Borgenär, gäldenär och borgensman

Det finns några olika begrepp att hålla reda på när man ska låna eller låna ut pengar. Borgenär, gäldenär och borgensman är några av dem och säkerligen några av de mest använda. I den här artikeln reder vi ut vad de står för och vad skillnaden mellan dem är.

Borgenär – fordringsägare

Borgenären, som även kan kallad fordringsägaren, är en part som lånat ut pengar till en annan. Låntagaren i sin tur kallas gäldenär (läs mer nedan). En borgenär kan både en privatperson och ett företag. Den allra vanligaste är att borgenären är en bank, ett kreditinstitut eller en långivare men det kan också vara en privatperson som beviljat ett lån till exempelvis en vän eller familjemedlem. Det lån som betalas ut ska givetvis återbetalas och villkoren för återbetalningen regleras i antingen ett låneavtal eller ett skuldebrev.

Gäldenär – låntagare

Gäldenär är borgenärens raka motsats och är låntagare i relationen. Skulden består normalt sett av pengar men det kan lika gärna handla om olika typer av varor (ex. maskiner) eller tjänster. Gäldenär är samlingsnamnet för låntagaren men kan specificeras enligt:

  • Skuld av pengar – penninggäldenär
  • Skuld av vara eller tjänst – naturagäldenär

Gäldenärens skyldigheter

Gäldenärens skyldigheter är enkla. Hen ska betala tillbaka skulden enligt det avtal eller det skuldebrev som har upprättats tillsammans med borgenären. Det gäller oavsett om det handlar om pengar eller någonting annat.

När gäldenären inte återbetalar skulden

Det normala är att skicka en påminnelse när låntagaren inte betalar enligt överenskommelse. Fortsätter hen att inte betala går det vidare till inkasso och därefter, om det inte hjälper, till Kronofogdemyndigheten. Går det så långt att ärendet går vidare till Kronofogden är risken stor att gäldenären kommer få svårt att ta lån eller teckna avtal eller abonnemang under en tid framöver.

Borgensman

Långivaren är alltså gäldenären och låntagaren är borgenär. Men vad är då en borgensman? Det är helt enkelt när gäldenären kräver extra säkerhet för att bevilja lånet och trygga sig om att lånet kommer att kunna betalas tillbaka även om borgenären hamnar i ekonomiska svårigheter. Borgensmannen är en person som förbinder sig att betala tillbaka lånet om låntagaren själv inte kan det av någon anledning. Ett vanligt exempel på borgensman är en eller två föräldrar som står som säkerhet för sitt barns bolån, på begäran av banken som utfärdar lånet. Det finns annars två typer av borgen

  • Enkel borgen – betyder att borgensmannen endast måste betala av skulden om gäldenären inte kan, och dessutom saknar ägodelar som kan utmätas
  • Proprieborgen – borgensmannens skyldigheter gentemot borgenären är desamma som gäldenärens. Borgenären kan därmed kräva återbetalning av borgensmannen på samma sätt som låntagarens.

Så blir man borgensman

Banken kan kräva en borgensman för att bevilja ett lån men godtar inte vem som helst. Borgensmannen måste själv gå igenom en kreditprövning så att långivaren kan säkerställa dennes betalningsförmåga. Det är givetvis inget krav att göra en kreditprövning men det är normala och ska du själv bli borgensman ska du vara medveten om det högst sannolikt kommer att ske.

Så länge är man borgensman

Man är borgensman till den dagen skulden är helt återbetald, eller när gäldenären självmant väljer att byta borgensman. Den nya måste dock även hen gå igenom en kreditprövning och man är borgensman till den prövningen är godkänd.

Så påverkas man av att var borgensman

En borgensman påverkas främst om låntagaren inte kan betala tillbaka sitt lån, då får hen kliva in och betala. Att vara borgensman kan också påverka ens egna möjligheter att ta lån då risken att borgensmannen måste betala åt gäldenären tas med som risk i låneansökan.

Billiga juridiska dokument
Vill du köpa ett juridiskt korrekta avtal och det billigt kan du göra det hos juridiskadokument.nu. De erbjuder dessutom gratis hjälp med att fylla i det korrekt. Det kan vara värt några hundralappar att få ett sådana värdefulla dokument 100% rätt.

Foto av författare

Lucas Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.