Handelsbolagsavtal (Mall & info)

Handelsbolagsavtal tillämpas för att reglera samarbetet mellan två eller flera parter, s.k. bolagsmän inom en näringsverksamhet som bedrivs som ett handelsbolag (HB).

Handelsbolag är en juridisk person, och alla bolagsmän har ett gemensamt och lika ansvar för bolagets skulder. Bolagsman är ett annat ord för delägare och inom ett handelsbolag måste det alltid finnas minst två bolagsmän.

Innehållsförteckning

Skriva handelsbolagsavtal

Det finns ingen lagstadga som kräver ett skriftligt handelsbolagsavtal. Däremot är innehållet i ett sådant avtal oftast omfattande och det är lätt att missförstånd och tvister uppstår, på grund av detta är ett skriftligt avtal en rekommendation som bör följas. Avtalet bör även vara daterat samt bevittnat.

Avtalet reglerar bland annat bolagsmännens inbördes förhållanden samt bolagets organisatoriska struktur på ett mer ingående plan. I vissa fall kan avtalet vara mindre omfattande och då nämns mestadels endast det absolut nödvändigaste, som exempelvis:

 • Avtalstid,
 • Arbetstider,
 • Säkerhet för lån,
 • Arbetsfördelningen,
 • Tvistlösningsklausul,
 • Ömsesidig försäkring,
 • Ränta på insatt kapital,
 • Uttag och andra förmåner,
 • Åtgärdsplan vid långvariga sjukdomar,
 • Fördelning av överskott och underskott,
 • Villkor för eventuell anslutning av nya bolagsmän,
 • Specificerade befogenheter, vem har rätt att göra vad,
 • Hur värderingen av företaget ska ske om en delägare drar sig ur eller avlider.

TIPS! Skriv avtal online!
Hos Lexly
kan du skriva fler olika typer av företagsavtal online, som är garanterat juridiskt korrekta. Bland annat handelsbolagsavtal. Det sparar både tid och pengar åt dig som företagare då det går fort och du slipper dyra juristbyråer. Fyll i deras formulär och de genererar automatiskt ett tillförlitligt dokument till dig. Försäkring ingår alltid.

Avtalstid

Avtalstiden reglerar både hur länge avtalet löper samt uppsägningstiden. Skulle detta inte specificeras i avtalet är det 2 kap. 24 §, andra stycket, BL som bestämmer, då löper avtalet tillsvidare med en uppsägningstid på sex månader.

Genom avtalstiden går det att reglera hur länge samarbetet i handelsbolaget ska pågå. Finns det osäkerhet kring kvalitén på samarbetet mellan bolagsmännen är det bättra att skriva ett avtal som löper tillsvidare, men med en kortare uppsägningstid.

Arbetstider, arbetsfördelning och befogenheter

Arbetstiderna kan vara bra att specificera för att se till att alla arbetar de förväntade timmarna samt om det gäller natt- eller dagarbete.

Att tydliggöra arbetsuppgifter och befogenheter ökar förståelsen för varandras positioner och det blir enklare att veta vem som ska lösa vad.

Tvistlösningsklausul i handelsbolagsavtal

Tvistlösningsklausul är en av de viktigaste punkterna för ett mer kapitalstarkt handelsbolag, här förtydligas tillvägagångssättet bolaget ska tillämpa om tvister uppstår. Exempelvis skiljeklausul, då kommer tvisten att lösas av skiljemän. För ett handelsbolag med fler än två bolagsmän är det svårare att utse skiljemän och det är då bättre att låta tingsrätten där bolaget ha sitt säte utse dessa. 

Saknas denna punkt i avtalet kommer tvister att lösas i den allmänna domstolen. För mer kapitalsvaga bolagsmän är detta att rekommendera då det annars kan bli en onödigt dyr procedur.

Anslutning av nya bolagsmän

Att redan från början beskriva hur anslutningen av nya bolagsmän ska fungera sparar tid och komplikationer. Generellt krävs det samtycke från alla bolagsmännen (2 kap 2§ lagen om handelsbolag) vid anslutning av en ny bolagsman, men i handelsbolagsavtalet går detta att avtala enligt önskemål.

Värderingen av företaget

Enklaste sättet att värdera ett handelsbolag är att använda substansvärdering. Detta görs genom att ta värdet på företagets tillgångar minus skulderna. Den summa tillämpas sedan som underlag när bolagsmannen som önskas utgå ska lösas ut.

Men det finns flera olika sätt att värdera företaget på, kassaflödesvärdering, marknadsvärdering och likvidationsvärdering är några exempel. På grund av dessa olika möjligheterna är det viktigt att det framgår i avtalet vad som gäller.

Ladda ner: Gratis mall för handelsbolagsavtal

Då blir handelsbolagsavtalet bindande

Det är först när avtalet är utskrivet och undertecknat som bolagsmännen blir bundna till avtalet. När avtalet är påskrivet av alla bolagsmännen går det inte att dra sig ur.

Vikten av ett handelsbolagsavtal

Syftet med att skriva ett handelsbolagsavtal är att förtydliga vilka rättigheter samt skyldigheter alla involverade har till varandra. Detta är extra viktigt eftersom varje enskild bolagsman har ett eget ansvar gentemot företagets skulder. Detta innebär att om en eller fler bolagsmän inte kan betala kan resterande bolagsmän som täckte upp skulden kräva vederbörande på pengar. Finns det inget handelsbolagsavtal skrivet kan denna skyldighet bli svårt att bevisa.

Ett handelsbolag kan även anställa personer, då ökar också antalet förpliktelser och anledningar till eventuella tvister. Kan inte dessa tvister lösas på egen hand genom en förlikning kommer ett skriftligt handelsbolagsavtal vara behjälplig vid huvudförhandlingen i domstolen.

TIPS! Skriv avtal online!
Hos Lexly
kan du skriva fler olika typer av företagsavtal online, som är garanterat juridiskt korrekta. Det sparar både tid och pengar åt dig som företagare då det går fort och du slipper dyra juristbyråer. Fyll i deras formulär och de genererar automatiskt ett tillförlitligt dokument till dig. Försäkring ingår alltid.

Foto av författare

R. Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.