Testamente sambo (Gratis mall)

Lever ni ihop men är inte gifta och önskar skriva testamente? Då kan ni använda nedan mall för testamente sambo.

Till skillnad mot en make eller maka så ärver inte en sambo per automatik. Det är faktiskt så att en sambo inte ärver någonting alls om du inte upprättar ett testamente som säger att hen ska göra det. I ett testamente kan du däremot ge din sambo upp till 50% av din enskilda egendom om du har barn men ännu mer om du inte har några.

Innehållsförteckning

Så här skriver du testamentet

Till att börja med så måste den som upprättar testamentet ha fyllt 18 år. Det finns undantag från den regeln men förutsätter då att man är minst 16 år och har arbetat in den egendom man testamenterar på egen hand. Testamentet ska alltid vara skriftligt, signerat och bevittnat av minst två vittnen. Vittnena får heller inte anses vara jäviga.

Det är inte ett krav på att vittnena ska bli informerade om innehållet i ditt testamente utan det de intygar är att de har sett dig skriva under dokumentet, och att namnteckningen därmed är äkta.

Skriv testamente som sambo – steg 1

Börja med att bestämma vem eller vilka personer och/eller organisationer som du önskar testamentera din kvarlåtenskap till. Du kan enkelt lägga till exakta belopp i testamentet eller vilka tillgångar som du vill ge till en specifik person eller organisation. En tillgång kan till exempel vara en fastighet eller olika aktier. Det är här du ska se till att ha med din sambo om du vill att hen ska ärva något. Har du inte med din sambo här kommer hen inte ärva någonting alls. Se till att fördela hela din kvarlåtenskap i testamentet.

OBS! Det är viktigt att få med fullständiga namn och personnummer på de personer du vill testamentera till samt organisationsnummer på de organisationer du vill ha med i ditt testamente. Det minskar risken för otydlighet och tvister bland de kvarlevande.

Ladda ner: Gratis mall för testamente sambor

TIPS! Skriv testamente online istället
Vill du vara 100% säker på att ditt testamente är juridiskt korrekt och följer alla regler? Då kan du skriva det via Lexly. Det är betydligt billigare än att anlita en juristbyrå och går betydligt smidigare då du gör allt online.

Skriv testamente som sambo – steg 2

I steg två signerar du testamentet. Det är också viktigt att ha med ort och datum för själva undertecknandet samt ett namnförtydligande och ditt fullständiga personnummer.

Dina vittnen måste vara på plats när du signerar då deras vittnesmål gäller just det, att de ser att du signerar testamentet. Bjud in din minst två vittnen i god tid så de kan vara på plats. De måste båda vara där samtidigt. Vittnena måste förstå vad de bevittnar men det finns inga krav på att de först läser innehållet, det kan du helt enkelt hålla för dig själv om du så önskar.

Skriv testamente som sambo – steg 3

Nu är ditt testamente klart. Se till att förvara det på en säker plats där ingen enkelt hittar det. Däremot är det klokt att berätta för någon som du litar på var det finns så att det kan hittas den dagen som du går bort. Ett annat riktigt bra sätt att förvara sitt testamente för sambor är att låta någon förvara det åt dig. Du kan exempelvis låta Lexly förvara ditt testamente åt dig. Det är helt säkert och kommer endast med en engångsavgift,

Regler kring vittnen

Det finns några regler som gäller vid val av vittnen till ditt testamente. Reglerna gäller för alla typer av testamenten.

  • ett vittne får inte vara under 15 år.
  • lida av en psykisk störning som påverkar deras förmåga att förstå vad de bevittnar.
  • vara nära släkt. Med nära släkt menar vi föräldrar, barn, farföräldrar, barnbarn och så vidare.
  • vittnen får inte vara en make eller sambo.
  • vittnet får ej stå som förmånstagare i testamentet eller gift/sambo med en förmånstagare.
  • vittnet får inte heller vara god man åt en förmånstagare eller åt en make/sambo till en förmånstagare.

TIPS! Skriv testamente online istället
Vill du vara 100% säker på att ditt testamente är juridiskt korrekt och följer alla regler? Då kan du skriva det via Lexly. Det är betydligt billigare än att anlita en juristbyrå och går betydligt smidigare då du gör allt online.

Foto av författare

R. Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.