Betänketid vid skilsmässa

I vissa fall kräver svensk lag betänketid för parterna i en äktenskapsskillnad/skilsmässa. Syftet med lagen är att förhindra ogenomtänka skilsmässor i landet.

När krävs det betänketid?

Det finns tre olika situationer som man kräver betänketid för att godkänna en skilsmässa.

  1. När en av personerna i äktenskapet INTE vill skilja sig. När en part inte vill är det upp till den andra att skicka in en enskild ansökan och då kommer det krävas att båda parter tänker igenom beslutet,
  2. När det råder osäkerhet hos den ena parten och denne vill tänka över skilsmässan, då kan denne begära betänketid. Det går att begära det vid såväl enskild som gemensam ansökan.
  3. När man har hemmaboende barn som ej fyllt 16 år.

TIPS!
Ta gärna hjälp av Lexly och deras jurister för att skilsmässan ska gå helt rätt till. Hos dem kan man skapa en korrekt ansökan online och lägga till juridisk expertis om man önskar det.

Hur lång är betänketiden?

Den absolut kortaste tiden om gäller är sex månader, medan det kan bli som mest 12 månader. När betänketiden är över och man fortfarande vill skilja sig är det viktigt att begära fullföljd av skilsmässan för annars kommer den inte gå igenom. Den går med andra ord inte igenom automatiskt även om en skilsmässoansökan är inskickad.

Det är tingsrätten i Sverige som avgör om det betänketid krävs och hur lång den ska vara men för att undkomma betänketid om något av de tre ovan listade skälen uppfylls, så måste man bott isär minst två år innan ansökan skickades in.

När man har barn under 16 år

I de fall som man har hemmaboende barn under 16 år kommer det alltid att krävas betänketid. Det spelar faktiskt inte ens någon roll om endast en i äktenskapet är förälder till barnen, alltså om det är ett särkullbarn. Det hjälper föga att båda parter är helt överens om att skilja sig. Anledningen är helt enkelt att en skilsmässa är känsligt för barn och att det därmed måste vara ett extra noggrant fattat beslut.

Har man inga barn under 16 år hemma går det bra att ansöka om att slippa betänketid.

Undantag! Ingen betänketid när man levt isär i två år

När makar levt isär under minst två år anses de inte behöva betänketid. Det gäller även om man har barn under 16 år eller om endast en i äktenskapet vill avsluta det. Det går visserligen att begära betänketid ändå men om man inte gör det kommer ingen betänketid att ges.

En förutsättning för att slippa betänketid för att man bort isär under två är att man skickar in ett särlevnadsintyg. Det är ett intyg som styrker att man verkligen varit särboende under så lång tid.

Ladda ner: Sveriges Domstolars Särlevnadsintyg

När påbörjas betänketiden?

Den börjar gälla från den dagen som tingsrätten tagit emot ansökan, förutsatt att den är gemensam. Längden på betänketiden beslutas efter att ansökan kommit in men vare sig det blir sex, åtta eller tolv månader gäller första betänkesdag från dokumentets ankomst till tingsrätten. Den börjar alltså inte gälla från den dagen som ansökan är signerad.

Om ansökan om äktenskapsskillnad inte är gemensam utan enskild så börjar betänketiden från den dagen som den andra parten i äktenskapet tog emot stämningen.

TIPS!
Ta gärna hjälp av Lexly och deras jurister för att skilsmässan ska gå helt rätt till. Hos dem kan man skapa en korrekt ansökan online och lägga till juridisk expertis om man önskar det.

Foto av författare

R. Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.