Testamente – gratis mall + guide

Ett testamente skriver man för att säkerställa att ens egendom hamnar där man önskar eller hos dem man önskar, efter det att man har gått bort. Det vanligaste är att man vill att ens egendom tilldelas olika medlemmar ur familjen, kanske nära vänner och olika välgörenhetsorganisationer.

I den här artikeln går vi igenom allt man behöver veta för att skriva ett testamente. Vi erbjuder även en gratis all i Word för dem som önskar att skriva det på egen hand, utan hjälp av jurister. Och ja, visst kan man göra det själv om man så önskar.

Innehållsförteckning

Vad är ett testamente och hur skriver man det?

Ett testamente har nog de flesta hört talas om men en hel del är osäkra på vad det egentligen är och hur man skriver ett. Det är, enkelt förklarat, ett skriftligt dokument som gör det möjligt för en person (en så kallas testator) att själv bestämma var dennes egendom ska går när man har gått bort. För att ett sådant dokument ska vara giltigt enligt lag måste både vara signerat av testatorn själv samt två stycken vittnen. Testamentet börjar gälla så fort som det är undertecknat och behöver inte skickas in någonstans eller registreras av någon myndighet.

Den som skriver ett testamente ska vara fylla 18 år och med andra ord myndig. Det är i alla fall tumregeln för det finns fall där man kan vara under 18 också, men då får men endast testamentera inkomster från eget förvärvsarbete. Vilket naturligtvis inte är obetydligt då många under 18 år kan tjäna stora pengar numer.

Det är viktigt att veta att de som är vittnen till testamentet inte själva får ingå i det, alltså vara personer som tilldelas ägodelar enligt det. Det är upp till testatorn att se till att ha regelrätta vittnen till sitt testamente.

Behöver man skriva ett testamente?

Nej, det finns inget som säger att man måste göra det. Skriver man inte ett testamente finns det arvsregler som styr vad som händer med egendom efter att man har gått bort. Så önskar man att de reglerna ska gälla finns det ingen anledning till att skriva ett testamente. Arvsreglerna ger delar av familjen rätt att ärva allt, i olika grad och omfattning. Vill man däremot styra hur ens egendomar ska fördelas är det viktigt att skriva ett. Och har man inga bröstarvingar ger det dessutom en rätten att helt och fullt bestämma hur egendomarna ska fördelas. Så den enkla frågan man behöver ställa sig är om man vill att någon annan än bröstarvingarna ska ärva, ja då ska man alltid upprätta ett testamente.

Är det svårt att skriva ett testamente själv?

Det finns faktiskt en hel del bra mallar för att skriva det själv idag, som dessutom är gratis. Vi erbjuder själva ett nedan. Men, i ärlighetens namn rekommenderar vi starkt att man tar någon form av juridisk hjälp för att upprätta ett. Det behöver inte alls kosta särskilt mycket idag och det är små summor att lägga för ett av sitt livs absolut viktigaste dokument. Hos juridiskadokument.nu kan du köpa ett för endast 495:- och då ingår hjälp med att skriva det medan du hos Lexly kan skriva det online för 1.695:- inklusive en trygghetskoll med jurist. Vi rekommenderar båda tjänsterna men föredrar Lexly även om det är lite dyrare, i sammanhanget är båda riktigt billiga alternativ.

Ladda ner: Gratis mall för testamente

Gratis mall testamente

Så använder du testamentesmallen

 1. Man får börja med att bestämma vilka personer och/eller organisationer som man vill testamentera till. Det går bra att skänka allt till någon eller fördela kvarlåtenskapen mellan flera och i olika grad. Man kan exempelvis skänka 30 % till någon och 5 % till en annan. Innan man skriver ner vad man vill skänka och till vem/vilka är det givetvis viktigt att ha bra koll på vilka ägodelar en har. Glömmer man några i sitt testamente faller de inom ramen för den vanliga arvsrätten.

  Det är också viktigt att man får med arvtagarnas fullständiga namn och personnummer, eller alternativt organisationsnummer om det gäller en organisation. Har man av någon anledning inte tillgång till personnummer så går det bra att skriva förnamn och efternamn samt vilken relation man har till personen. Då råder inga tvivel om vilken person man avser.
 2. Steg 2 är betydligt enklare och handlar om att signera sitt testamente samt ange ort och datum för själva signeringen. Man ska även ha med ett namnförtydligande samt personnummer på testatorn. Tänk på att ens vittnen måste vara på plats när man signerar dokumentet, annars anses det inte giltigt.
 3. I sista steget signerar de två vittnena testamentet med sina namnteckningar. Även de ska ha med namnförtydligande samt fullständiga personnummer.

