Minska aktiekapitalet – så gör du

Idag är minsta aktiekapital 25.000 SEK men tidigare har det legat högre och kanske du var en av dem som la in 50.000 eller 100.000 kronor för att kunna starta ditt aktiebolag. Gjorde du det har du faktiskt möjlighet att minska det till 25.000. För publika bolag ska aktiekapitalet vara minst på 500.000.

Så här gör du för att minska aktiekapitalet

 1. Börja med att kontrollera om bolagsordningen faktiskt tillåter en minskning av bolagets aktiekapital. Gör det inte det är det upp till styrelsen att lägga fram ett förslag till stämman om att ändra i bolagsordningen. Först efter ett sådant förslag är godkänt är det möjligt att gå vidare med att minska aktiekapitalet. Är du ett enmansföretag blir det inte så svårt att få igenom.
 2. Bolagets styrelse behöver alltså författa och gemensamt lägga fram förslaget. Be gärna en revisor gå igenom det innan det läggs fram. Ibland krävs det revisor men det är för det mesta bra att låta en gå igenom förslaget ändå. Givetvis beroende på aktiekapitalets befintliga storlek. Är det ett enmansföretag med 50.000 i aktiekapital behöver du inte rådgöra med en revisor.
 3.  Skicka in förslaget till bolagsstämman. De måste ha det minst 14 dagar innan stämman.
 4. Nu är det upp till bolagsstämman att besluta om att godkänna förslaget eller inte. För att det ska gå igenom krävs det ett godkännande från minst 2/3 av de röstande. I kommande steg utgår vi från ett positivt genomslag på stämman.
 5. Innebär förslaget att aktier kan eller ska dras in måste man informera alla aktieägare om det. Det görs bäst brevledes.
 6. Nu behöver styrelsen skicka in en anmälan om beslutet till Bolagsverket. Det behöver ske senast 4 månader efter bolagsstämmans beslut. Skickar man in det senare är risken att ärendet inte behandlas eller får underkänt.
 7. Bolagsverket registrerar nu beslutet om att minska aktiekapital. Har bolaget genomfört minskningen för att täcka en förlust krävs det inget tillstånd utan Bolagsverket kommer direkt att registrera minskningen. För övriga anledningar, se kommande punkter.
 8. Nu behöver bolaget meddela alla borgenärer om beslutet och om minskningen ska användas för att betala tillbaka till aktieägarna eller användas som fritt kapital. De ska också få information om att de innehar rätten att motsätta sig förslaget och därmed att beslutet verkligen verkställs.
 9. Bolaget ansöker hos Bolagsverket om att få verkställa minskningen av aktiekapitalet för att antingen betala tillbaka till ägarna eller för avsättning till fritt eget kapital. Det behöver ske senast två månader efter att beslutet registrerades.
 10. Bolagsverket kallar på alla okända borgenärer. 
 11. Så vida ingen motsätter sig beslutet kommer Bolagsverket nu att utfärda ett tillstånd om verkställande. Skulle någon däremot motsätta sig det kommer Bolagsverket istället skicka ärendet vidare till Tingsrätten som tar beslutet om att utfärda tillstånd eller inte.
 12. I sista steget, och om minskningen betyder indragning av aktier så ska en ändring i aktiebolagets aktiebok genomföras.

Ladda ner ansökan om att minska aktiekapital

Det är viktigt att ansökan är korrekt och följer Bolagsverkets alla krav. Därför är det bästa att använda deras egen mall för ändamålet. Du laddar ner den gratis här.

Ladda ner: Bolagsverkets ansökan för minskning av aktiekapital

Hitta bästa företagslånet

Letar du företagslån? Jämför!

Hitta det bästa företagslånet för dig och ditt företag genom att använda en jämförelsesajt, exempelvis Lendo. De hittar bästa räntan och bästa villkoren för dig.

Foto av författare

R. Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.