Sekretessavtal (Gratis mall & info)

Ett sekretessavtal skriver man för att skydda information som man inte vill ska komma ut. Avtalet skriver man mellan företag, företag och privatperson eller mellan privatpersoner.

Innehållsförteckning

Vad är ett sekretessavtal?

Det är ett avtal som man skriver för att inte viss information ska komma ut. Avtalet skriver man mellan två parter för att skydda sådant som affärsmetoder av olika slag, leverantörsregister eller strategier som är viktiga för ett företag. Det man vill skydda är helt enkelt sådant som kan skada företaget och dess verksamhet om det på något sätt skulle komma exempelvis konkurrenter tillhanda.

Om ett företag har sådan typ av information, som är känslig, är det viktigt att man skriver ett sekretessavtal. Har man intern kunskap, eller bara bra koll, kan man använda en mall som den vi erbjuder nedan. Råder dock minsta tvivel om hur avtalet ska skrivas rekommenderar vi istället att man använder sig av en jurist för att säkerställa dess korrekthet. Man vill inte att ett sekretessavtal inte håller juridiskt. Använd i sådant fall gärna Lexly där man kan köpa ett juridiskt korrekt sekretessavtal betydligt billigare än om man anlitar en byrå.

Läs även: Recension av Lexly

När bör man använda ett sekretessavtal?

Det är väldigt vanligt att man ber externa konsulter att skriva under ett sekretessavtal då de ofta rör sig mellan konkurrenter. Likaså är det vanligt att skriva ett i samband med ett anställningsavtal för att säkra att den anställde inte sprider viss information vidare, såväl under sin anställning som efter den. Det finns givetvis fler fall där det är lämpligt att skriva sekretessavtal och har företaget information som man verkligen vill behålla inom bolagets väggar skadar det aldrig att skriva ett, för säkerhets skull.

Det finns faktiskt ett visst lagstöd för att bevara olika företagshemligheter men det är många gånger långt ifrån tillräckligt. i ett sekretessavtal kan man på ett helt annat sätt styra exakt vilken information som man ej vill ska komma ut. Har parterna skrivit under avtalet kan de aldrig hävda att de inte visste om att de inte fick läcka information, om en tvist skulle uppstå. Som företag ger det med andra ord en klar fördel om ett avtal har signerats.

Ladda ner: Gratis mall för sekretessavtal

Förenkla livet som företagare..

Spara tid och pengar genom att skapa dina företagsdokument online. Hos Lexly hittar du juridiskt korrekta mallar för att starta och driva företag – billigt.

Vilka delar bör avtalet innehålla?

Det finns inget reglerat i den svenska lagen om hur ett sekretessavtal ska se ut eller hur det ska formas. Däremot finns det ett antal punkter som alltid bör vara med för att det ska vara tydligt för bägge parter och vid en eventuell tvist. Det här rekommenderar vi på Ekonomisajten att man har med:

 • Syfte – varför upprättar parterna avtalet?
 • Vilken företagsinformation som omfattas av sekretessen. Ha även gärna med vad som inte omfattas av den.
 • Avtalstid och sekretesstid. Ja, det är två olika saker. Ha med båda.
 • Vilka som omfattas av sekretessen. Här kan det faktiskt vara så att även personer som står i direkt kontakt med exempelvis en konsult ska omfattas av den, även om de inte är en avtalspart.
 • Vad som händer när samarbetet är klart och avslutat. Ska sekretessen gälla även efter det? Det bör vara med.
 • Hur man ska gå tillväga vid en eventuell tvist.
 • Vitesklausul eller klausuler.

Sekretessavtal med anställd

Som vi nämnde ovan är det vanligt att ett företag ber anställda skriva under ett sekretessavtal innan de börjar sin anställning. Det är helt enkelt en del av anställningsavtalet och en förutsättning för att få börja hos företaget. Ett sådant sekretessavtal skriver man av samma skäl som mellan ett företag och en konsult, för att trygga olika typer av affärshemligheter.

Anställda får ofta ta del av väldigt många uppgifter som kan anses vara av sådan karaktär att de är affärskritiska och absolut inte får komma ut. Därför är det viktigt att man skriver avtal även med dem. Dessutom kan det vara en god idé att komplettera med ett avtal om konkurrensförbud vilket till exempel innebär att den anställde inte själv får bedriva konkurrerande verksamhet vid sidan av sin sin ordinarie anställning, eller ha kontakt med konkurrerenade företag.

Sekretessavtal med konsult

Det är egentligen ingen skillnad när det kommer till vikten att skriva sekretessavtal med en anställd än mot en konsult. Men, när det kommer till konsulten är sekretessavtalet oftast ett komplement till ett konsultavtal istället.

4 tips på hur du skriver sekretessavtal

Vi förtydligar här de punkter kring vad som kan eller bör ingå i ett sekretessavtal.

 1. Tänk noga igenom vad som ska omfattas av sekretessen av avtalet. Det är lätt att göra det enkelt för sig och tänka ”all information” men då ska man vara medveten om att det kan bli väldigt svårt för både anställda och konsulter/underentreprenörer att utföra sitt arbete på ett bra sätt.
 2. Det är inte endast konsulter och anställda som kan komma i kontakt med hemlig information utan det kan även handla om utomstående. Ett exempel på det är anställda hos den underentreprenör som man anlitar, eller deras konsulter. För att de ska kunna utföra sitt arbete kommer de många gånger behöva komma i kontakt med viss affärskritisk information. Det är därför väldigt viktigt att se till att även de omfattas av det ingångna sekretessavtalet.
 3. I avtalet bör det tydligt framgå vad som händer om en part bryter mot sekretessen. Det kan exempelvis handla om ett vite, som är förutbestämt i antal kronor. Det är viktigt att veta att ett vite inte omöjliggör möjligheten till skadestånd, om brottet mot sekretessen är av sådan karaktär innebär att företaget lidit stor skada. Ha alltid med en punkt om eventuell vite men ha det också i åtanke, att det inte innebär att man riskerar skadestånd om sekretessavtalet bryts.
 4. Ännu viktigare är att ha med en punkt om vad som gäller när samarbetsavtalet är avslutat. Den punkten bör säga att sekretessavtalet gäller även efter att samarbetet är över. Vikten av att hålla information hemlig försvinner sällan efter ett att samarbete är klart men får man inte med det i sekretessavtalet finns det inget som hindrar parterna från att sprida informationen vidare.

Kan man använda en mall?

Vårt spontana och ärliga svar är ja, det kan man. Det finns många bra mallar som fyller ett företags behov. Däremot bör man inte använda en om man känner minsta tvekan inför att skriva det, och huruvida det håller juridiskt. De som tillhandahåller gratis mallar, även vi på Ekonomisajten, tar sällan eller aldrig juridiskt ansvar för att de är helt korrekta. Ett billigt alternativ, om man är tveksam, är att ladda ner vår mall nedan och sedan rådgöra med en jurist eller att (ännu billigare) köpa ett billigt och juridiskt korrekt avtal via Lexly.

Ladda ner: Gratis mall för sekretessavtal

Förenkla livet som företagare..

Spara tid och pengar genom att skapa dina företagsdokument online. Hos Lexly hittar du juridiskt korrekta mallar för att starta och driva företag – billigt.

Foto av författare

Lucas Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.