Uppsägning p.g.a. arbetsbrist

Uppsägning på grund av arbetsbrist är en skälig grund för uppsägning och det är arbetsgivaren som avgör om det råder arbetsbrist på den aktuella arbetsplatsen.

En arbetsbrist kan innebära att företaget inte har tillräckligt med arbetsuppgifter åt sina anställda på grund av organisationsförändringar eller liknande. När ett företag säger upp personal på grund av arbetsbrist så kan det även bero på att företaget inte har ekonomi för att betala ut löner till alla sina anställda. 

LAS – en kort förklaring

LAS är en förkortning för lagen om anställningsskydd (1982:80). Innebörden av den lagen reglerar förhållanden och arbetsvillkor mellan arbetsgivare och anställda. 

Lagen om anställningsskydd reglerar även uppsägningstider samt krav på saklig grund för uppsägning. I 7 § så kan man läsa att arbetsbrist räknas som en saklig grund för uppsägning. 

Varslad på grund av arbetsbrist

Under coronapandemin så blev många anställda personer inom olika företag  “varslade” på order från respektive ledning. Ett exempel på det var inom flygbranschen, där anställda blev “varslade” då det blev arbetsbrist på arbetsplatsen under pandemin. Att bli varslad är inte samma sak som att bli uppsagd, utan det är mer som en varning till personalen att de kan komma att bli uppsagda på grund av rådande arbetsbrist i företaget.

Vad gäller vid varsel?

Om minst fem anställda hos en och samma arbetsgivare riskerar att bli uppsagda så är arbetsgivaren skyldig till att varsla personer på sin arbetsplats, alltså förmana sina anställda att de kan komma att bli uppsagda. 

Om det är 5 – 25 personer som riskerar att bli uppsagda på grund av brist på arbete så måste arbetsgivaren ha framförhållning och informera den första personen som riskerar att bli uppsagd minst två månader i förväg. 

Omplaceringsskyldighet

Innan en arbetsgivare säger upp sina anställda på grund av arbetsbrist så måste arbetsgivaren undersöka möjligheten att omplacera sin personal och ge dessa personer andra arbetsuppgifter. Arbetsgivaren är inte skyldig att skapa en ny tjänst utan denna typ av omplacering ska vara en tjänst som är ledig och som arbetstagaren är kvalificerad för.

Förhandlingsskyldighet

Arbetsgivaren har, enligt medbestämmandelagen (1976:580), en skyldighet att förhandla med facket vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Förhandlingarna måste vara avslutade innan uppsägningen kan äga rum.

En arbetsgivare som kallar till förhandling för sent eller nonchalerar förhandlingarna kan riskera att betala höga skadestånd. 

Turordning

När personal sägs upp på grund av brist på arbete så gäller en turordning på vilka anställda som ska sägas upp. Den turordningslista som gäller är sist in först ut, det vill säga att den som blev anställd senast är den första som ska bli uppsagd från sin anställning. Den här regeln är upprättad av LAS, lagen om anställningsskydd.

Undantag

Vid uppsägningar finns vissa undantag som kan komma att gälla i lagen om turordning när arbetsbrist förekommer på ett företag. Om två anställda har arbetat lika länge på företaget så sägs den som är yngst upp först, då äldre personer har ett starkare anställningsskydd. 

När turordningsregeln inte gäller berör det de anställa i en arbetsledande position eller anställda som tillhör arbetsgivarens familj. I ovannämnda exempel så omfattas inte dessa av LAS.

Undantag för småföretag

Småföretag som har max tio anställda har rätt att välja ut två anställda som inte omfattas av “sist in, först ut” regeln. 

Återanställningsrätt

De personer som blir uppsagda på grund av arbetsbrist har återanställningsrätt, vilket innebär att arbetsgivaren är skyldig att erbjuda anställning om företaget behöver nya anställda. Återanställningsrätten gäller under uppsägningstiden och nio månader framåt.

Återanställningsrätt kallas även för företrädesrätt eftersom att det i princip innebär att de anställda som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist har företräde när företaget söker ny personal. För att innefattas av företrädesrätten som säsongsarbetare så ska man ha varit anställd minst sex månader under två år. 

Regler för återanställning 

För att rätten till återanställning ska gälla så måste arbetstagaren ha varit anställd hos företaget minst tolv månader de tre senaste åren. Den anställde måste även anmäla intresse för att företrädesrätten ska gälla.

Uppsägningstid

Även vid uppsägningar på grund av arbetsbrist så gäller uppsägningstid enligt kollektivavtal, och den anställda har rätt till lön under uppsägningstiden.  Uppsägningstiden brukar vanligtvis vara tre månader. Det betyder att arbetsgivaren måste informera dig som anställd om din uppsägning en månad innan din första arbetsdag.

Arbetsgivaren får inte sänka den anställdes lön under uppsägningstiden, även om den anställde skulle byta arbetsuppgifter. När en arbetstagare blir uppsagd på grund av brist på arbete så har arbetstagaren rätt att gå till arbetsförmedlingen på betald arbetstid. 

Ladda ner gratis mall för besked om uppsägning p.g.a. arbetsbrist

Den här mallen, en av våra många företagsmallar, kan du som företagare och arbetsgivare använda dig av om du behöver ge besked till en eller flera anställda om uppsägning på grund av arbetsbrist.

Ladda ner: Gratis mall

TIPS! Köp juridiskt korrekta avtal – billigt!
Driver man företag finns det mycket man måste hålla reda på och som måste bli korrekt. Hos juridiskadokument.nu kan man köpa massa olika typer av mallar och avtal som förenklar småföretagandets vardag. Deras priser är väldigt låga jämför med konkurrenterna och dessutom ingår support i det redan låga priset.

Sammanfattning

Arbetsbrist är ett sakligt skäl för uppsägning. Enligt lagen om arbetsskydd så är det först ut och sist in som gäller, alltså den som senast blev anställd är den som först ska bli uppsagd. Det finns dock en del undantag i den här regeln.

En arbetstagare som varit anställd på ett företag i minst två av de senaste 36 månaderna har dock en företrädesrätt till nyanställning ifall arbetsgivaren skulle söka ny personal. 

Frågor och svar

Ja, uppsägningstiden gäller som vanligt när en arbetare blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Vanligtvis är uppsägningstiden en månad om inte annat står i arbetskontraktet. 

När anställda har arbetat lika länge på arbetsplatsen så får den äldsta behålla sitt arbete. 

För att återanställningsrätten ska gälla så måste du lämna in en intresseanmälan om återanställning. Du måste även ha varit anställd på företaget minst ett av de tre senaste åren.

Foto av författare

Lucas Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.