Så, nu kan testamentet anses vara klart. Se till att förvara det på en säker plats. Det går bra att förvara det hos SBF via exempelvis Lexly eller så skriver man ut det och gömmer på en bra plats. Gör man det senare så ska man se till att meddela någon man litar på var det finns, annars riskerar det att inte finnas tillgängligt när det behövs.

Det kan man inte påverka eller ändra med ett testamente

Det finns en särskild begränsning i vad man enligt svensk lag kan bestämma med sitt testamente. Det går aldrig att göra bröstarvingar arvlösa, hur man än formulerar sitt testamente. Det går helt enkelt inte att testamentera bort en laglott.

Laglotten utgör 50 % av den avlidnes egendom och ägodelar, den så kallade kvarlåtenskapen. Det betyder att man om exempelvis har en kvarlåtenskap till ett värde av 2.000.000 kronor så kan man endast testamentera bort 1.000.000 av dem till annan part, exempelvis en organisation som man brinner för.

Regler och formkrav

Som med alla juridiska dokument finns det ett antal formkrav och regler som måste vara uppfyllda för att dokumentet, i detta fall testamentet, ska vara giltigt:

 • Den som upprättar testamentet ska vara fyllda 18 år. Är man under 18 år kan endast testamentera bort egenförvärvade inkomster.
 • Testamentet ska vara skriftligt. Det går inte att häva ett muntligt testamente.
 • Dokumentet ska vara signerat av den som det gäller, alltså testatorn.
 • Dokumentet ska vara signerat av två vittnen som inte får omfattas av testamentet. Vittnena ska bevittna och vara på plats när testatorn signerar.

Följande delar är också bra att ha med

Förutom ovanstående punkter som är en förutsättning för att ett testamente ska vara giltigt finns det några punkter som också kan vara bra att ha med:

 • En vittnesmening. Det är ett skriftligt intygande från vittnena att testamentet är upprättat och signerat av en person vid fullt förstånd.
 • Datum för vittnesmeningen och upprättande av testamentet.
 • Båda vittnenas fullständiga personnummer.

Finns det regler om vilka som får vara vittnen?

Ja. Vem som helst kan inte vara vittne till ett testamente. Förutom att det alltid ska vara två personer så gäller även följande:

 • Ett vittne får inte omfattas själv av testamentet eller vara nära en person som gör det. Det går t.ex. inte att vara vittne och make till en person som omfattas av det.
 • Vittnen måste alltid vara minst 15 år.
 • Och det måste vara vid sina sinnens fulla bruk.
 • Ett vittne får ej vara gift eller sambo med testatorn.
 • Det får inte heller vara närstående släkt med testatorn. Som nära släkting anses exempelvis barn, barnbarn, syskon, föräldrar och/eller mor- och farföräldrar.
 • Vittnen får inte styvbarn eller svärföräldrar.
 • Och slutligen, de får inte vara förmyndare, god man eller förvaltare till testatorn.

Kan man bestämma vad som helst i ett testamente?

Både ja och nej. Man har alltid rätt att testamentera bort 50 % av sin kvarlåtenskap medan övriga 50 % måste gå till de som innehar laglott. Laglott har barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Finns det ingen med laglott att ta hänsyn till får man välja helt själv vart man ska testamentera.

Vad är enskild egendom?

Gifta pars egendom är gemensam. Det blir den så snart som de gift sig och all den egendomen kallas för giftorättsgods. Men, det finns ofta egendom som man vill skydda när man går in i ett giftemål och då kan man skydda den genom ett äktenskapsförord. I äktenskapsförordet kan man bestämma att viss egendom ska vara enskild, vilket innebär att egendomen finns kvar hos den som anförskaffade den även vid en skilsmässa.

Det går att göra samma sak i sitt testamente. När man skriver sitt testamente kan det vara med förbehållet att den som ärver egendomen gör det enskilt. Så t.ex. om ens barn är gift och kommer ärva ett landställe så kan man genom att skriva att arvet är enskild egendom säkerställa att endast barnet ärver. Skulle barnet sedan skilja sig behåller denne hela landstället utan att behöva köpa ut sin make eller maka.

Vanligaste frågorna om testamente

Hur gammal måste man vara för att skriva testamente?

Måste man alltid ha vittnen?

Måste man registrera ett testamente?

Kan jag skriva om mitt testamente?

Hur länge gäller testamentet?

Kan man ärva en skuld?

Ärver gifta par alltid varandra?

Ärver sambos varandra?

Foto av författare

R. Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.