Innehavarskuldebrev

Innehavarskuldebrev betyder att den person som besitter brevet i sin ägo och kan visa upp underlaget har rätt att kräva låntagaren på pengar. Det krävs ingen ytterligare information, som exempelvis kvitto på lånet för att ett innehavarskuldebrev ska vara giltigt.

Löpande skuldebrev

Innehavarskuldebrev räknas som ett löpande skuldebrev, vilket innebär att låntagaren är skyldig pengar till den som innehar skuldebrevet, oavsett om det är samma person som låntagaren lånade pengar ifrån eller om innehavarskuldebrevet har blivit sålt till någon annan.

Exempel på innehavarskuldebrev.

Kalle köper en bil av Håkan för 30 000 kr, men Kalle kan inte betala summa direkt, så de skriver ett innehavarskuldebrev.

I innehavarskuldebrevet står det följande: Till innehavaren av detta skuldebrev betalar jag 30 000 kr.

Håkan är i behov av pengarna och beslutar sig för att sälja skuldebrevet till Anders för 30 000 kr. Detta innebär att Kalle nu ska betala 30 000 kr till Anders istället för Håkan

TIPS! Köp skuldebrev och få hjälp att fylla i det för endast 395:-
Hos Juridiskadokument.nu kan du istället köpa en mall för skuldebrev samt få juridisk hjälp med att fylla i det för endast 395:-. Det kan helt klart vara värt några kronor för att få ett juridiskt säkerställt dokument och en trygghet för både långivare och låntagare.

Enkelt att skriva innehavarskuldebrev

Det finns enkla sätt att skriva ett innehavarskuldebrev på, det behöver inte ens finnas namngivet vem som är långivare. Skulle långivarens namn nämnas ska det även skrivas att det är ett innehavarskuldebrev.

Andra punkter som ska skrivas i avtalet är:

  • När skulden ska betalas.
  • Den totala lånesumman samt datum.
  • Vilken ränta som gäller eller om den ska utgå (vara räntefritt).
  • Vem som är låntagare, alltså namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter.

Hantering av betalning

När skulden betalas av låntagaren bör ett kvitto med datum skrivs samt ska alla exemplar av innehavarskuldebrevet rivas.

Läs även: Mer om skuldebrev

Fördelar med skuldebrev

Ett innehavarskuldebrev används främst för att långivaren ska ha möjlighet att få sina pengar från annat håll om behovet uppstår. För låntagaren ges möjligheten att betala i ett senare skede om pengar inte finns tillgänglig i samband med köp.

Avtalet ger även låntagaren tryggheten om att avtalet följs och långivaren kan uppvisa dokumentet vid indrivningen, vilket underlättar vid eventuell tvist. 

Risker och råd

Skulle innehavaren av skuldebrevet förlora pappret finns det inget som uppvisar att låntagaren är skyldig personen pengar då måste det löpande skuldebrevet dödförklaras genom en ansökan hos kronofogden. Denna ansökan måste göras av personen som utfärdare skuldebrevet.

När lånet betalas av bör ett kvitto skrivs tillsammans med långivaren. Skulle skulden vara betald men pappret försvunnet och upphittad av en tredje person kan denna försöka kräva låntagaren på pengar om avbetalad skuld inte går att uppvisa.

TIPS! Köp skuldebrev och få hjälp att fylla i det för endast 395:-
Hos Juridiskadokument.nu kan du istället köpa en mall för skuldebrev samt få juridisk hjälp med att fylla i det för endast 395:-. Det kan helt klart vara värt några kronor för att få ett juridiskt säkerställt dokument och en trygghet för både långivare och låntagare.

Foto av författare

Lisa Petersson

Frilansande webbredaktör med erfarenhet inom design och kommunikation, bland annat SEO, content – och copy writing, Wordpress samt marknadsföring genom tryck och webb.