Vad är en aktie?

En aktie är en enkelt förklarat en ägarandel av ett aktiebolag. Den som äger en aktie äger därmed också en bit av det aktiebolag som den hör till.

Kostnaden för aktien avgörs av vilken kapitalinsats som tillförts bolaget av de som startat det. Värdet i sin tur avgörs av hur lönsamt som bolaget är och hur mycket aktiekapital som finns i det. De som äger aktier i ett bolag har begränsat ansvar för bolaget och kan därmed endast förlora det belopp som de har betalat för aktierna, de kan exempelvis inte krävas på de skulder som bolaget eventuellt har.

Aktier och utdelning

När en styrelse beslutar om att godkänna utdelning för ett räkenskapsår betyder det att alla aktieinnehavare tilldelas en del av den. Man får en lika stor andel av utdelningen som man har andel av aktieinnehavet. Väljer bolaget att betala ut 1.000.000:- i utdelning och någon har 10 % av aktierna får hen 100.000:- i utdelning.

Läs även: Aktieägaravtal

Aktier ger rösträtt

Alla aktieägare i ett bolag har rösträtt på den årliga bolagsstämman. Däremot har man inte samma rösträtt om man äger B-aktier som om man äger A-aktier. En B-aktie röststyrka uppgår normalt sett till 1/10 av en A-akties. På så vis kan grundarna eller storägarna i ett bolag behålla sin makt över det men ändå få in kapital. Den stora skillnaden mellan aktietyperna är just rösträtten, värdet påverkas inte nämnvärt.

Vilket lag gäller för aktier?

Aktier finns endast för aktiebolag och ska därmed följa aktiebolagslagen.

Vad heter det på engelska?

Det heter ”share”. Aktieinnehavare heter ”shareholder”.

Förenkla livet som företagare..

Spara tid och pengar genom att skapa dina företagsdokument online. Hos Lexly hittar du juridiskt korrekta mallar för att starta och driva företag – billigt.

Foto av författare

R. Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.