Förvara testamente

Ett testamente är kanske den viktigaste handlingen man någonsin kommer att skriva. Det beskriver hur ens kvarlåtenskap ska fördelas efter att man gått bort. Därför är det oerhört viktigt att man förvarar det på ett säkert sätt, så att man vet att det kommer fram när det behövs. I den här artikeln förklarar vi bästa sättet att förvara testamente.

Det är inte helt ovanligt att testamenten försvinner av olika anledningar. Gömmer man det exempelvis hemma, förvarar det i ett kassaskåp eller något liknande finns risken att det aldrig kommer att hittas efter man avlidit. Det kan också vara så att ingen vet att det existerar eller så hamnar det i orätta händer och försvinner. Eller så får någon tillgång till det och kan läsa innehållet medan man fortfarande är i livet.

Vad är bästa sättet att förvara testamente?

Det i särklass bästa sättet att förvara sitt testamente är att låta Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) förvara det åt en. De tar hand om det åt dig och säkrar att det kommer fram vid en framtida bouppteckning. De har lång erfarenhet av att förvara testamenten och ser till att det kommer fram vid en framtida bodelning. Testamentet hanteras efter noggrant utformade säkerhets-, sekretess- och integritetskrav, så att testatorn alltid känner sig säker på att ha en trygg och oberoende förvaringsplats.

Hur funkar SBF:s testamentesförvaring?

Det är inte svårt att säkra sin förvaring hos SBF. Efter det att du skrivit ditt testamente enligt alla regler så gör man enligt:

  1. Gör en beställning hos Lexly. Enklast är att göra det online via deras hemsida.
  2. Erhåll information om hur du ska gå tillväga via e-post.
  3. Skicka testamentet till SBF. Tänk på att det måste vara i original och därmed i pappersformat, då endast original är giltiga. Så snart de mottagit det får man en bekräftelse på det.
  4. Testamentet är nu förvarat. SBF har en automatisk bevakning som säkerställer att det alltid kommer fram vid ett dödsfall.

Vad kostar det att förvara testamente?

När man förvarar sitt testamente hos SBF så betalar man en engångssumma på 1.695 kronor. Den summan säkerställer förvaring livet ut vilket därmed kan anses vara en billig peng för tryggt förvar av en så pass viktig handling. Det kan vara bra att veta att det ingår förvaring av upp till tio dokument så man kan även skicka med sådant som gåvobrev, samboavtal och äktenskapsförord för att nämna några.

Önskar men lägga till fler dokument vid ett senare tillfälle eller byta ut något som man skickat in utgår en administrativ kostnad om 495 kronor. Det betalar man för varje gång man önskar göra en ändring.

Vanliga frågor om testamentesförvaring

Ja det kan man. Det finns inga regler kring var man måste förvara det. Men, vi rekommenderar det inte. Att förvara det själv ökar risken för att det glöms bort, försvinner eller förstörs. Använd istället SBF:s och Lexlys trygga förvaringstjänst.

Nej. Det finns ingen myndighet som tar emot testamenten utan det är upp till var och en att förvara det på en säker plats. Vi rekommenderar som sagt att man gör det via Lexly.

Det kan man såklart men det är inte av något egentligt värde då endast original är giltiga handlingar.

Foto av författare

R. Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.