Uppdragsavtal (Gratis mall & info)

När du vill anlita någon för ett uppdrag är det viktigt att du och uppdragstagaren skriver ett uppdragsavtal. Avtalet sätter ramarna och villkoren för uppdraget och klargör sådant som dess art, vilken ersättning som utgår och vilket resultat som ska uppnås.

Ett uppdragsavtal är inget statiskt dokument utan man anpassar det efter behov och uppdragets särskilda karaktär men med en mall får man en bra grund för att upprätta sitt eget avtal.

När skriver man ett uppdragsavtal?

Det gör man med fördel varje gång en uppdragsgivare tilldelar en uppdragstagare ett uppdrag. Det vanligaste är att man upprättar det mellan två företag men det går naturligtvis att skriva ett även mellan exempelvis en privatperson och ett företag. Se till att du skriver ett avtal för varje enskilt uppdrag.

Vad ska avtalet innehålla?

Det är helt fritt för parterna som önskar ingå ett partneravtal att välja vad det ska innehålla. Det finns inga lagkrav att förhålla sig till. Att inte ha några lagar att följa är visserligen många gånger befriande men det ställer också högre krav på att innehållet i avtalet är så utförligt och noggrant beskrivet som möjligt, för att undvika missförstånd och eventuella tvister. Det bör helt enkelt inte finnas något tolkningsutrymme.

Det här bör alltid vara med i avtalet

 • Namn på inblandade parter– Fullständigt namn på båda parter.
 • Kontaktuppgifter, referenser och organisatiosnummer
 • Beskrivning av uppdraget – Vilken typ av uppdrag ska utföras och finns det några särskilda krav på det? Var så utförlig som möjligt för att inga missförstånd ska ske, eller oklarheter kring uppdragets som kan skava uppstår.
 • Uppdragets varaktighet– Tidsramar för uppdraget
 • Ansvarsfrågor – Vem ansvarar för vad? Vem bekostar vad?
 • Ersättning för uppdraget – Här anges hur betalning till uppdragstagaren skall ske. Ersättning kan betalas till en fast på förhand bestämd summa alternativt per timme. Övriga betalningsvillkor skall också anges, exempelvis dröjsmålsränta och påminnelseavgift.)
 • Betalning – På vilket sätt ska betalningarna göras och när ska de senast vara inne hos uppdragstagaren.
 • Uppsägning – Vad gäller om någon av parterna önskar att avsluta uppdraget?
 • Agerande vid avtalsbrott – Vad gäller om någon av parterna inte håller sig till avtalet? Var tydlig med denna punkt för att underlätta för alla parter vid en eventuell tvist.
 • Ägande- och nyttjanderätt – Vem har äganderätt till vad? Hur ser nyttjanderätten ut?
 • Sekretess- och konkurrensklausuler – om uppdragstagaren inte får sprida viss information utanför uppdragsgivarens ”väggar”. Ladda gärna ner och komplettera med ett sekretessavtal.

Ladda ner gratis mall

Ladda gärna ner vår mall nedan och använd som grund för ditt avtal. Lägg till eller ta bort efter eget behov. Är uppdraget omfattande rekommenderar vi dig att istället ta hjälp av en jurist eller använda Lexly för att skapa ett 100% juridisk korrekt avtal.

Ladda ner: Gratis uppdragsavtal

Tänk på! Upprätta avtalet i två likadana kopior. En vardera till uppdragsgivaren och uppdragstagaren.

Foto av författare

R. Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.