Rehabiliteringsplan (Gratis mall)

Alla arbetsgivare har ett rehabiliteringsansvar för sina medarbetare och är skyldiga att ta fram en rehabiliteringsplan om medarbetaren förväntas vara sjukskriven i mer än 60 dagar. Syftet är att skapa en bra och rimlig plan för återgång i arbete.

Innehållsförteckning

Vad är en rehabiliteringsplan?

En rehabiliteringsplan är en formell plan som beskriver åtgärder och mål för att hjälpa en person att återfå sin förmåga att delta i sitt dagliga liv efter en skada, sjukdom eller annan händelse som kan ha påverkat deras fysiska eller mentala hälsa. Rehabiliteringsplanen kan innehålla olika aktiviteter, såsom träning, behandlingar, terapi och andra åtgärder som syftar till att förbättra personens fysiska, mentala och sociala funktion. Målen för rehabiliteringsplanen kan vara att återfå förmågor, förbättra hälsa, lindra symptom och förbättra livskvaliteten. Rehabiliteringsplanen kan utarbetas av olika professionella, såsom läkare, sjukgymnaster, terapeuter och andra vårdgivare, och kan anpassas till den enskilda personens behov och förmågor.

Undantag från rehabiliteringsansvar

Det finns ingen fastställd lista över undantag från rehabiliteringsplaner eftersom det finns många olika faktorer som kan påverka behovet av en rehabiliteringsplan för en enskild person. Rehabiliteringsplaner kan vara relevanta för människor med olika typer av skador, sjukdomar eller andra hälsoproblem, och det finns inga specifika undantag för vem som kan exkluderas. Det kan finnas situationer där en rehabiliteringsplan inte är nödvändig eller inte kan användas, till exempel om en person har en allvarlig och obotlig sjukdom eller om en person har en skada som inte kan återhämta sig. I dessa fall kan andra typer av vård och stöd vara mer lämpliga. Det är viktigt att personen får den vård och stöd som behövs för att uppnå så bra hälsa och livskvalitet som möjligt, oavsett om det innebär en rehabiliteringsplan eller inte.

Det finns några undantagsfall där en fullständig rehabiliteringsplan inte behöver tas fram.

  • När det är tydligt att personen inte kommer kunna återgå i arbete även om denna går igenom alla steg i rehabiliteringsplanen. Förändras sedan förutsättningarna och personen bedöms kunna återgå i arbete ska en plan upprättas.
  • När det är tydligt att personen kan återgå i arbete utan rehabiliterande åtgärder. Ändras förutsättningarna och läkare bedömer att personen inte kommer kunna återgå i arbete utan rehabilitering så ska en plan upprättas.

Gratis mall

Ladda ner vår mall och använd rakt av eller kopiera innehållet och anpassa efter er egen visuella identitet och behov.

Ladda ner: Gratis mall för rehabiliteringsplan

Vanliga frågor om rehabiliteringsplan

Vem ansvarar för att skapa en rehabiliteringsplan?
Rehabiliteringsplanen kan skapas av olika professionella, såsom läkare, sjukgymnaster, terapeuter och andra vårdgivare. Planen kan också involvera andra personer, såsom familjemedlemmar, vänner och andra stödpersoner.

Vad ska en rehabiliteringsplan innehålla?
En rehabiliteringsplan kan innehålla olika aktiviteter, såsom träning, behandlingar, terapi och andra åtgärder som syftar till att förbättra personens fysiska, mentala och sociala funktion. Målen för planen kan vara att återfå förmågor, förbättra hälsa, lindra symptom och förbättra livskvaliteten.

Hur lång tid tar det att genomföra en rehabiliteringsplan?
Det kan vara svårt att säga exakt hur lång tid det tar att genomföra en rehabiliteringsplan eftersom det kan variera beroende på många olika faktorer, såsom typen av skada eller sjukdom, personens förmågor och målsättningar. En rehabiliteringsplan kan ta olika lång tid för olika personer.

Kan jag ändra min rehabiliteringsplan under tiden den genomförs?
Det kan vara möjligt att ändra en rehabiliteringsplan under tiden den genomförs, men det är viktigt att kommunicera med de professionella som ansvarar för planen. Det kan vara lämpligt att ändra planen om personen inte når sina mål eller om det finns andra faktorer som påverkar planen.

TIPS! Skriv avtal online!
Hos Lexly
kan du skriva fler olika typer av företagsavtal online, som är garanterat juridiskt korrekta. Det sparar både tid och pengar åt dig som företagare då det går fort och du slipper dyra juristbyråer. Fyll i deras formulär och de genererar automatiskt ett tillförlitligt dokument till dig. Försäkring ingår alltid.

Foto av författare

R. Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.