Vad är inkråmsöverlåtelse?

En inkråmsöverlåtelse är en variant av försäljning inom en affärsverksamhet. Vid en inkråmsöverlåtelse säljs det tillgångar i bolaget, inte aktier. Det man säljer vid en inkråmsöverlåtelse är hela eller delar av sin verksamhet utan att man säljer bolaget i sig. 

De tillgångar som kan ingå i en inkråmsöverlåtelse är fordon, maskiner, kundregister och olika varumärken. När en  överlåtelse genomförs så kan en affärsverksamhet fortsätta som vanligt fast med ett annat bolag som ägare. Även personalen får möjlighet att följa med till det nya bolaget.

Varför ska man göra en inkråmsöverlåtelse?

En inkråmsöverlåtelse kan vara speciellt fördelaktigt för köparen då du inte ärver eventuella skulder och ekonomiska avtal som vid en aktieöverlåtelse, förutsatt att inte köpare och säljare har kommit överens om det i avtalet. 

När du köper en verksamhet via en inkråmsöverlåtelse så behöver du inte oroa dig för hur säljaren bedrev företaget tidigare. Saker såsom skatteskulder, betalningsanmärkningar och bokförings problematik följer med företaget om det säljs via en aktieöverlåtelse.

Viktigt att tänka på vid en inkråmsöverlåtelse

En inkråmsöverlåtelse kräver mycket administrativt arbete och det är därför viktigt att anlita en jurist som har en hög expertis inom området. Det kan bli kostsamt, men med tanke på att kostnaden kan öka ännu mer om det blir något fel i pappersarbetet så är det värt att anlita en jurist.

Det är även viktigt att ta experthjälp för att värdera verksamheten eller lösa den egendom som ska köpas. Om det till exempel är en hemsida som ska säljas så brukar den värderas efter ett genomsnitt av de senaste årens intäkter. 

Ladda ner: Gratis inkråmsavtal

TIPS! Ta hjälp av experter
Ska du sälja stora tillgångar rekommenderar vi starkt att ta hjälp av exempelvis Lexlys experter för att teckna inkråmsavtal. Det kommer med en kostnad men den är väldigt liten i förhållande till avtalets betydelse och vad som kan hända om avtalet är illa utformat.

Skillnader mellan en inkråmsöverlåtelse och en aktieöverlåtelse

Skillnaden mellan en inkråmsöverlåtelse och en aktieöverlåtelse är att vid en aktieöverlåtelse så köps hela bolaget upp. Ett aktiebolag är en juridisk person och därför överlåts även skulder och avtal bland annat vid en aktieöverlåtelse.

Ett aktiebolag kan även bedriva flera verksamheter medan vid en inkråmsöverlåtelse så ingår den verksamhet eller lösa egendomar som parterna kommit överens om i avtal.

EXEMPEL: Om du har ett bolag som äger fem restauranger och du endast vill sälja en av restaurangerna så görs en inkråmsöverlåtelse. Vid en aktieöverlåtelse får köparen alla fem restaurangerna.

Hur blir det med skatten efter en inkråmsöverlåtelse?

När det kommer till skatten på pengarna som ditt bolag tjänar vid en inkråmsöverlåtelse så finns det en del saker som du bör ha i åtanke. 

Kapitalet från försäljningen stannar hos det säljande bolaget och kan därefter hanteras av aktieägarna i form av utdelning eller lön.

För att vinsten från en försäljning ska beskattas så förmånligt som möjligt så bör du vänta fem år för att aktierna i bolaget ska räknas som okvalificerade. På så sätt så beskattas hela utdelningen med 25%. 

Vilka lagar tillämpas vid en inkråmsöverlåtelse?

När det kommer till en verksamhets försäljning via en inkråmsöverlåtelse så råder avtalsfrihet och olika lagar tillämpas beroende på vad som köps. Vilken lag som tillämpas kan till exempel bero på om det är fast eller lös egendom som säljs.

Fast egendom 

Vid köp av en fast egendom, alltså en fastighet eller mark, så måste formkravet i jordabalken uppfyllas. Du kan läsa mer om jordabalken här

Lös egendom

Lös egendom är allt som inte är mark eller fastigheter. Det kan till exempel handla om fordon, arbetskläder med mera. Vid en inkråmsöverlåtelse av lös egendom så tillämpas köplagen som du kan läsa mer om här.

Vad sker med anställda vid en inkråmsöverlåtelse?

I de fall där en hel verksamhet köps så har personalen rätt till ett fortsatt jobb i verksamheten i det nya företaget. Därför bör köparen alltid läsa igenom anställningsavtalen vid en inkråmsöverlåtelse.

Fördelar och nackdelar med en inkråmsöverlåtelse

Nedan så går vi igenom de fördelar respektive nackdelar som finns vid en inkråmsöverlåtelse.

Fördelar 

  • Köparen tar endast över verksamheten eller delar av verksamheten och behöver inte oroa sig för eventuella skulder eller avtal.
  • Säljaren säljer endast verksamheten och kan behålla företaget och viktiga handelsavtal för fortsatt affärsverksamhet.
  • Ibland kan inkråmsöverlåtelse endast avse fast eller lös egendom i form av fordon eller fastigheter.

Nackdelar

  • Det är inte säkert att köparen får behålla eventuella avtal och viktiga affärsförbindelser som fick verksamheten att gå med vinst.
  • Att göra en inkråmsöverlåtelse kräver ofta en stor del administrativt pappersarbete vilket kan bli kostsamt i längden om en jurist behöver anlitas.

TIPS! Ta hjälp av experter
Ska du sälja stora tillgångar rekommenderar vi starkt att ta hjälp av exempelvis Lexlys experter för att teckna inkråmsavtal. Det kommer med en kostnad men den är väldigt liten i förhållande till avtalets betydelse och vad som kan hända om avtalet är illa utformat.

Sammanfattning

En inkråmsöverlåtelse är en variant av ett verksamhetsköp, antingen en hel verksamhet eller delar av den. Vid försäljning av en verksamhet via en inkråmsöverlåtelse så behåller du alla aktier i företaget och pengarna går in på företagets konto som sedan kan tas ut via en aktieutdelning.

Vid köp av en verksamhet via en inkråmsöverlåtelse så köper du endast själva verksamheten och inte företaget i sig. Du behöver alltså inte ta ansvar för eventuella skulder som det säljande företaget har. Vid köp av en hel verksamhet så har personalen rätt att fortsätta att arbeta i verksamheten med oförändrade villkor. 

Vanliga frågor och svar

Följer skulder och avtal med vid en inkråmsöverlåtelse?

Kan jag skriva ett avtal för en inkråmsöverlåtelse själv?

Hur bestäms värdet på en verksamhet eller delar av en verksamhet vid en inkråmsöverlåtelse?

Foto av författare

R. Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.