Deras priser är väldigt låga jämför med konkurrenterna och dessutom ingår support i det redan låga priset.

Foto av författare

Lisa Petersson

Frilansande webbredaktör med erfarenhet inom design och kommunikation, bland annat SEO, content – och copy writing, Wordpress samt marknadsföring genom tryck och webb.