Göra bouppteckning själv

När en person avlider ska det genomföras en bouppteckning, du har rätt att genomföra den på egen hand, men det finns många viktiga delar och roller du måste känna till. I denna artikel får du lära dig hur du går till vägar för att göra en bouppteckning på egen hand.

Därför ska du göra en bouppteckning

Om det finns tillgångar kvar när alla begravningskostnader har betalats och/eller om den avlidne äger en fastighet måste du göra en bouppteckning. Bouppteckning fungerar som dödsboendets legitimationshandling och påvisar vem som har rätt att företräda dödsboendet. Denna handling ska bland annat uppvisas för att kunna avsluta den avlidnes bankkonton, sälja bostäder, mark, aktier eller andra värdepapper.

TIPS! Köp juridisk korrekt kallelse till bouppteckning
Vill du vara 100% säker på att din kallelse till bouppteckning är juridiskt korrekt kan du köpa en mall hos juridiskadokument.nu. Mallen är inte bara billig och helt korrekt, det ingår även support i priset!

Olika roller i en bouppteckning

Det blir oftast många personer involverade i en bouppteckning och alla har en specifik roll och syfte, däremot kan en person ha mer än en roll i bouppteckningen. De vanligaste rollerna är:

 • Bouppgivare, detta är personen som bäst känner till dödsboet.
 • Dödsbodelägare, som är en direkt arvtagare av dödsboet.
 • Efterarvinge, arvingen som ärver från dödsboet när den närmsta arvingen har avlidit.
 • Ingivare, personen som har kontakten med Skatteverket för dödsboets räkning.
 • Förrättningsmän, detta är två utomstående personer som ska intyga att boupprättningen har gått rätt till.

Många av rollerna blir automatiskt tillsatta beroende på vilken relation varje person har till den avlidne, men två förrättningsmän är den roll som du aktivt måste tilldela. Förrättningsmännen får inte ha ett personligt och/eller ekonomiskt intresse för bouppteckningen och därför finns det vissa undantag på personer som inte får anta rollen:

 • Dödsbodelägare eller dödsboets företrädare.
 • Efterarvinge.
 • Bouppgivare, boutredningsman eller testamentsexekutor.
 • Särskild boutredningsman.

Samla information

När du gör bouppteckningen på egen hand är det du som ansvarar för att samla in och lämna över uppgifter om dödsboet, och därför underlättar det om du är insatt i dödsboets egendom. Du ska bland annat redogöra för alla skulder och tillgångar, testamenten, äktenskapsförord, släktförhållande, taxeringsvärde på bostaden samt personuppgifter på den avlidne och eventuell efterlevande make eller maka.

Tilläggsbouppteckning

Får du vetskap om ny information, till exempel om det framkommer nya skulder, testamente eller felaktigheter som inte var känt vid bouppteckningen ska du upprätta en tilläggsbouppteckning. Detta görs på samma sätt som en bouppteckning. 

Bouppteckningsförrättning

Själva bouppteckningen upprättas på ett möte som kallas för bouppteckningsförrättning, hit ska du som ansvarar för bouppteckning kalla alla dödsbodelägare och efterarvingar samt minst en förrättningsman. Här ska ni sedan diskutera den informationen du har fått fram om de tillgångar och skulder som fanns på dödsdagen, men även övriga handlingar som till exempel testamente eller äktenskapsförord.

Det är viktigt att kallelsen skickas ut i god tid till alla berörda, detta bör ske minst två veckor i förtid till de personer som är bosatta i Sverige samt minst fyra veckor i förtid till de som bor utomlands. I kallelsen ska det tydligt framgå vem bouppteckningsförrättningen gäller samt datum, tid och plats för mötet.

Bouppteckning ska sedan skickas till Skatteverket med följande information:

 • Bouppteckningen i original.
 • Intyg som styrker att kopian överensstämmer med bouppteckningens original, så kallad vidimerad kopia.
 • Original eller bestyrkta kopior av testamenten.
 • Kallelsebevis till bouppteckningsförrättningen.
 • Arvsavståenden och liknande.
 • Vid behov ska en fullmakt i original finnas med.

Tidsgräns för bouppteckningsförrättning

Bouppteckningen måste registreras för att påvisa vilka eller vem det är som har rätt att bland annat ta ut pengar från ett bankkonto som tillhörde den avlidne. Denna förrättning måste ske inom tre månader efter dödsfallet samt skickas till Skatteverket inom 4 månader efter dödsfallet. 

TIPS! Köp juridisk korrekt kallelse till bouppteckning
Vill du vara 100% säker på att din kallelse till bouppteckning är juridiska korrekt kan du köpa en mall hos juridiskadokument.nu. Mallen är inte bara billigt och helt juridiskt korrekt, det ingår även support i priset!

Foto av författare

Lisa Petersson

Frilansande webbredaktör med erfarenhet inom design och kommunikation, bland annat SEO, content – och copy writing, Wordpress samt marknadsföring genom tryck och webb.