Särkullbarn och arv

Det är stor skillnad på hur särkullbarn och gemensamma barn ärver. Särkullbarnen ärver direkt vid händelse av förälders bortgång.

Särkullbarn ändrar helt enkelt på den normala arvsordningen och kan leda till att den efterlevande maken inte ärver. Det är därför väldigt viktigt att känna till reglerna och vad man kan göra åt det, om man inte vill riskera att ens efterlevande make eller maka blir exempelvis bostadslös efter ens bortgång.

I den här artikeln reder vi ut just det. Hur du skriver ditt testamente om du är gift och har särkullbarn. Vi tar även kort upp inbördes testamente och hur man tillsammans med sin partner kan säkerställa orubbat bo efter dödsfall.

Innehållsförteckning

Vad är ett sär­kull­barn?

Ett särkullbarn är ett barn från ett annat förhållande och inte ett pars gemensamma barn. Det är helt enkelt ett barn till endast en förälder i ett äktenskap.

Hur går det till när sär­kull­barn ärver?

Till skillnad mot gemensamma barn ärver särkullbarn omgående när deras mor eller far har gått bort. Gemensamma barn ärver först efter att båda föräldrarna har gått bort. Deras del av arvet går nämligen först till den efterlevande maken eller makan för att fördelas ut när även denna har avlidit.

I de fall som det endast finns särkullbarn i ett äktenskap går däremot arvet direkt till särkullbarnet eller särkullbarnen utan att maken först får del av det. Önskar man att det ska gå till på ett annat sätt så måste man skriva ett testamente.

Det finns givetvis fall där det förekommer både särkullbarn och gemensamma barn. I dessa fall gäller samma arvsordning, särkullbarnen ärver direkt medan de gemensamma får vänta till att båda föräldrarna avlidit.

Hur mycket ärver sär­kull­barn?

När det gäller barn, såväl särkullbarn och gemensamma barn, är lagarna väldigt tydliga. De kan inte på något sätt göras arvslösa med ett testamente och de har alltid rätt till sin laglott. Ett testamente ger däremot möjligheterna att ge barn mer än sin laglott och därmed möjligheten att ge ett barn mer än ett annat, om så önskas. Väljer man att inte skriva ett testamente kommer alla barnen att ha rätt till lika stora delar av arvet men beroende på om de är särkullbarn eller inte kommer de med största sannolikhet att få det vid olika tidpunkter.

Ex­em­pel – det finns både gemensamma och särkullbarn

Malin och Kalle har två gemensamma barn medan Malin även har ett från ett tidigare förhållande, dvs ett särkullbarn. Malin och Kalle är gifta. Den dagen som Malin går bort kommer särkullbarnet erhålla sin tredjedel av arvet direkt. Den dagen även Kalle går bort får övriga barn rätt till sin del. Inte före, såvida ett inbördes testamente inte säger någonting annat.

Ex­em­pel – när det endast finns särkullbarn

I det här exemplet har Malin och Kalle inga gemensamma barn men däremot har Kalle två barn sedan tidigare. Malin har inga barn alls. Om Kalle avlider före Malin så kommer hans två barn få hälften var av arvet direkt. Malin ärver ingenting alls från Kalle. Såvida testamentet inte säger någonting annat.

Ladda ner: Gratis mall för testamente

Äktenskapsförord och särkullbarn

Med ett äktenskapsförord kan man göra sin egendom till enskild egendom, alltså egendom som tillfaller endast den ena parten vid skilsmässa. Har man inget äktenskapsförord anses all egendom vara gemensam efter det man gift sig. Det kallas även giftorättsgods. Giftorättsgodset innebär att vid en skilsmässa så kommer bägge parterna erhålla 50% var av egendomen. Samma sak gäller vid dödsfall. Har man särkullbarn och inga gemensamma barn kommer den avlidnes 50% gå direkt till barnen.

Väljer man att teckna ett äktenskapsförord innan giftermålet kan man bestämma att endast viss egendom ska delas lika medan annan ska anses vara enskild egendom. Det är exempelvis vanligt att sådant som gått i familjearv skrivs som enskild egendom, eller förmögenhet som arbetats fram innan giftermålet.

Har man barn från andra förhållanden kan det kännas än mer angeläget att skriva äktenskapsförord så att de den andres barn inte ärver sådant som man vill ska tillfalla endast ens egna barn. För har man inte tecknat ett förord kommer även särkullbarnen ärva vad du kanske ser som endast din egen egendom, som dina föräldrars sommarhus. Så, var noga med att skriva ett äktenskapsförord.

Vad händer med bostaden?

Det är ju väldigt vanligt att två gifta personer även äger ett hus eller annat boende tillsammans. Har de särkullbarn riskerar den efterlevande att bli tvungen att flytta. Särkullbarnen äger nämligen gemensamt hälften av bostaden när deras förälder går bort och kan den efterlevande ej köpa ut dem, om de så kräver det, kommer hen bli tvungen att flytta för att de ska kunna få sin del.

Det finns dock en möjlighet att minska risken för det genom att skriva ett testamente med en punkt om att barnen inte ska kräva sin fulla laglott direkt, då det kommer påverka deras möjligheter till efterarv.

Foto av författare

R. Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.