Vad är anläggningstillgångar?

En anläggningstillgång är en tillgång som ska användas under en längre tid eller en tillgång som ska innehas under en längre tid. Det kan exempelvis vara en traktor eller en fastighet. Anläggningstillgången har ett bestående värde för verksamheten.

Olika typer av anläggningstillgångar

En anläggningstillgång är alltså en tillgång som verksamheten förväntas ha i bruk eller i sin ägo under en längre tid. En längre tid i detta avseende anses vara minst ett år, men normalt sett är det betydligt längre tid än så. Det finns tre typer av kategorier av anläggningstillgångar och de går alltså inte under en gemensam kategori. De är immateriella tillgångar, materiella tillgångar och finansiella tillgångar.

  • Immateriella tillgångar. Icke fysiska tillgångar som exempelvis logotyp, patent, diverse utvecklingskostnader, företagsnamn eller domän. Nyttjandeperioden ska ej överstiga fem år.
  • Materiella tillgångar. Fysiska tillgångar som går ”att ta på”. Det kan vara olika typer av maskiner, byggnader, elektronisk utrustning eller inventarier.
  • Finansiella tillgångar. Exempelvis aktier, värdepapper och fordringar. Får ej skrivas av.

Läs även: Årsredovisning för mindre aktiebolag

Hur värderar man tillgångarna?

Det är alltid anskaffningsvärdet (inköpspriset) som är utgångspunkten för att värdera en anläggningstillgång. Tillgången ska systematiskt skrivas av under den period som den förväntas vara i bruk. I detta fall fördelas helt enkelt anskaffningsvärdet jämnt över beräknas livslängd.

I de fall värdet på anläggningstillgångarna har blivit lägre anskaffningsvärdet minus avskrivningar på balansdagen kan dessa skrivas ned till dess nya värde. Det förutsättter dock att värdeminskningen förväntas vara bestående och inte tillfällig. Enligt samma princip kan det skrivas upp om värdet på tillgångarna gått upp och kan anses vara bestående.

Företagslån för att införskaffa anläggningstillgång?
Är du i behov av företagslån för att investera i ditt aktiebolag? Använd dig då av en låneförmedlare som snabbt och enkelt hittar bästa möjliga lån för dig och ditt företag. Två av de bästa på marknaden är Lendo Företagslån och Creddo. De är båda gratis att använda och då du inte binder dig till något har du inget att förlora. Dessutom sparar du tid och undviker massa onödiga kreditupplysningar genom UC.

Läs även: Fler viktiga företagstermer

Foto av författare

R. Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.