Leasingavtal (Gratis mall & info)

När man ska hyra ut något kan det vara en god idé att skriva ett leasingavtal, som en trygghet för inblandade parter. I den här artikeln reder vi ut vad det är, varför det är bra och erbjuder en gratis mall.

Vad är ett leasingavtal?

När man väljer att leasa något så innebär det att en leasingtagare hyr något under en begränsad och avtalad period, istället för att köpa det. Leasinggivaren ger alltså leasingtagaren rätt att använda sin tillgång under en bestämd period mot en bestämd betalning. Både leasingtagare och leasinggivare kan vara såväl företag som privatpersoner.

Exempel på tillgångar som kan leasas ut är bilar, maskiner, båtar eller byggställningar.

Vad är skillnaden mellan uthyrning och leasing?

De flesta tillgångar som går att leasa brukar normalt sett även gå att hyra. Det är alltså inte samma sak, även om de såklart påminner om varandra. När man hyr något så gör man det under bestämd period och sedan lämnar man tillbaka det man hyrt. När man leasar har man istället valet mellan att lämna tillbaka det eller köpa ut det, och då till ett restvärde. Skulle man få möjligheten att köpa något efter man hyrt det kommer det istället att säljas för marknadsvärdet. Gäller det t.ex. en dyr bil brukar det löna sig att betala restvärde jämfört med marknadsvärde.

Vad ska ett leasingavtal innehålla?

Det finns inga regler om vad ett leasingavtal måste innehålla och de kan skilja sig mycket åt beroende på vad det är som ska leasas. Det är dock viktigt att skriva ett så korrekt och utförligt leasingavtal som möjligt, för allas trygghet, och då kan följande punkter vara bra att ha med:

  • Beskrivning av leasingobjektet.
  • Hur lång är leasingperiod som gäller.
  • Månadsavgiften för leasingen.
  • Om det ingår några garantier och vad de garantierna innebär. Få även med i vilka fall garantierna inte gäller.
  • Underhållsansvar. Vem ansvarar för vad och vad innebär de olika delarna?
  • Om det går att lösa avtalet i förtid, antingen genom att säga upp det eller köpa ut tillgången. Om man väljer att det ska gå, ska det framgå vilka kostnader som kommer med det.
  • En punkt som klargör om det går att överlåta avtalet eller inte, och om det gör det vilka villkor som då gäller.
  • En förklaring om vad som kan anses vara normalt slitage för den tillgång som leasas och perioden leasingavtalet gäller.

Är det ok att överlåta leasingavtal?

Ja, det är ok. Men, då ska leasinggivaren och leasingtagaren ha kommit överens om det och det ska framgå i leasingavtalet. Det finns ingen lagstadgad rätt att överlåta ett leasingavtal. Villkoren som behöver uppfyllas för överlåtelsen ska framgå av avtalet.

Ladda ner: Gratis leasingavtal i Word

Hitta bästa företagslånet

Köpa bil istället? Jämför billån!

Hitta det bästa billånet för genom att använda Lendo. De hittar bästa räntan och bästa villkoren för dig. Låna upp till 600.000:-!

Foto av författare

Lucas Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.