Leverantörsutvärdering (Gratis mall)

En leverantörsutvärdering innebär att ett företag eller organisation granskar och utvärderar en eller flera leverantör för att säkerställa att de uppfyller de krav och förväntningar som företaget har på deras produkter och/eller tjänster. Leverantörsutvärderingar används ofta för att mäta leverantörens prestationer och för att avgöra om leverantören fortfarande är det bästa alternativet för bolaget.

Leverantörsutvärderingar kan också hjälpa organisationer att identifiera förbättringar som kan göras för att öka effektiviteten och minska riskerna i sina leverantörsrelationer. Leverantörsutvärderingar kan vara regelbundna eller tillfälliga och kan omfatta en mängd olika faktorer, som pris, kvalitet, leveranspålitlighet, kundservice och miljöpåverkan. För att nämna några.

Innehållsförteckning

Vanliga frågor att beakta under en leverantörsutvärdering:

Under en leverantörsutvärdering dyker det upp ett antal frågor som varje företag behöver ta ställning till eller besvara.

  1. Vilka är leverantörens styrkor och svagheter? Ta med alla typer av styrkor och svagheter som ni tycker är värdefulla, det kan både vara produktens kvalitet och leverantörens grundläggande värderingar.
  2. Hur har leverantörens prestationer varit hittills? Och vad kan de behöver utveckla?
  3. Har leverantörens produkter och tjänster uppfyllt organisationens krav och förväntningar?
  4. Hur är priserna, håller de i konkurrensen?
  5. Har leverantören levererat i tid och enligt avtal?
  6. Hur har leverantörens bemötande och generella servicenivå?
  7. Har det förekommit problem under samarbetena? Och hur har de lösts?
  8. Hur flexibel är leverantören och har de förmågan att anpassa sig efter förändrade krav eller utmaningar?
  9. Finns det några andra faktorer, som miljöpåverkan eller etiska överväganden, som bör beaktas vid bedömningen av leverantören?

Så fungerar vår mall för leverantörsutvärdering

En typiskt utvärderingsmall innehåller en lista över frågor och kriterier som ska beaktas vid utvärderingen, samt en metod för att mäta och värdera leverantörens prestationer. Varje leverantör får helt enkelt en slutsiffra där högs nummer ”vinner”. Många företag använder sig av en mall för att säkerställa att leverantörsutvärderingar är objektiva och att alla faktorer beaktas och värderas.

En mall innehåller normalt frågor kring produktkvalitet, pris, leveranspålitlighet, kundservice och miljöpåverkan. Varje fråga kan i sin tur bestå av ett antal underfrågor. Resultatet av leverantörsutvärderingen kan sedan användas för att besluta om leverantören fortfarande är den bästa lösningen för företaget, eller om det finns behov av att göra förändringar och hitta nya alternativ.

Vår mall skiljer sig inte från gängse mall. Den är enkel i sin grund men väldigt anpassningsbar.

Ladda ner gratis mall

Vår mall är enkelt uppbyggd och du lägger utan problem till extra punkter, som du tycker är viktigt att värdera.

Ladda ner: Gratis mall

Behöver du ett företagslån? Jämför!
Hitta det bästa företagslånet för dig och ditt företag genom att använda en jämförelsesajt, exempelvis Lendo. De hittar bästa räntan och bästa villkoren för dig.

Foto av författare

R. Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.