Umgängesavtal (Gratis mall & info)

Vid separation har barnet laglig rätt till umgänge med föräldern som barnet inte bor med, Denna förälder kallas för umgängesförälder. Båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar att tillgodose barnets behov, men det är boendeföräldern, alltså föräldern som barnet bor hos, som har det yttersta ansvaret för att medverka till att umgänget sker.

För att reglera umgänget på ett tydligt och samarbetsvilligt sätt kan ett umgängesavtal skrivas. Vid separationer är det vanligt att föräldrar ingår ett muntligt avtal med varandra, men ett skriftligt umgängesavtal minskar framtida konflikter och bidrar till en lugnare vardag för barnet.

Innehållsförteckning

Det här innehåller ett umgängesavtal

Alla familjer ser olika ut och kan ha egna delar som bör finnas eller strykas från umgängesavtalet, men dessa delar är vanligt förekommande hos majoriteten av familjer med gemensamma barn:

  • Tider för hämtning och lämning av barnet.
  • Vem som ska ombesörja hämtning och lämning.
  • Att det ska ske ett löpande umgänge mellan barnet och umgängesföräldern.
  • Hur resekostnader ska fördelas. Här finns det mer vägledning i föräldrabalken.
  • Fördelning av storhelger, skollov och sommarumgänge. Vanligt förekommande är att ha varannan storhelg och vartannat skollov.

Hur specificerat bör avtalet vara?

Ett specificerat avtal minskar riskerna för konflikter och ger barnet en lugnare och stabilare vardag. Däremot skapar ett för specificerat avtal mindre rum för flexibilitet. Hur specificerat ett avtal bör vara beror främst på föräldrarnas förmåga att samarbeta och kommunicera om frågor som gäller barnet. Vid sämre relation mellan föräldrarn kan ett specificerat avtal vara att föredra.

Få umgängesavtalet giltigt

Båda föräldrarna måste skriva under avtalet och sedan för att umgängesavtalet ska bli giltigt, alltså juridiskt bindande, måste avtalet godkännas av socialnämnden som finns i den kommun där barnet är folkbokfört. 

Ändra ett giltigt umgängesavtal

Det finns alltid rättigheten att förändra ett tidigare umgängesavtal, om båda föräldrarna vill detta. Då ska föräldrarna gemensamt skriva ett nytt umgängesavtal och återigen signera och skicka in till socialnämnden.

När endast en förälder vill ändra avtalet

Skulle endast en förälder vilja ändra avtalet, eller att föräldrarna inte kan komma överens om vilka förändringar som bör göras går det att väcka talan i domstol. Då kommer domstolen att besluta vilka ändringar som bör träda i kraft sett till barnets bästa. 

Ladda ner gratis mall för umgängesavtal

Ladda gärna ner vår mall gratis nedan. Den är enkelt att fylla i och följer den struktur ett umgängesavtal bör ha. Känner ni minsta tvekan på att avtalet är korrekt så kontakta en jurist för en snabb översyn av det.

Ladda ner: Gratis mall

Om en förälder bryter mot avtalet

Efter att socialnämnden har godkänt umgängesavtalet har det samma rättsverkan som domar från tingsrätten. Skulle en förälder bryta mot detta avtal kan den andra föräldern, i enlighet med 21 kap. 1 § 3 st. föräldrabalken, ansöka om verkställighet hos tingsrätten. Detta innebär att tingsrätten kan använda vissa medel för att tvinga den andra föräldern att följa avtalet, exempelvis genom hot om vite.

Tingsrätten har däremot rätt att neka verkställigheten om den uppenbart inte är för barnets bästa.

Umgängessabotage

Umgängessabotage sker när en förälder medvetet försöker motarbeta umgänget mellan barnet och den andra föräldern. Det kan inträffa om föräldern ställer in umgängestiden vid upprepade tillfällen eller planerar egna aktiviteter med barnet på umgängestiden.

Skulle boendeföräldern baktala umgängesföräldern med barnet eller utföra handlingar som distanserar barnet från umgängesföräldern räknas detta också som umgängessabotage.

Foto av författare

Lucas Sandgren

Erfaren skribent och webbredaktör med intresse för sökmotoroptimering, copywriting och digital marknadsföring. Medgrundare av Ekonomisajten.com samt ett flertal andra sajter inom jobb/bostad/ekonomi.